Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Veelgestelde vragen over het coronavirus en voetbal

KNVB Media
KNVB Media
21 juni, 10:30

De huidige coronacrisis heeft ook op het voetbal veel impact. - Foto: KNVB Media

Op deze pagina bundelen we de meest gestelde vragen over het coronavirus en de gevolgen voor het voetbal. Deze FAQ wordt continu bijgewerkt. Houd deze pagina dus regelmatig in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatste informatie en ontwikkelingen.

Maatregelen

Na de aangekondigde versoepelingen per 26 juni 2021 zijn dit de meest in het oog springende maatregelen voor het voetbal:

  • Trainen en spelen van wedstrijden: alle voetballers mogen volledig trainen én wedstrijden spelen tegen teams van andere verenigingen.
  • Publiek: het is toegestaan publiek toe te laten op de accommodatie. Er geldt geen maximumaantal personen, uitgangspunt is dat er 1,5 meter afstand gehouden wordt. Reserveren is niet nodig, triage (gezondheidscheck) en placering blijven wel van kracht.
  • Horeca/ kantine: horeca, en dus ook sportkantines, mogen tot middernacht open. Er geldt geen maximumaantal personen, uitgangspunt is dat er 1,5 meter afstand gehouden wordt. Reserveren is niet nodig, triage (gezondheidscheck) en placering blijven wel van kracht.
  • Kleed- en doucheruimtes: deze mogen sinds zaterdag 5 juni weer gebruikt worden. Heb je deze nog niet gebruikt, dan ligt legionella op de loer. Het is dan ook belangrijk een aantal zaken in acht te nemen voordat er weer veilig gedoucht kan worden.

Veilig douchen Veilig douchen Tips om een legionellabesmetting op de vereniging te voorkomen.

Financiën

 

Wat moet ik doen als mijn vereniging als gevolg van deze nieuwe maatregelen in financiële problemen komt?

Neem hiervoor contact op met de Verenigingsadviseur in jouw regio. Hij/zij kan jouw vereniging helpen met het in kaart brengen van mogelijke (financiële) ondersteuning. Of bekijk onze pagina met alle informatie over de diverse (overheids)regelingen waar je als amateurvereniging aanspraak op kan maken.

Financieel coronadossier Financieel coronadossier Bekijk hier een overzicht van alle financiële regelingen voor amateurverenigingen

 

Zijn er financiële regelingen waar ik als amateurclub gebruik van kan maken vanwege de inkomsten die wegvallen door de coronamaatregelen?

Vanuit de overheid zijn er de afgelopen maanden diverse financiële regelingen bekendgemaakt voor amateursportorganisaties. Met behulp van deze regelingen konden amateursportorganisaties (een deel van) de financiële schade opvangen die ze hebben opgelopen naar aanleiding van de coronamaatregelen. Een overzicht van alle financiële regelingen vind je op onze speciale infopagina.

Ook vind je hier meer informatie over de financiële helpdesk die is opgezet in samenwerking met Sportsubsidie.nl. Verenigingen kunnen hier terecht met al hun vragen over het aanvragen van steunmaatregelen vanuit de overheid. 

Op 21 januari heeft het kabinet een extra steunpakket voor de amateursport bekendgemaakt van €240 miljoen. Dit geld wordt via specifieke regelingen zoals de TASO en TVS beschikbaar gesteld aan verenigingen.

Extra Steunpakket Extra Steunpakket Lees hier meer over het extra steunpakket van 240 miljoen euro voor de amateursport.

Financieel coronadossier Financieel coronadossier Bekijk hier een overzicht van alle financiële regelingen voor amateurverenigingen.

 

Gaat de KNVB de maandelijkse incasso's innen?

Nee, Vanwege de aanhoudende coronamaatregelen is besloten de maandelijkse incasso’s voor de maanden januari t/m april 2021 niet te innen. Afhankelijk van de verdere besluiten van het kabinet wordt er een beslissing genomen over de incasso van mei en de maanden daaropvolgend.

