Juniorentrainer

Lijkt het je een uitdaging om jeugdspelers van 13 tot 19 jaar te trainen? En kan je daarbij je enthousiasme voor het spelletje overbrengen? Als het antwoord op beide vragen 'ja' is, dan is de cursus Juniorentrainer écht iets voor jou.

Als juniorentrainer zorg je ervoor dat jongeren enthousiast worden en blijven voor voetbal. Je hebt zowel een voetbaltechnische als opvoedkundige taak. Tijdens de opleiding wordt veel aandacht besteed aan het op een plezierige en verantwoorde wijze trainen en coachen van jeugdvoetballers van 13 tot 19 jaar. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer: taken van de juniorentrainer, leeftijdskenmerken junioren, begeleiding, trainen en het coachen van junioren.

Organisatie

De KNVB Academie gaat uit van competentiegericht opleiden. De cursisten staan centraal en worden ondersteund in hun leerproces. De deelnemers voeren tijdens de opleiding praktijkopdrachten uit die ze vastleggen in een logboek (portfolio).

De opleiding bestaat uit twee delen: een cursus- en een ervaringsdeel. Het cursusdeel bestaat uit tien bijeenkomsten van elk 3 uur en wordt op avonden gegeven.

Het ervaringsdeel bestaat uit minimaal een keer per week gedurende de opleiding trainen en coachen van junioren (2e/3e klasse). Het gaat om tenminste acht trainingen en vier wedstrijden. Tijdens dit ervaringsgedeelte voeren de cursisten opdrachten uit. De resultaten hiervan worden verzameld in het portfolio.

Studiebelasting

Cursusgedeelte 

  • Tien bijeenkomsten 30 uur
  • Zelfstudie en huiswerkopdrachten 40 uur

Ervaringsgedeelte

Uitvoeren opdrachten (werkboek)

  • Training en coachen van een pupillenteam en uitvoeren opdrachten (12 weken) 30 uur

Totaal 100 uur (ca.)

De deelnemers die aan de eisen voldoen, ontvangen een diploma.

Start

Zodra er zestien deelnemers zijn.

Toelating

Vanaf de leeftijd van 18 jaar.

Kosten

€ 292,00 (inclusief cursusmateriaal).

Informatie

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de KNVB Academie.
Voor Noord/Oost bij Elly Blaauw, West bij André Groenewoud en Zuid bij Tim Dokter.

Annuleren

De kandidaat kan zijn aanmelding annuleren, mits de annulering schriftelijk geschiedt binnen 14 dagen na aanmelding. Bij annulering is de KNVB gerechtigd de voor die deelnemer reeds gemaakte kosten (inclusief administratiekosten) in rekening te brengen.

NB: In het seizoen 2018/’19 kan de cursus, inhoudelijk, worden gewijzigd.

Inschrijven

Onderneem hiervoor de volgende stappen:

  1. Schrijf je in via het linkblok hieronder
  2. Kies bij 'District' voor je district
  3. Kies bij type voor ‘Cursus’
  4.  Kies bij categorie voor ‘Trainers’
  5. Kies bij subcategorie voor je betreffende cursus
  6. Lees de voorwaarden en schrijf je in

InschrijvenKlik hier om je in te schrijven.

Terug naar boven