Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Clubnaam en wedstrijdkleding

Er gelden voorwaarden aan het uitrollen of wijzigen van de verenigingsnaam. Zo mag een club slechts een maal per drie seizoenen een naamswijziging doorvoeren. Ook aan de wedstrijdkleding zijn voorwaarden verbonden.

Een club mag, indien gewenst, van naam veranderen. Dat mag echter maar eens per drie jaar.

Daarnaast mag de nieuwe naam geen commerciële inslag bevatten. Bekijk de voorwaarden hieronder.

Wedstrijdkleding

Spelers van een bepaald team komen tijdens een wedstrijd uit in uniforme wedstrijdkleding. De doelverdediger draagt kleding waarmee hij of zij te onscheiden valt van de andere spelers, de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechters.

Als twee elftallen tegen elkaar spelen waarvan de wedstrijdkleding volgens het oordeel van de scheidsrechter te weinig van elkaar verschilt, dan is het in het programma als eerstgenoemde elftal verplicht andere wedstrijdkleding aan te trekken, die voldoende afwijkt van de wedstrijdkleding van de tegenpartij. Bij een wedstrijd in een standaardklasse is het als tweede genoemde elftal verplicht andere wedstrijdkleding te dragen.

Bij de vrouwensenioren geldt dat in de landelijke klassen (Top-, Hoofd- en eerste klassen) het in het programma als tweede genoemde elftal dient te zorgen dat het met ander, onderscheidende tenues speelt. In de overige klassen wordt het eerste genoemde elftal geacht dit te doen. Bezwaren van de ene partij tegen de wedstrijdkleding van de tegenpartij dient betreffende partij voor het begin van de wedstrijd aan de scheidsrechter mee te delen.

Rugnummers

Het dragen van rugnummers is verplicht voor eerste elftallen die uitkomen in het seniorenvoetbal mannen en het seniorenvoetbal vrouwen. In poules waar eerste elftallen zijn ingedeeld bij reserve-elftallen, geldt deze verplichting niet. Maakt een elftal gebruik van rugnummers, dan moeten deze rugnummers van de spelers overeenstemmen met de nummers op het wedstrijdformulier. Een rugnummer bestaat uit maximaal twee Arabische cijfers. De rugnummers moet ten minste twintig centimeter hoog zijn en voldoende contrast vormen ten opzichte van de wedstrijdkleding. Eventuele andere uitingen op de rugzijde van het shirt mogen de leesbaarheid van het rugnummer niet beïnvloeden. De rugnummers van de spelers van een elftal die aan een wedstrijd deelnemen of gaan deelnemen, moeten te allen tijde van elkaar verschillend zijn.

Ook het dragen van scheenbeschermers tijdens de wedstrijd is verplicht. Een speler die geen scheenbeschermers draagt, mag niet aan een wedstrijd deelnemen.

Reclame op wedstrijdkleding

Het bestuur amateurvoetbal heeft ingevolge het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal het volgende besloten met betrekking tot het aanbrengen van reclame op de wedstrijdkleding.

De reclame op wedstrijdkleding moet qua afmetingen blijven binnen de navolgende beperkingen.

Fabrikant wedstrijdkleding

Naam, beeldmerk, logo en/of domeinnaam van de fabrikant mogen maximaal driemaal per kledingstuk voorkomen, waarbij de oppervlakte per reclame-uiting niet groter mag zijn dan 20 vierkante centimeter.

Als de fabrikant van de wedstrijdkleding tevens fungeert als shirtsponsor dan wel shirtsubsponsor, mogen de reclame-uitingen slechts zodanig zijn aangebracht dat per wedstrijdtenue niet meer dan drie uitingen met dezelfde naam tegelijk in beeld zijn.

Shirtsponsor of shirtsubsponsor

Shirt

 • Aan de voorkant van het shirt mogen maximaal drie, al dan niet dezelfde, reclame-uitingen staan met een totale oppervlakte van 600 cm2.
 • Aan de zijkant van elke mouw van het shirt mag maximaal één reclame-uiting worden aangebracht tot een maximum van 40 cm2.
 • Indien een reclame-uiting slechts aan de zijkant van één mouw van het shirt wordt aangebracht, terwijl er op de andere mouw geen enkele reclame-uiting wordt aangebracht, dan mag eerstgenoemde reclame-uiting worden aangebracht tot een maximale oppervlakte van 60 cm2.
 • Aan de achterkant van het shirt mogen maximaal twee, al dan niet dezelfde, reclame-uitingen staan met een totale oppervlakte van 400 cm2.
 • Indien sprake is van vermelding van spelersnamen op de rugzijde van het shirt, staat het een club vrij te bepalen of een eventuele reclame-uiting onder of boven het nummer op de rugzijde wordt vermeld, met dien verstande dat de reclame-uitingen en de spelersnamen niet tezamen boven dan wel onder het nummer mogen worden vermeld. Indien geen sprake is van die naamsvermelding, staat het de club eveneens vrij te bepalen of een eventuele reclame-uiting onder of boven het nummer op de rugzijde wordt vermeld.
 • De afstand van een reclame-uiting tot het rugnummer op de achterkant van het shirt moet minimaal 2 centimeter zijn.

Op het shirt mag één uiting van de desbetreffende divisie voorkomen, waarbij de oppervlakte van de uiting niet meer mag bedragen dan 20 cm2 en waarbij de uiting bestaat uit een willekeurige combinatie van naam, beeldmerk en logo van de desbetreffende divisie.

Stem de reclame-uitingen op het shirt zodanig af dat per wedstrijdtenue niet meer dan drie dezelfde uitingen tegelijk in beeld zijn. Breng verder de reclame zodanig op het shirt aan dat de herkenbaarheid van het tenue, met name waar het de basiskleur betreft, niet in het geding komt.

Een speler mag geen ondershirt tonen dat is voorzien van teksten of reclame. De tuchtcommissie kan een straf opleggen aan een speler die zijn voetbalshirt omhoog - of uittrekt om betreffende teksten of reclame te tonen.           

Aan de voorkant of de zijkant van de broek mag op iedere broekspijp maximaal één reclame-uiting van maximaal 75 cm2 worden aangebracht.

Op de kousen mag naast de naam, het beeldmerk en/of het logo van de fabrikant van de kousen, ook de verenigingsnaam en/of het logo van de vereniging komen te staan.

Met verwijzing naar de Nederlandse Reclame Code zijn onder andere de volgende reclame-uitingen niet toegestaan:

 • Reclame voor tabaksproducten.
 • Reclame voor alcoholhoudende dranken.
 • Uitingen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde of de goede zeden.
 • Uitingen die niet in overeenstemming zijn met de eisen van goede smaak en fatsoen.
 • Uitingen die in verband kunnen worden gebracht met de seksindustrie.
 • Uitingen van politieke aard.

In alle gevallen waarin niet is voorzien, beslist de KNVB.

Voetballen bij een club

De KNVB is er voor voetballers op het veld, in de zaal en op straat. Voor pupillen, profs en 65-plussers. Voor jongens en voor meisjes.

Laatste nieuws