 

Kan ik personeelskosten die ik niet heb kunnen terugvragen via de NOW-regeling alsnog terugvragen via de TASO-regeling?

Bij de TASO tellen personeelskosten mee bij het berekenen van de financiële schade. De tegemoetkoming is een forfaitair bedrag. Er is een staffel met bandbreedte qua schade en een corresponderende tegemoetkoming. In de meeste gevallen geldt dat ± 35% tot ± 55% van de schade wordt gecompenseerd.

Bij de NOW 3.0 gold dat de loonsom voor 80% werd gecompenseerd bij 100% omzetverlies. Bij een lager omzetverlies daalde de tegemoetkoming evenredig. Dus stel dat clubs 50% omzetverlies hadden, dan werd 40% van de loonsom gecompenseerd. Grofweg kun je dus zeggen dat de NOW 3.0 gunstiger is wanneer het omzetverlies hoger is dan 70%.

Daarnaast geldt dat clubs die de TVL hebben aangevraagd in beginsel geen TASO mogen aanvragen. Eerder is al wel gecommuniceerd dat wanneer achteraf blijkt dat de TASO interessanter blijkt te zijn dan de TVL-tegemoetkoming clubs de mogelijkheid hebben om deze aanvraag in te trekken en alsnog gebruik kunnen maken van de TASO. Met name voor clubs met een hoge omzet is de TVL waarschijnlijk interessanter (TVL in Q4 2020 was de tegemoetkoming max, €90.000, bij de TASO is dat max. €12.500).

Compensatieregelingen Compensatieregelingen Een overzicht van de diverse compesatieregelingen Financiële helpdesk Financiële helpdesk Neem voor ondersteuning bij de aanvraag van compensatieregelingen contact op met de helpdesk.

 

Onze aanvraag voor de NOW 3.0 is afgewezen vanwege de peilmaand (juni). Kan de KNVB hierin ondersteuning bieden?

Protocol/richtlijnen bij besmettingen

 

Wat moeten we doen als iemand positief test op het coronavirus?

In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.

Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als 'overige niet nauwe contacten'. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

Lees hieronder meer informatie van het RIVM over de regels die gelden bij een positieve test.

Leefregels en informatiebrieven RIVM Leefregels en informatiebrieven RIVM Lees hier alles over de leefregels van het RIVM.

 

Wie is verantwoordelijk voor de handhaving op de coronamaatregelen bij verenigingen?

In eerste instantie ben je als club ervoor verantwoordelijk dat de coronaregels zo goed mogelijk worden nageleefd op jouw accommodatie. Wijs hiervoor een ‘corona-coördinator’ aan die geldt als aanspreekpunt en mensen erop kan wijzen wanneer zij bijvoorbeeld de 1,5m niet goed in acht nemen.

Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de controle en handhaving op de coronamaatregelen. Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd bij jouw club, kunnen zij als uiterste sanctie besluiten de club te sluiten. Het is dus in ieders belang om het niet zover te laten komen en elkaar goed te wijzen op de naleving van de regels.

 

Wat doet de KNVB als verenigingen geen voorzorgsmaatregelen nemen?

We proberen zo veel mogelijk informatie en tips aan te reiken om verenigingen te helpen de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen. Alle informatie is gebundeld op www.knvb.nl/coronavirus. Als we signalen ontvangen dat er bij verenigingen niet (voldoende) juiste maatregelen zijn genomen, nemen we contact op met de betreffende vereniging om te overleggen waar we ze mee kunnen helpen. Het opleggen van sancties vanwege het overtreden van de wettelijke voorschriften, wordt gedaan door de instanties en (lokale) autoriteiten die daartoe bevoegd zijn.

 

Hoe ga je om met spelers die terugkeren uit of woonachtig zijn in ‘oranje’-gebieden?

