Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

KNVB begeleidt clubs die in aanraking komen met JPN

Sonny Sier
KNVB Media
7 februari 2020, 11:18

Verenigingen die te maken krijgen met voetballers en voetbalsters die in de schijnwerpers staan, worden door de professionals van de KNVB op verschillende manieren begeleid. - Foto: KNVB Media

Voor spelers en speelsters die actief zijn in het amateurvoetbal kan het Jeugdplan Nederland de volgende stap zijn in hun voetbalontwikkeling. Voor meiden is het JPN-programma een extra impuls voor hun voetbalontwikkeling, terwijl voor jongens het JPN vooral een podium biedt waarop zij zich in de kijker kunnen spelen van clubs op een hoger niveau. Verenigingen die te maken krijgen met voetballers en voetbalsters die in de schijnwerpers staan, worden door de professionals van de KNVB op verschillende manieren begeleid.

“Voor meiden is JPN een extra programma met als doel de meiden op te leiden voor de nationale selecties, bovenop het programma bij de club”, vertelt Maria van Kortenhof, Talent Performance Coach meiden in regio West. “Zij voetballen zo’n twintig keer per seizoen met andere talentvolle meiden uit de regio. De bedoeling is dat zij zich echt ontwikkelen tot een betere voetbalster. Wij creëren daarvoor de omstandigheden.”

Gewenste weerstand

Steeds meer clubs staan open om mee te denken en nieuwe wegen in te slaan, bijvoorbeeld met gemengd te voetballen

Maar ook de vereniging speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van speelsters. Naast het voetbalaanbod bij de club, zijn zij voor de KNVB de eerste schakel in de herkenning van talentvolle voetbalsters. De Hoofd Opleiding of technisch coördinatoren van de club tipt de JPN-scout, waarna de club wordt bezocht en het talent in de gaten wordt gehouden. Komt het tot een uitnodiging voor een selectieactiviteit, dan gaat de talentcoach van JPN in gesprek met de speler en de ouders. “We praten dan over de ambitie van het meisje, of over de weerstand die zij krijgt bij de club. Uit die gesprekken kan blijken dat er een andere weerstand is gewenst dan dat de vereniging haar op dit moment biedt. Op dat moment gaan wij ook met de vereniging in gesprek om te kijken hoe dat het beste valt op te lossen. Het belang van het individu staat voorop.”

Volgens Van Kortenhof staan vrijwel alle clubs ervoor open om te kijken naar mogelijke verbeteringen in de ontwikkelingen van speelsters. “De eerste contactmomenten worden door verenigingen vaak aangegrepen om na te denken over hoe hun jeugdvoetbal georganiseerd is en welke de rol het meiden- en vrouwenvoetbal hierin speelt. Steeds meer clubs staan open om mee te denken en nieuwe wegen in te slaan, bijvoorbeeld met gemengd te voetballen. Dat kan een oplossing zijn om het meisje een hogere weerstand te bieden.”

Gemengd voetbal positief

Van Kortenhof gaat verder: “Soms is meetrainen bij een jongensteam al genoeg, in andere gevallen zou een permanente overgang naar een ander team positief kunnen uitpakken. Er zijn voorbeelden genoeg die bewijzen dat gemengd voetbal voor zowel jongens als meiden een positief effect kan hebben. Verenigingen volgen die ontwikkelingen op de voet.”

Gelijke kansen en Gemengd voetbal Gelijke kansen en Gemengd voetbal De principes van Gemengd voetbal en Gelijke kansen kunnen wellicht oplossingen zijn om jeugdvoetbal aan te bieden waarbinnen meiden en jongens in een veilige omgeving met plezier leren voetballen.

Wanneer het eenmaal tot een uitnodiging komt, krijgen de betrokken verenigingen alle benodigde informatie toegestuurd, welke ook gepubliceerd staat op KNVB Assist Trainers. “Is het voor de club de eerste keer dat zij in aanraking komen met JPN, dan nodigen wij ook de trainers van die clubs uit om eens te ervaren wat het JPN-programma inhoudt. Ook wordt er nauw contact gehouden over belasting en belastbaarheid van speelsters. Wij juichen die betrokkenheid alleen maar toe. Clubs zijn vooral heel trots.”

Erkenningsprogramma voor jongens

Daar waar voor de meiden de nadruk ligt op ontwikkeling, ligt bij JPN jongens het accent op de talenterkenning. “Voor clubs verandert er vaak niet zoveel, omdat de spelers in de regel toch al in selectieteams spelen”, weet Hans Mewiss, Talent Performance Coach jongens in regio Zuid. “Ook het aantal contactmomenten is met zo’n acht activiteiten kleiner dan bij de meiden. Mocht een club desondanks vragen hebben, of wij zien kansen om de cluborganisatie beter neer te zetten, dan kan er samen met de Technisch Jeugdcoördinator begeleiding op maat geboden worden.”

We bereiden amateurclubs die te maken krijgen met toenaderingen van BVO's voor op wat mogelijk komen gaat

De verenigingen waarvan de leden worden uitgenodigd voor het JPN, kunnen te maken krijgen me toenaderingen van clubs uit het betaalde voetbal. Afgelopen seizoen is ruim de helft van de spelers die zijn geselecteerd voor JPN-selectiedagen uitgenodigd voor een stage bij een BVO. “Wij bieden, naast een uitdagende omgeving waarin de voetballers geprikkeld worden om het optimale uit zichzelf te halen, het podium voor spelers die het in zich hebben om op een hoger niveau te voetballen. In de meeste gevallen zijn de omstandigheden waarin een voetballer zich kan ontwikkelen bij een BVO beter dan bij een vereniging uit het amateurvoetbal. We bereiden amateurclubs die hiermee te maken krijgen voor op wat mogelijk komen gaat.”

JPN Jongens biedt het podium voor spelers die het in zich hebben om op een hoger niveau te voetballen.

Goodwill

In de praktijk kan het voorkomen dat een talentvolle speler de definitieve overstap maakt naar een club uit het profvoetbal. “Wanneer je denkt vanuit de korte termijn, kan ik me voorstellen dat een vereniging dit in eerste instantie ervaart als iets onprettigs”, zegt Mewiss. “Maar uiteindelijk hebben wij met z’n allen de verplichting om voetballers kansen te bieden om het talent volledig te ontplooien. Het levert clubs vaak veel goodwill op als zij hier op een transparante manier mee omgaan."

Spelers en hun ouders zijn eerder geneigd terug te keren naar een club waar de relatie eerder goed mee was

Mewiss: "Daarnaast blijkt uit de praktijk dat er later ook weer voetballers afvallen bij de profclubs. Deze voetballers en hun ouders zijn eerder geneigd om te kiezen voor een club waar de relatie in het verleden goed mee was. De voetballer heeft dan wel een aantal jaren ervaring in de opleiding van een profclub in zijn rugzakje zitten. Daar profiteert een amateurclub ook weer van.”

Externe scouting

Wanneer een vereniging zijn oog heeft laten vallen op een speler, is deze club verplicht om de regelgeving te volgen die is opgesteld in het ‘bestuursbesluit externe scouting’. Deze regels zijn opgesteld om recht te doen aan de belangen van alle betrokken partijen en leiden tot een transparant proces. “In de meeste gevallen staan alle betrokken partijen ervoor open om elkaar te helpen in het belang van de jeugdvoetballer”, ervaart Mewiss.

Besluiten externe scouting Besluiten externe scouting Voor het traject van het al dan niet wisselen van club gelden er een bindend bestuursbesluit die rechtdoen aan de belangen van alle betrokken partijen.

Ook voor de verenigingen die in aanraking komen met JPN Jongens geldt dat zij uitgenodigd worden voor een kijkje in de keuken bij een activiteit. Mewiss: “We geven dan een prestentatie aan trainers, ouders en andere betrokkenen over wat het JPN-programma inhoudt en wat dit betekent voor de voetballers. Trainers geven wij tips over hoe zij voetballers die zich door de uitnodiging mogelijk anders gaan gedragen het beste kunnen begeleiden. We hameren erop dat spelers zichzelf moeten blijven. De weg naar het profvoetbal is nog lang. Gepaste bescheidenheid past daarbij.”

Wat is Jeugdplan Nederland? Wat is Jeugdplan Nederland? Gedurende de week zijn onze KNVB Talentcoaches en KNVB scouts op pad en bezoeken jeugdteams van amateurverenigingen in Nederland om de verschillende leeftijdscategorieën in beeld te krijgen en te houden. Het scouten start bij de amateurverenigingen.


Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen