Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA)

Van 2019 tot 2024 is jaarlijks een subsidiebudget beschikbaar voor sportverenigingen en stichtingen die investeren in de sportaccommodatie en sportmaterialen. Het doel van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen stimuleren. De subsidie is een compensatie in verband met de verruiming van de btw-vrijstelling waardoor de mogelijkheid tot btw aftrek is vervallen. In 2021 is er een budget van € 79 miljoen beschikbaar.

Wie kan aanvragen?

Amateursportorganisaties zonder winstoogmerk die beschikken over een SBI-code die begint met de cijfers 93.1. Uitgezonderd zijn SBI-codes die gelieerd zijn aan beroepssporten. De SBI-code staat op het uittreksel KvK.

Hoogte van de subsidie

Het subsidiebedrag is 20% van de subsidiabele kosten inclusief btw. Kosten voor de bouw en het onderhoud van een sportaccommodatie en voor de aanschaf van sportmaterialen zijn subsidiabel. Activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en veiligheidsbeleving komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal, zie de maatregellijst).

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden Bekijk hier meer informatie over welke activiteiten wel en niet in aanmerking komen.

De hoogte van de subsidie is minimaal € 5.000 per aanvraag. Het is mogelijk om meerdere aanvragen per jaar in te dienen tot een maximum van € 2,5 miljoen subsidie per aanvrager/per jaar.

Loket Loket Bekijk meer informatie over de BOSA en het aanvragen van de subsidie.

Hoe vraag je aan?

Een aanvraag wordt online ingediend. Om een aanvraag te doen heb je de volgende gegevens nodig:

  • Een specificatie op factuurniveau van de subsidiabele kosten. Daar zijn kostenoverzichten voor. Je kunt gebruik maken van een speciaal kostenoverzicht voor activiteiten die zijn afgerond en betaald en een aparte versie voor activiteiten die nog moeten worden opgestart.
  • Contactgegevens van de aanvragende organisatie.
  • Een KvK-uittreksel met SBI-code en tekenbevoegde(n).
  • Bankgegevens met een scan van een bankafschrift dat niet ouder is dan 3 maanden waarbij de naam van de aanvragende organisatie en IBAN-nummer volledig leesbaar zijn.
  • Start- en einddatum van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
  • Scans van facturen en betaalbewijzen (aanvraag terugwerkende kracht) of offertes (aanvraag vooraf) van de subsidiabele kosten.
  • Als een intermediair de aanvraag doet, is een machtigingsformulier nodig dat getekend is door de tekenbevoegde(n) zoals vermeld op het KvK-uittreksel.
  • Sinds 1 augustus 2020 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor maatregelen in het kader van de veiligheidsbeleving van de sportaccommodatie. Hiervoor zijn diverse documenten nodig.

Wat gebeurt er na de aanvraag?

De behandeltermijn voor aanvragen is 22 weken. Subsidieaanvragen voor activiteiten die al zijn afgerond worden direct vastgesteld en uitgekeerd. De subsidie wordt pas formeel vastgesteld na afronding van de werkzaamheden. Bij verlening van aanvragen van kosten die nog gemaakt moeten worden, krijgt de aanvrager een voorschot van 80% van de subsidie. De resterende 20% volgt na de vaststelling.

Hulp nodig bij de aanvraag?

De KNVB heeft een samenwerking met Sportsubsidie.nl, een onafhankelijk adviesbureau met veel ervaring met de BOSA-regeling. Onderdeel van de samenwerking is dat Sportsubsidie.nl namens een vereniging op basis van ‘no cure, no pay’ de aanvraag kan verzorgen. Je betaalt dus alleen als er subsidie is toegezegd. Wil je daarover meer weten, neem dan contact op via info@sportsubsidie.nl.

Praktijkverhalen

Praktijkverhalen Praktijkverhalen Lees hier de ervaringen van andere verenigingen met betrekking tot het onderwerp duurzaamheid.

Laatste nieuws