De richtlijnen vanuit de overheid zijn hierin leidend. Deze richtlijnen geven aan dat iemand die terugkeert uit of woonachtig is in een ‘oranje’-gebied 10 dagen in quarantaine dient te gaan. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel sporten als zij terugkeren uit een ‘oranje’-gebied. Mocht een team door het quarantaineadvies te weinig spelers hebben om een wedstrijd te spelen, neem dan contact op met de KNVB om de gevolgen te bespreken.

Lees hieronder meer informatie van de overheid over thuisquarantaine bij aankomst in Nederland.

Thuisquarantaine Thuisquarantaine Meer informatie over thuisquarantaine bij aankomst in Nederland.

 

Is het toegestaan om met personen uit meerdere huishoudens in één vervoersmiddel te reizen naar een training?

Ja, dit is toegestaan. Hiervoor gelden wel de richtlijnen en adviezen vanuit de overheid. Wanneer je met personen uit meerdere huishoudens plaatsneemt in één auto is het advies om een mondkapje te dragen voor reizigers van 13 jaar en ouder. Voor het vervoer in een bus/touringcar geldt de verplichting van het dragen van een niet-medisch mondkapje voor reizigers van 13 jaar en ouder.

Lees hieronder meer informatie vanuit de overheid over het vervoer en gebruik van mondkapjes.

Vervoer en mondkapjes Vervoer en mondkapjes Hier meer informatie.

 

Mag ik een kind tot 13 jaar weigeren op mijn club wanneer er sprake is van verkoudheidsklachten?

Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij niet naar een sporttraining/-wedstrijd. Het kind moet ook thuisblijven als het bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is.

Cursussen en opleidingen

 

Gaan KNVB-bijeenkomsten en bezoeken bij verenigingen door?

Om onnodige drukte bij verenigingen te voorkomen worden door de KNVB georganiseerde bezoeken en bijeenkomsten zoveel mogelijk verplaatst of digitaal georganiseerd. Noodzakelijke verenigingsbezoeken worden altijd in onderling overleg met de vereniging afgestemd.

 

Gaan de KNVB-opleidingen bij verenigingen door?

Nee, alle KNVB-opleidingen bij verenigingen gaan voor de komende periode niet door.

Arbitrage

 

Wat als ik als scheidsrechter door het coronavirus niet aan mijn minimale wedstrijdaantal kan komen?

Het kan voorkomen dat je als scheidsrechter door het coronavirus, in welke vorm dan ook, niet aan je minimaal te fluiten wedstrijden kan komen. Je kunt dan voor 15 mei een dispensatieverzoek indienen bij de afdeling arbitrage van jouw steunpunt. Aan het einde van het seizoen wordt jouw verzoek tot dispensatie in behandeling genomen. Door het nietig verklaren van het seizoen 2019/’20 geldt dat voor het verlenen van dispensatie in het seizoen 2020/’21 er ook gekeken wordt naar de evt. verleende dispensatie in 2018/’19.

 

Worden er dit jaar SO I en SO II-opleidingen aangeboden?

 

Wat doet de KNVB als verenigingen geen voorzorgsmaatregelen nemen?

We proberen zo veel mogelijk informatie en tips aan te reiken om verenigingen te helpen de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen. Alle informatie is gebundeld op www.knvb.nl/coronavirus. Als we signalen ontvangen dat er bij verenigingen niet (voldoende) juiste maatregelen zijn genomen, nemen we contact op met de betreffende vereniging om te overleggen waar we ze mee kunnen helpen. Het opleggen van sancties vanwege het overtreden van de wettelijke voorschriften, wordt gedaan door de instanties en (lokale) autoriteiten die daartoe bevoegd zijn.

Protocollen

Protocollen Protocollen Om op een veilige en hygiënische manier weer te kunnen voetballen zijn er voor de verschillende doelgroepen coronaprotocollen van toepassing.

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen