Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Financieringsmogelijkheden

Extra inkomsten genereren is een lastige klus voor veel voetbalverenigingen. Naast de traditionele manier van financieren zijn er meerdere creatieve mogelijkheden om duurzame maatregelen gefinancierd te krijgen. Hieronder volgt een overzicht van de mogelijke financieringsmogelijkheden.

BOSA

Van 2019 tot 2024 is jaarlijks een subsidiebudget beschikbaar voor sportverenigingen en stichtingen die investeren in de sportaccommodatie en sportmaterialen. Het doel van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen stimuleren.

Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA) Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA) Bekijk meer informatie over de BOSA.

Crowdfunding

Dit is een alternatieve manier om een project te financieren. Crowdfunding gaat in principe als volgt; een voetbalvereniging wil een project starten, maar heeft onvoldoende startkapitaal. Om dit kapitaal te verwerven biedt de voetbalvereniging het project aan (bijvoorbeeld op een platform zoals Crowdfunding voor amateurvoetbalverenigingen gelanceerd door de KNVB en ING) en vermeldt het benodigde bedrag erbij.

Op deze manier kan iedereen (leden, familieleden en betrokkenen) investeren in het project. Het idee erachter is dat veel particulieren een klein bedrag investeren en dat deze kleine investeringen bij elkaar opgeteld het project volledig financieren. Zorg voor betrokkenheid bij leden en investeerders. Werk samen aan een mooi project!

Crowdfunding Crowdfunding Lees hier meer over crowdfunding voor amateurvoetbalverenigingen.

Fondsen

Naast subsidies van de overheid zijn er ook duizenden particuliere fondsen in Nederland. Voor verenigingen die maatschappelijk betrokken (willen) zijn, liggen er kansen om gebruik te maken van deze fondsen.

Fondsen Fondsen Lees meer over welke fondsen er in Nederland voor sportclubs zijn.

Club van 100 en obligaties

Het doel van de club van 100 is geld ter beschikking stellen ter realisatie van doelstellingen en ambities van de voetbalvereniging. Label dit geld aan het thema duurzaamheid en maak de accommodatie klaar voor de toekomst. Het lidmaatschap van de Club van 100 zorgt voor extra betrokkenheid bij de vereniging. 

Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening die door de voetbalvereniging is aangegaan. Als een voetbalvereniging geld nodig heeft, bijvoorbeeld voor investeringen in duurzame maatregelen, kan een voetbalvereniging aan geld komen door het uitgeven van een obligatielening. De koper van de obligatie ontvangt van de uitgever (in dit geval de voetbalvereniging) vaak een rentevergoeding. 

Vaak vernemen we dat de investeerder (lees: de koper van de obligatie, vaak een lid of andere betrokkene) het geld ten goede laat komen aan de vereniging (hier moet aan de voorkant van het project niet van uit worden gegaan, maar het is een kans). 

Sponsorgelden, donaties en giften

De belastingdienst heeft een speciale regeling voor sponsorgelden, donaties en giften aan instellingen die het 'algemeen nut' beogen (ANBI’s). Een voetbalverenigng kan gekenmerkt worden als een ANBI. Sponsorgelden aan de voetbalvereniging, mits het een ANBI betreft, zijn aftrekbaar voor de belastingdienst.

Voorwaarden ANBI Voorwaarden ANBI Bekijk hier de voorwaarden voor een ANBI.

Bedrijven
Als een bedrijf een investering in duurzame maatregelen sponsort, dan kan het bedrijf deze sponsorgelden aftrekken van de belasting. Voorwaarde is wel dat het sponsorbedrag niet meer dan zes procent van de omzet bedraagt. Daarnaast stelt de belastingdienst als eis dat het bedrijf een aanmerkelijk voordeel behaalt door middel van sponsoring. Zorg er gezamenlijk voor (voetbalvereniging en bedrijf) dat het bedrijf meer naamsbekendheid krijgt en daarmee kans op een hogere omzet.

Particulieren
Voor particuliere donateurs en sponsoren werkt de belastingdienst met een drempelsysteem; dat betekent dat giften die boven de drempel van een procent van het verzamelinkomen uitkomen, aftrekbaar zijn. De maximale aftrek is tien procent van het verzamelinkomen. Stel je hebt een verzamelinkomen van 30.000 euro, dan krijg je een fiscaal voordeel vanaf een gift van 300 euro. De maximale giftenaftrek bedraagt dan 3.000 euro.

Daarnaast is er de mogelijkheid van een lijfrentegift. Deze gift doet men in de vorm van een vast bedrag voor de duur van bijvoorbeeld vijf jaar. In dat geval mag men het gehele bedrag (zonder drempel) van het inkomen aftrekken.

Gezamenlijke inkoop en teruggaaf energiebelasting

Het woord zegt het eigenlijk al: inkopen doen met anderen. Dit zorgt ervoor dat de kosten worden verdeeld onder twee of meerdere partijen. Deze vorm van financieren is zeer aantrekkelijk voor verenigingen op dezelfde accommodatie of voor verenigingen dichtbij andere maatschappelijke instanties. Zoek contact met andere verenigingen en instanties om te besparen op de inkoopkosten/investeringskosten van duurzame maatregelen (denk aan levering van energie, aankoop van LED-verlichting, etc.). 

Teruggaaf van de energiebelasting kan op basis van het feit dat op het sportcomplex meerdere aansluitingen zijn voor de elektriciteit. Sportverenigingen zijn vaak niet op de hoogte van de belastingmaatregel dat energiebelasting geheven mag worden over de totaal afgenomen hoeveelheid energie (kWh) wanneer sprake is van meerdere elektriciteitsaansluitingen op een locatie.

Teruggaaf van de energiebelasting Teruggaaf van de energiebelasting Lees hier meer over de teruggaaf van de energiebelasting.

In veel gevallen wordt de energiebelasting door de energieleverancier dan per aansluiting in rekening gebracht, waardoor de belastingschijven meerdere malen worden doorlopen, waar dat maar een keer zou hoeven. Neem via de verenigingsadviseur contact op met een energieadviseur. Die kan tot 5 jaar terug de teveel betaalde energiebelasting voor de voetbalvereniging terugvragen.

Verenigingsadviseur Verenigingsadviseur Neem via de verenigingsadviseur contact op met een energieadviseur.

Controleer de aansluitwaarde

Controleer de aansluitwaarde (technische capaciteit) van de gasaansluiting/elektriciteitsaansluiting in relatie tot het verbruik. Vaak zijn de aansluitingen te zwaar. Dit is een jaarlijks terugkerende kostenpost. Uw energieleverancier is naast het leveren van energie ook verantwoordelijk voor het incasseren van de netwerkkosten. Dit gebeurt door middel van de zogenaamde capaciteitstariefcode (CapTar). Het capaciteitstarief is een vast bedrag per aansluiting (gas en elektra) dat netbeheerders rekenen voor de transportkosten van energie.

Tip: laat de aansluitwaarde niet afhangen van een enkele piekbelasting zoals evenementen

Dit tarief is onafhankelijk van het verbruik en wordt vastgesteld aan de hand van de capaciteit van de aansluiting; hoe groter die capaciteit, hoe hoger het tarief. Het is de verantwoordelijkheid van de afnemer (lees: voetbalvereniging) om te detecteren of dit kan worden volstaan met een aansluiting met lagere capaciteit. Neem via de verenigingsadviseur (zie boven) contact op met een energieadviseur die de hoogte van de aansluitwaarde kan bepalen. Tip: laat de aansluitwaarde niet afhangen van een enkele piekbelasting zoals evenementen. Hiervoor kan men beter een aggregaat huren. De kosten hiervoor zijn lager dan het bedrag dat betaald wordt aan de energieleverancier.

Spreek groene milieubewuste bedrijven aan

Spreek groene en milieubewuste bedrijven aan en bespreek de mogelijkheden om samen te werken. Bijvoorbeeld door een financieringsovereenkomst aan te gaan om duurzame maatregelen te treffen op de vereniging. Met de besparingen kunnen de geldschieters worden afbetaald en houd je geld over voor de clubkas. Op deze wijze creëer je een budget vanuit het bedrijfsleven en bij particulieren voor grotere projecten. Voor alle partijen is dit een interessante deal.

Onderscheid jezelf als vereniging door veel in contact te komen met (lokale) bedrijven en sponsoren

Onderscheid jezelf als vereniging door veel in contact te komen met (lokale) bedrijven en sponsoren. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van leden bij de lokale autowasstraat om zo een extra centje voor de club te verdienen. Tevens levert dit publiciteit op voor de wasstraat. Het uitgangspunt is dat er een beroep wordt gedaan op de leden en de lokale bedrijven om zich in te zetten ter bevordering voor de lokale gemeenschap.

Het inspelen op acties van leveranciers is een methode om een extra financiering te werven voor je vereniging. Doe actief mee aan deze acties en toon aan waarom jouw vereniging in aanmerking moet komen voor een samenwerking met diverse leveranciers. Dit levert geld, kennis en publiciteit op. Wees concreet en scherp in datgeen wat je doet. Laat zien dat je als vereniging ambities hebt om te verduurzamen en communiceer dit met externe partijen.

Statiegeld op plastic flesjes

Bij sportverenigingen worden jaarlijks veel plastic flesjes met water of frisdank verkocht. Clubs kunnen geld verdienen door deze PET flessen in te zamelen. Sinds 1 juli 2021 zit er namelijk 15 cent statiegeld op plastic flesjes. Niet-commerciële sportverenigingen mogen het statiegeld houden en aan de club besteden of aan een goed doel schenken.

Verenigingen kunnen extra geld verdienen met inzamelen plastic flesjes Verenigingen kunnen extra geld verdienen met inzamelen plastic flesjes Lees hier meer over het inzamelen van plastic flesjes om de inkomsten te verhogen.

Leningen

Ook een lening is een middel dat ingezet kan worden om duurzame investeringen te realiseren. De looptijd van de lening stel je van tevoren vast met de geldschieter. Doordat de lening in termijnen kan worden afbetaald is het aantrekkelijk om dit geldbedrag te besteden aan duurzame investeringen. Hieronder een overzicht van een aantal instanties dat financieringen verstrekt ter bevordering van duurzaamheid.

Amsterdams Energiefonds Amsterdams Energiefonds Kijk hier voor meer informatie over het Amsterdams Energiefonds.

Energiefonds provincie Noord-Brabant Energiefonds provincie Noord-Brabant Lees hier meer over het Energiefonds provincie Noord-Brabant.

Energiefonds Overijssel Energiefonds Overijssel Kijk hier voor meer informatie over het Energiefonds Overijssel.

Energiefonds Utrecht Energiefonds Utrecht Lees hier meer over het Energiefonds Utrecht.

Energielening Drenthe - Drentse Energie Organisatie Energielening Drenthe - Drentse Energie Organisatie Lees hier meer over Energielening Drenthe - Drentse Energie Organisatie.

Limburgs Energie Fonds Limburgs Energie Fonds Lees hier meer over het Limburgs Energie Fonds.

  Subsidieregeling energielening Overijssel Subsidieregeling energielening Overijssel Lees hier meer over de subsidieregeling energielening ondernemingen – provincie Overijssel

  Subsidieverordening Innovatiekrediet Overijssel Subsidieverordening Innovatiekrediet Overijssel Lees hier meer over de subsidieverordening Innovatiekrediet Overijssel.

  Creatief denken

  Ook creatief denken kan leiden tot een breed scala aan financieringsmogelijkheden. Heeft een vereniging een creatieve manier gevonden en staat deze nog niet tussen de bovenstaande financieringsmogelijkheden? Neem dan contact op met de verenigingsadviseur uit de regio en deel het succes! Samen sterk. Verenigingsondersteuning Verenigingsondersteuning Verenigingen die behoefte hebben aan ondersteuning kunnen hiervoor terecht bij de verschillende adviseurs. Op ieder gebied heeft de KNVB een expert in dienst die verenigingen persoonlijk op weg helpt.

  Meer doen met voetbal? Doe mee!

  Er zijn vele manieren waarop jij ook mee kan doen. Niet alleen als speler, maar ook als coach, scheidsrechter, bestuurder of als andere vrijwilliger.

  Laatste nieuws