Controle trainerslicentie veld

Clubs kunnen te maken krijgen met 'overtredingen' van de trainerslicentie. Veel voorkomend is dat de trainer/coach niet of verkeerd wordt vermeld in het bondsteam of op het mDWF. Wat kun je hiertegen doen?

De meldingen die clubs kunnen krijgen na een wedstrijd zijn:

  • Trainer/coach heeft geen trainerslicentie
  • Geen trainer/coach opgegeven
  • Trainerslicentie verstreken
  • Niveau trainerslicentie onvoldoende

Trainer/coach heeft geen trainerslicentie

Wanneer je de melding krijgt ‘Trainer/coach heeft geen trainerslicentie’ dan betekent dit dat de Trainer/coach die in het bondsteam staat niet in het bezit is van een geldige trainerslicentie. Het helpt vaak om na te gaan onder welk relatienummer de trainer/coach aangemeld is. Het zou kunnen dat de trainer/coach bij de vereniging geregistreerd staat onder een andere relatiecode. In dat geval is bij het aanmelden de optie 'nieuw lid' gebruikt in plaats van 'bestaand lid', waardoor er een nieuw persoon in het ledenbestand is gecreëerd. Als dit is gebeurd, dan dient de trainer/coach afgemeld te worden en te worden aangemeld met zijn reeds bestaande relatiecode. In het bondsteam de gegevens van de trainer/coach verwijderen en opnieuw toevoegen met het juiste relatienummer. Het kan ook zijn dat de trainer/coach wel een diploma heeft maar dat hij nog geen licentie heeft aangevraagd. De trainer zal dan een trainerslicentie moeten aanvragen. Dit kan hij doen door het aanvraagformulier in te vullen.

Let op: binnen vijf jaar na het behalen van een trainersdiploma kan een licentie worden aangevraagd. Na deze vijf jaar zal er eerst bijscholing gevolgd moeten worden. Is er geen bijscholing gevolgd dan kan er geen licentie worden aangevraagd. Dispensatie voor het niet kunnen aanvragen van een nieuwe trainerslicentie omdat niet voldoende studiepunten gehaald zijn is niet mogelijk. De trainer/coach heeft drie jaar de tijd om bijscholing te volgen. Deze verantwoording ligt bij de trainer/coach zelf.

Geen trainer/coach opgegeven

Bij de melding 'Geen trainer/coach opgegeven' is er geen trainer/coach ingevuld op het mDWF. Het verzoek is om de trainer/coach toe te voegen aan het bondsteam. Het kan zijn dat de trainer/coach na het toevoegen aan het bondsteam niet direct zichtbaar is in het mDWF omdat iemand van het team het mDWF eerder heeft geopend dan dat de trainer/coach is toegevoegd aan het bondsteam. Voor deze wedstrijd zal de trainer/coach eenmalig toegevoegd moeten worden aan de wedstrijd. De volgende wedstrijd zal de trainer/coach wel getoond worden bij het ophalen van het mDWF. De controle vindt plaats op de functie trainer/coach. Veel verenigingen gebruiken de functie ‘Hoofdcoach’ maar dan krijg je dus een melding van een overtreding.

Trainerslicentie verstreken

De melding ‘trainerslicentie verstreken’ is een vrij duidelijke melding. De trainerslicentie is verstreken en er is nog geen nieuwe trainerslicentie aangevraagd. De trainer/coach zal een nieuwe trainerslicentie moeten aanvragen. Dit kan hij doen door het aanvraagformulier in te vullen.

Let op: binnen vijf jaar na het behalen van een trainersdiploma kan een licentie worden aangevraagd. Na deze vijf jaar zal er eerst bijscholing gevolgd moeten worden. Is er geen bijscholing gevolgd dan kan er geen licentie worden aangevraagd. Dispensatie voor het niet kunnen aanvragen van een nieuwe trainerslicentie omdat niet voldoende studiepunten gehaald zijn is niet mogelijk. De trainer/coach heeft drie jaar de tijd om bijscholing te volgen. Deze verantwoording ligt bij de trainer/coach zelf!

Trainer/coach toevoegen aan bondsteamMeer informatie op de website van Sportlink.

Toevoegen functie trainer/coach in Sportlink ClubUitleg over het toevoegen van de functie trainer/coach in Sportlink Club.

Te lage trainerslicentie

Dan is er nog de melding ‘niveau trainerslicentie onvoldoende’. In onderstaand overzicht kun je zien welke diploma/licentie de trainer/coach moet hebben om bij jouw club te mogen trainen. Wanneer het bewuste elftal vorig seizoen is gepromoveerd en de trainer/coach was al in dienst of had al een contract getekend voor dit seizoen, dan kan de vereniging dispensatie aanvragen. Een voorbeeld: Stel dat het team is gepromoveerd naar de eerste klasse mannen en de trainer/coach is in het bezit van een UEFA B/TCII diploma c.q. licentie, dan is het mogelijk om dispensatie aan te vragen. Stuur hiervoor een mail naar KNVB Contact.

Bevoegdheid trainer/coach per licentie 0,11 mb pdf

Aanvragen trainerslicentie

Na het behalen van je trainersdiploma kun je je digitale trainerslicentie aanvragen. Dit kan tot vijf jaar na het behalen van je diploma zonder dat je bijscholing hoeft te volgen. Na deze vijf jaar zul je eerst bijscholing moeten volgen om 15 punten te halen. De trainerslicentie is drie jaar geldig.

Het aanvragen van een nieuwe trainerslicentie kan door het invullen van het aanvraagformulier met daarbij een kopie van je diploma. Bij het verlengen van je trainerslicentie stuur je ook een kopie van de certificaten met je behaalde studiepunten mee. Registreren kan alleen op het moment dat je lid bent van de KNVB (via een vereniging of als vrijwillig lid van de KNVB). Wanneer je vrijwillig lid wilt worden kan dit door het invullen van het aanmeldingsformulier vrijwillig lid trainers.

Met ingang van 1 juli 2017 is de plastic trainerslicentiepas komen te vervallen en is deze vervangen door een digitale pas. Deze digitale pas is zichtbaar in de wedstrijdzaken app via digitale passen.

KNVB Contact

Bel KNVB Contact voor aanvullende vragen aan de KNVB. Van maandag tot en met vrijdag is KNVB Contact te bereiken van 9.00 tot 17.00 uur.


Terug naar boven