Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Veelgestelde vragen

Op deze pagina bundelen we de meest gestelde vragen over de KNVB Regiocup. Voor vragen over het coronavirus en voetbal, algemene maatregelen en richtlijnen, verwijzen we je naar de FAQ Coronavirus en voetbal.

coronavirus en voetbal coronavirus en voetbal Veelgestelde vragen over het coronavirus in samenhang met voetbal.

KNVB Regiocup

Kan mijn team alsnog deelnemen?

Mocht er alsnog behoefte zijn om alsnog met een jeugdteam deel te nemen aan de Regiocup, dan is het verzoek hiervoor een mail te sturen naar contact@knvb.nl. Wij kunnen geen garanties geven op plaatsing maar proberen altijd een mogelijkheid te zoeken.

Zijn er voor de verenigingen nog mogelijkheden om zelf de aanvangstijden te wijzigen?

In onderling overleg heb je de mogelijkheid om wedstrijden te verplaatsen van tijd, datum of accommodatie. Dit kan tot 7 dagen voor de wedstrijd, voor de eerste speelronde van 5/6 juni is deze mogelijkheid er tot 4 juni. Is verplaatsen niet mogelijk, zet dan in onderling overleg de wedstrijd op afgelast.

De wedstrijd kan geen doorgang vinden. Wat moeten we doen?

Het verzoek is om dit door te geven door de afwikkeling van het mDWF en te kiezen voor afgelasting van de wedstrijd. De wedstrijd wordt niet opnieuw vastgesteld.

Eén van onze teams heeft op één van de speeldagen geen wedstrijd, kunnen we een oefenwedstrijd spelen?

Mocht er op één van de speeldagen geen wedstrijd gepland staan voor één van de ingeschreven teams van jouw vereniging, staat het iedereen natuurlijk vrij in onderling overleg een oefenwedstrijd te organiseren. Als hulpmiddel hiervoor kun je de ‘lijst vrije teams’ in Sportlink Club gebruiken.

Worden er bij de wedstrijden ook scheidsrechters door de KNVB aangesteld?

We stellen scheidsrechters bij wedstrijden in de categorie A waarvoor in de reguliere competitie ook een KNVB-scheidsrechter aangewezen zou worden. De verwachting is dat we deze aanstelling uiterlijk 1 juni a.s. vrij te kunnen geven.

Moeten alle wedstrijden in dezelfde teamsamenstellingen gespeeld worden?

De samenstelling van teams mag gedurende de Regiocup wisselen. Vereiste is wel dat spelers dit seizoen ingeschreven staan als lid van jouw vereniging én dat ze niet te oud zijn voor de desbetreffende leeftijdscategorie.

Mijn vereniging doet mee aan de Nationale Voetbaldag en/of heeft een Oranjefestival gepland. Kan dat doorgaan?

Tijdens de beoogde speelweekenden van de KNVB Regiocup hebben verschillende verenigingen Oranjefestivals gepland, op 12 juni vindt de eerste Nationale Voetbaldag plaats. Omdat de NVD en de Oranjefestivals in de basis geen wedstrijdactiviteiten met zich meebrengen, kunnen zowel de Oranjefestivals als de Nationale Voetbaldag goed samenvallen met de KNVB Regiocup. Levert dit desondanks toch problemen op voor de accommodatie, ga dan in overleg met de tegenstander om de wedstrijd in een uitwedstrijd om te zetten. Is een team niet beschikbaar vanwege deze activiteiten, zet dan de wedstrijd op afgelast en informeer de tegenstander.

Mag er publiek aanwezig zijn?

Op sportaccommodaties zijn alle personen welkom die een rol hebben bij het organiseren van trainingen en/of wedstrijden. Publiek en ouders mogen zowel binnen als buiten niet op de accommodatie aanwezig zijn. Uitzondering hierop zijn ouders/ verzorgers die vervoer naar uitwedstrijden verzorgen in verband met de KNVB Regiocup. Zij vallen onder teambegeleiding en mogen dus op de sportaccommodatie aanwezig zijn.

Mijn gemeente wil starten met groot onderhoud waardoor de velden niet meer beschikbaar zijn. Wat kan ik doen?

De vereniging sport en gemeenten (VSG) heeft in de winterperiode 2020 al aan gemeenten gemeld dat de kans aanwezig is dat in de zomerperiode van 2021 er mogelijk langer gevoetbald gaat worden. Gemeenten hebben destijds aangegeven binnen hun mogelijkheden met verenigingen mee te denken en om verenigingen te faciliteren om te kunnen sporten richting de zomer. We raden verenigingen die tegen problemen aanlopen aan contact op te nemen met de gemeenten en het gesprek aan te gaan om te bekijken welke mogelijkheden er zijn. Hierbij enkele tips en oplossingsrichtingen die aan bod kunnen komen:

  • Sta open voor elkaars standpunten en toon begrip.
  • Probeer zo veel mogelijk van de kunstgrasvelden gebruik te maken. Als deze groot onderhoud nodig hebben dan vraagt dit maar een beperkt aantal dagen. Mogelijk kan dit moment plaatsvinden na de laatste wedstrijden en toernooien.
  • De natuurgrasvelden zijn de laatste tijd ontzien en zouden in goede conditie moeten kunnen zijn. De jeugd zou best overdwars op de natuurgrasvelden moeten kunnen spelen. Dit komt de kwaliteit van het grasveld zelfs ten goede. De senioren kunnen dan meer gebruik maken van de kunstgrasvelden.
  • Groot onderhoud vindt niet altijd gelijktijdig plaats op alle velden. Ga met elkaar na wanneer de werkzaamheden daadwerkelijk opstarten en of de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd kunnen worden (eerst het ene veld afwerken voordat er met een ander veld gestart wordt. Dit is niet altijd even praktisch, maar sta open voor het gegeven dat de voetballer al lang staat te trappelen om weer te mogen voetballen).
  • Als er sprake is van overcapaciteit dan zou groot onderhoud ook uitgesteld kunnen worden tot de zomerperiode of zelfs tot het najaar.
  • Laat het voetbalgeluid weer op de velden hoorbaar zijn en zoek met elkaar naar kansen en mogelijkheden.

Op een bepaalde datum is de accommodatie niet beschikbaar. Wat nu?

We gaan ervan uit dat de teams de beschikking hebben over hun accommodatie voor de duur van de Regiocup (5 t/m 26 juni 2021). Eventueel kan de vereniging haar te spelen thuiswedstrijden in overleg met de tegenstander(s) naar een andere datum verplaatsen of de wedstrijd verplaatsen naar het terrein van de tegenstander/een buurvereniging/andere sporthal.

Wordt er gecontroleerd op de trainerslicentie of op het spelregelbewijs?

Nee, op beide wordt in de Regiocup niet gecontroleerd.

De wedstrijd is afgelast. Wordt deze opnieuw vastgesteld?

In principe wordt een afgelaste wedstrijd opnieuw ingepland mits hiertoe mogelijkheden bestaan. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zal de wedstrijd niet opnieuw worden vastgesteld.

De tegenstander is niet op komen dagen. Wat zijn de consequenties?

Desbetreffende wedstrijd proberen wij opnieuw in te plannen mits dat mogelijk is. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan wordt de wedstrijd niet opnieuw ingepland.

De wedstrijd is gestaakt. Hoe gaat het nu verder?

Is de wedstrijd gestaakt als gevolg van weeromstandigheden of een ongeval, dan beslist de competitieleider over het vervolg. Is de wedstrijd gestaakt als gevolg van wanordelijkheden, dan zal de aanklager verder onderzoek doen naar de reden van staking. Dit kan inhouden dat dit tuchtrechtelijke gevolgen heeft.

Bestaat er ruimte om de Regiocup te verlengen en door te spelen in de zomer?

We houden bij de planning een uiterste datum van 26/27 juni 2021 aan. Willen verenigingen ook daarna nog verder spelen in een dergelijke vorm, dan dienen zij dit zelf in te vullen en loopt dat niet meer via de KNVB.

Zijn er prijzen te winnen met de Regiocup?

Nee, aan de Regiocup zijn vooralsnog geen prijzen gekoppeld. Het is een vriendschappelijke competitie die wordt georganiseerd om voetballers weer (op een competitieve manier) te kunnen laten voetballen zodra de coronamaatregelen dit toelaten.

Waarom moeten er bij een gelijkspel strafschoppen worden genomen?

Omdat we toch een competitief element willen toevoegen aan een wedstrijd, is besloten om na afloop van iedere wedstrijd die in een gelijkspel eindigt een strafschoppenserie af te werken. Dit geldt voor alle categorieën. Voor de competitie waarvoor standen worden bijgehouden is het dan tegelijk een extra maatregelen voor het geval teams in een eindstand op alle vlakken op een gelijke plaats eindigen. De strafschoppenserie wordt afgewerkt zoals beschreven in de spelregels veldvoetbal. 

Mijn vereniging neemt met een één of meerdere teams deel aan een onderling afgesproken poule of toernooi. Is dit toegestaan?

Deelname aan de Regiocup is vrijwillig. Uiteraard bekijken we graag of er een samenwerking tussen de Regiocup en andere lokale/regionale initiatieven mogelijk is. We hechten er hierbij waarde aan dat alle clubs in dezelfde regio van het initiatief de mogelijkheid hebben om hierbij aan te sluiten. Neem hierover contact op met de competitieleider dan wel de verenigingsadviseur. Bestaat uiteindelijk de wens om deze lokale/regionale initiatieven op te nemen in de Regiocup, dan dient voor de betreffende teams inschrijving plaats te vinden en moeten wij goedkeuring  geven ten aanzien van de voorgestelde poule-indeling. Bij deelname aan de Regiocup gelden de spelregels die we hebben aangegeven.

Wanneer een vereniging daadwerkelijk met één of meerdere teams niet wenst deel te nemen aan de  Regiocup is het verzoek om deze teams terug te trekken voor deelname. De betreffende teams worden dan ook niet opgenomen in de programma’s van de KNVB.

Bij een onderling afgesproken poule of toernooi zal de KNVB verder niet betrokken zijn in het regelen van scheidsrechters, controle op het lidmaatschap en tuchtzaken.

Mag het clubhuis geopend worden?

Hiervoor zijn de op dat moment geldende protocollen van toepassing.

Mogen de kleedkamers op de accommodatie gebruikt worden?

Hiervoor zijn de op dat moment geldende protocollen van toepassing.

Is het toegestaan om een wedstrijd te verplaatsen?

Voor alle te spelen wedstrijden in de Regiocup geldt dat verenigingen de vrijheid hebben om wedstrijden in onderling overleg met de tegenstander te verplaatsen naar een andere datum. Dat mag naar een eerdere datum maar ook naar een latere datum waarbij als uiterste speeldatum 27 juni 2021 geldt. In het geval een KNVB-scheidsrechter is aangewezen dient hij/zij hiervan uiteraard op de hoogte worden gesteld.

Moet voor deze wedstrijden ook een wedstrijdformulier ingevuld worden?

Ja. De wedstrijden worden op de normale wijze aangeboden en dus wordt er van iedere wedstrijd ook een digitaal wedstrijdformulier ingevuld.

Zijn er regels voor het uitkomen in hogere teams en kan je je ‘vast spelen’?

Voor de Regiocup zijn de normale reglementaire bepalingen van kracht. Dit geldt ook voor het uitkomen van eventuele dispensatiespelers. Spelers kunnen zich niet ‘vast spelen’ aangezien het aantal wedstrijden in de Regiocup te beperkt is.

Kunnen we voor de Regiocup ook baaldagen gebruiken?

Nee. De baaldagenregeling is op de Regiocup niet van toepassing.

Voor welke leden/spelers geldt dat zij aan wedstrijden mogen deelnemen?

Alleen die spelers die voor het seizoen 2020/’21 als spelend lid voor de vereniging staan geregistreerd mogen deelnemen aan wedstrijden in de Regiocup voor de eigen vereniging. Dat betekent dat potentiële nieuwe leden, waaronder ook zij die voornemens zijn zich in te schrijven, niet mogen uitkomen voor zijn/haar eventuele nieuwe vereniging.

Wat zijn de gevolgen voor (2x) geel in dezelfde wedstrijd?

De scheidsrechter heeft net als bij de competitie de mogelijkheid om een gele kaart te tonen. Bij de categorie B betekent dit vervolgens, zoals bekend, een straftijd. Voor de categorie A vindt zoals aangegeven geen registratie plaats voor een getoonde gele kaart. Ontvangt dezelfde speler in het restant van de wedstrijd opnieuw een gele kaart, dan dient deze speler aansluitend het veld te verlaten. Vermelding van de veldverwijdering op het wedstrijdformulier is niet noodzakelijk. Aanvulling van spelers is daarna niet toegestaan.

Wat zijn de gevolgen bij een directe rode kaart?

Ontvangt een speler een rode kaart, dan zal hij/zij het veld moeten verlaten en zal het team met een speler minder de wedstrijd moet uitspelen.

De aanklager zal aan de hand van de overtreding bepalen of er een straf uitgesproken wordt. Daarbij kan de aanklager besluiten om deze straf alleen toe te kennen aan het vervolg van de Regiocup. Is de overtreding dusdanig ernstig van aard, dan kan de aanklager besluiten om de straf ook toe te passen op de reguliere competitie en dus kan dit voor de speler gevolgen hebben voor het seizoen 2021/’22.

Mogen spelers die momenteel uitgesloten of geschorst zijn aan de Regiocup deelnemen?

Voor die spelers die eerder een uitsluiting voor een x-tal wedstrijden hebben ontvangen voor de reguliere competitie en waarvan het aantal genoemde wedstrijden nog niet is verstreken geldt dat zij mogen deelnemen aan de Regiocup. De te spelen wedstrijden in de Regiocup kunnen niet in mindering worden gebracht op de uitsluiting van wedstrijden.

Voor die spelers waarvoor een termijnschorsing geldt (een schorsing voor een bepaalde periode in maanden of jaren) geldt dat zij niet gerechtigd zijn deel te nemen aan de wedstrijden van de Regiocup.

Geldt de Eilandenregeling ook bij wedstrijden voor de Regiocup?

Ja, die regeling is ook van toepassing bij deze wedstrijden. Kijk hieronder voor meer informatie.

Eilandenregeling Eilandenregeling Bekijk alle informatie over de Eilandenregeling voor het seizoen 2020/'21.

Ik heb in de week van 24 mei ineens een wedstrijdwijziging ontvangen, klopt dit?

Helaas zijn er deze week wedstrijdwijziging door het systeem verstuurd. Dit was niet de bedoeling en deze kun je dan ook ongelezen verwijderen.

Wat moet ik doen als er wedstrijd op mijn complex gepland staan waar ik geen speelveld voor beschikbaar heb?

Helaas kan het voorkomen dat we wedstrijden moeten plannen die niet meer op de accommodatie passen. Via Sportlink Club kan je in overleg met de tegenstander de wedstrijd verplaatsen naar een andere dag en/of tijd, of in overleg met de uitspelende club de wedstrijd omdraaien zodat de wedstrijd bij de uitspelende club gespeeld wordt. Wanneer beide verenigingen niet tot overeenstemming komen kunnen ze in onderling overleg de wedstrijd op “afgelast door vereniging” zetten.

Mogen ouders/ verzorgers die het vervoer naar uitwedstrijden verzorgen voor de jeugd op de accommodatie blijven?

Ja, zijn vallen onder teambegeleiding en mogen dus op de sportaccommodatie aanwezig zijn.

Moeten de spelerspassen gecontroleerd worden voor de wedstrijd?

Visuele controle van de spelerspas hoeft niet plaats te vinden.

Wat moeten we doen als een speler door een overschrijving niet meer op het mDWF geplaatst kan worden?

Het kan voorkomen dat reeds overgeschreven spelers, doordat er al een afmelddatum is toegevoegd of de spelactiviteit is verwijderd, niet meer op het mDWF geplaatst kunnen worden. Voor deze spelers maken we een uitzondering en hoeven niet op het mDWF geplaatst te worden. De gegevens van de spelers (naam + lidnummer KNVB) moeten van tevoren doorgegeven worden aan de scheidsrechter. Spelers die toch een rode kaart krijgen en niet op het mDWF staan moeten per mail doorgegeven worden aan de KNVB.

Waarom moet ik voor de Regiocup toch grote afstanden reizen om wedstrijden te kunnen spelen?

Onze competitieleiders hebben geprobeerd de wedstrijdprogramma’s zo optimaal mogelijk in te richten voor de verenigingen. Hierbij is naast reisafstand ook rekening gehouden met het speelniveau om te kunnen zorgen voor kwalitatief goede wedstrijden. Ook hebben we na de definitieve bevestiging van de Regiocup verschillende terugtrekkingen ontvangen die er helaas voor gezorgd hebben dat er in sommige poules iets grotere reisafstanden ontstaan zijn.

Hoe kan het dat ik (alleen maar) ingedeeld ben met teams van mijn eigen vereniging?

Helaas hebben we na de definitieve bevestiging van de Regiocup verschillende terugtrekkingen ontvangen. Die hebben er in sommige gevallen voor gezorgd dat er (te) kleine poules overbleven die in een enkel geval alleen bestaan uit teams van eenzelfde vereniging.

De O7 heeft maar een enkele wedstrijd per speelronde ingepland staan, klopt dit?

Voor de Regiocup is er besloten om bij de O7 enkelvoudige wedstrijden te spelen. Dit is gedaan om te voorkomen dat er meerdere teams op 1 complex bij elkaar komen, onder andere om de reisbewegingen te beperken. In tegenstelling tot normaal kun je bij deze wedstrijd een speelduur aanhouden van 4 x 10 minuten.