Veelgestelde vragen over het coronavirus en voetbal

KNVB Media
KNVB Media
2 uur geleden

De huidige coronacrisis heeft ook op het voetbal veel impact. - Foto: KNVB Media

Op deze pagina bundelen we de meest gestelde vragen over het coronavirus en de gevolgen voor het voetbal. Zodra er nieuwe maatregelen bekend worden gemaakt wordt deze pagina zo spoedig mogelijk bijgewerkt met de laatste informatie.

Maatregelen per 29 september 18:00u

Het kabinet heeft maandagavond 28 september een aantal extra maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze extra maatregelen gaan in vanaf dinsdag 29 september 18:00u en gelden minimaal voor de komende drie weken. Voor het voetbal betekent dit:

 • Geen publiek meer toegestaan bij zowel het betaald als amateurvoetbal
 • Alle sportkantines gaan dicht

Extra maatregelen Extra maatregelen De nieuwe maatregelen om het aantal contactmomenten terug te dringen.

 

Blijven de amateurvoetbalcompetities doorgaan ondanks de extra aangekondigde maatregelen?

Ja. Alle amateurvoetbalcompetities in zowel het veld- als zaalvoetbal blijven ook de komende drie weken doorgaan volgens het huidige speelschema. Het is veilig en verantwoord om te blijven voetballen, mede dankzij de protocollen die de afgelopen periode zijn opgesteld en uitgevoerd om een verantwoorde sportbeoefening mogelijk te maken en te houden. Ook is het geen garantie dat er over drie weken wel weer met publiek gevoetbald mag worden. Daarom blijven we voetballen, zolang het mogelijk en verantwoord is.

 

Waarom mag er geen publiek meer aanwezig zijn bij trainingen/wedstrijden?

Vanwege de zorgwekkende landelijke besmettingscijfers heeft de overheid besloten dat grote groepen mensen niet meer bij elkaar kunnen komen. Dat geldt ook voor sportpubliek.

 

Mogen ouders naar sportwedstrijden van kinderen komen kijken?

Nee. Dat mag vanaf 29 september niet meer. Het doel is om de wedstrijden/trainingen zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Om die reden zijn toeschouwers niet toegestaan. Dit geldt ook voor ouders.

 

Wie is er wel welkom op de sportaccommodatie?

Op het publiek na zijn alle personen welkom die een rol hebben bij de organisatie van de wedstrijden/trainingen. Naast de spelers is dat de gebruikelijke bezetting van coaches, stafleden, officials, bestuursleden, vrijwilligers en/of chauffeurs.

 

Ik rijd mijn kind (t/m 19 jaar) naar een uitwedstrijd. Ben ik dan een toeschouwer?

Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdspelers (t/m 19 jaar) vallen de benodigde chauffeurs onder de teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. 

Probeer als thuisspelende vereniging vooraf duidelijke afspraken te maken met de bezoekende vereniging over het aantal ouders/begeleiders die per uitspelend jeugdteam het terrein als ‘chauffeur’ mogen betreden. Beperk in deze situaties de aanwezigheid van ouders/begeleiders tot het noodzakelijke om spelers op de wedstrijdlocatie te krijgen. Communiceer als club jouw clubspecifieke richtlijnen ook duidelijk op jouw website en aan de poort om discussie te voorkomen. 

 

Ik rijd mijn kind (t/m 19 jaar) die scheidsrechter is naar een wedstrijd. Ben ik dan een toeschouwer? 

Nee. Ouders van scheidsrechters (t/m 19 jaar) die hun kind naar een wedstrijd rijden zijn noodzakelijk voor de organisatie van wedstrijden en vallen niet onder toeschouwers en mogen dus blijven kijken naar de wedstrijd.

 

Ik rijd mijn kind naar een training of thuiswedstrijd. Mag ik blijven kijken?

Nee. Als kinderen sporten op de eigen accommodatie dan vallen de chauffeurs niet onder de teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken naar de training/wedstrijd. 

 

Mogen er bij spelers met een beperking wel ouders/begeleiding aanwezig zijn?

Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een speler met een beperking mogen wel worden toegelaten op de sportaccommodatie.

 

Geldt de maximale gezelschapsgrootte van vier personen voor de sport?

Nee. Sportbeoefening is hierop uitgezonderd. Een voetbalteam mag dus bij elkaar komen voor trainingen en wedstrijden. Voor en na afloop van de training/wedstrijd geldt de maximale gezelschapsgrootte van vier personen voor sporters vanaf 18 jaar wel.

 

Geldt de maximale gezelschapsgrootte van vier personen na het sporten ook voor jongeren?

De regels voor maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte gelden niet voor kinderen t/m 12 jaar. Voor jongeren van 13 jaar en ouder gelden deze maatregelen wel. Dus ook voor en na het sporten.

 

Geldt de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten ook voor de sport?

Nee. Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt dit wel. Dit betekent dus dat iedereen na afloop van de training/wedstrijd zo snel mogelijk de sportaccommodatie verlaat. Zij blijven dus ook niet kijken naar een andere training/wedstrijd na afloop omdat zij dan worden gezien als toeschouwers.

 

Voor welke (niet horeca) activiteiten kunnen verenigingen de sportkantine wel gebruiken?

De sportkantine kan gebruikt blijven worden voor verenigingsactiviteiten die ondersteunend zijn aan het voetbal. Denk hierbij aan:

 • Wedstrijdsecretariaat
 • Bestuurskamer
 • Operationeel commissie overleg
 • Eigen trainingen en cursussen (o.a. trainers, scheidsrechters)
 • Verenigingsrechtzaken (ALV’s etc.)

Hierbij is het uitgangspunt dat de horeca in de kantine gesloten blijft en er geen toeschouwers/publiek zich in de kantine begeven. Daarnaast gelden de algemene coronamaatregelen m.b.t. het aantal toegestane personen in binnenruimtes.

 

Stuurt de KNVB de komende weken waarnemers, rapporteurs, scheidsrechterbegeleiders e.d. naar wedstrijden?

Ja. Waarnemers, rapporteurs, scheidsrechterbegeleiders e.d. blijven wedstrijden bezoeken. Dit vanwege hun rol rondom de organisatie van wedstrijden en het waarborgen van de continuïteit van het voetbal.

 

Stuurt de KNVB de komende weken scouts naar verenigingen?

Nee. KNVB-scouts zullen de komende drie weken geen bezoeken brengen aan verenigingen.

 

Is het toegestaan om een consumptie aan te bieden aan vrijwilligers?

Ja. Een consumptie zoals een kopje koffie/thee aanbieden aan vrijwilligers rondom trainingen/wedstrijden is toegestaan zolang de kantine en horeca gesloten blijft.  

 

Is pers/media welkom bij wedstrijden?

Vanuit de huidige regelgeving is dit niet duidelijk. Bespreek de aanwezigheid van pers/media met de lokale autoriteiten. Hou het aantal in ieder geval beperkt. Zorg ervoor dat zij niet in contact komen met spelers en begeleiders en dat zij na de wedstrijd de accommodatie direct verlaten.

 

Zijn geblesseerde spelers welkom op de sportaccommodatie om wedstrijden te bekijken?

Nee. Geblesseerde spelers nemen geen deel aan de wedstrijd en hebben geen noodzakelijke rol bij het organiseren van de wedstrijden en zijn daarom niet welkom op de sportaccommodatie.

 

Is het toegestaan om naar de regio Den Haag, Amsterdam en/of Rotterdam af te reizen voor het spelen van een voetbalwedstrijd?

Ja. Voor het beoefenen van sport gelden voor deze regio’s geen reisbeperkingen. 

 

Zijn er financiële regelingen waar ik als amateurclub gebruik van kan maken vanwege de inkomsten die wegvallen door de coronamaatregelen?

Vanuit de overheid zijn er de afgelopen maanden diverse financiële regelingen bekendgemaakt voor amateursportorganisaties. Met behulp van deze regelingen kunnen amateursportorganisaties (een deel van) de financiële schade opvangen die ze hebben opgelopen n.a.v. de coronamaatregelen.

Financiële regelingen Financiële regelingen Maak gebruik van de financiële regelingen voor verenigingen.

Daarnaast gaan we samen met NOC*NSF met de overheid in gesprek over de benodigde compensatie voor onze verenigingen. We gaan in dat overleg na of het derde steunpakket voldoende zal zijn voor de sportwereld, of dat er extra steun nodig is voor verenigingen.

 

Gaan KNVB-bijeenkomsten en bezoeken bij verenigingen door?

Om onnodige drukte bij verenigingen te voorkomen worden door de KNVB georganiseerde bezoeken en bijeenkomsten zoveel mogelijk verplaatst of digitaal georganiseerd. Noodzakelijke verenigingsbezoeken worden altijd in onderling overleg met de vereniging afgestemd.

 

Gaan KNVB-opleidingen bij verenigingen door?

Ja, over het algemeen gaan deze wel door maar alleen op een buitenlocatie en volgens de geldende richtlijnen. Een opleiding die plaatsvindt bij een vereniging wordt altijd in onderling overleg met de vereniging afgestemd.

Veldvoetbal

 

Is het veilig en verantwoord om weer te gaan voetballen?

De Rijksoverheid bepaalt – na advies te hebben ingewonnen bij de virusexperts van het RIVM – wat veilig is en wat niet en daarmee ook wat in Nederland is toegestaan en wat niet. Net als iedereen moeten wij de Rijksoverheid volgen. Zij hebben bepaald dat contactsporten sinds 1 juli weer verantwoord kunnen worden beoefend en dat buiten het veld de accommodaties moeten voldoen aan de ‘basisregels’, zoals het onderling 1,5 meter afstand houden. Deze eisen hebben wij middels uitvoerige protocollen vertaald naar de praktijk. De betreffende gemeente ziet er ook nog op toe dat de complexen ‘coronaproof’ zijn en blijven.

Coronaprotocollen Coronaprotocollen Bekijk de coronaprotocollen.

 

Wie is verantwoordelijk voor de handhaving op de coronamaatregelen bij verenigingen?

In eerste instantie ben je als club ervoor verantwoordelijk dat de coronaregels zo goed mogelijk worden nageleefd op jouw accommodatie. Wijs hiervoor een ‘corona-coördinator’ aan die geldt als aanspreekpunt en mensen erop kan wijzen wanneer zij bijvoorbeeld de 1,5m niet goed in acht nemen. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de controle en handhaving op de coronamaatregelen. Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd bij jouw club, kunnen zij als uiterste sanctie besluiten de club te sluiten. Het is dus in ieders belang om het niet zover te laten komen en elkaar goed te wijzen op de naleving van de regels.

 

Wat moeten we doen als iemand positief getest is op het coronavirus?

Bij een positieve test binnen een team tijdens de competitie, bepaalt de GGD op basis van bron- en contactonderzoek de gevolgen voor de rest van het team. Als spelers tijdens een wedstrijd niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon verblijven, wat in de regel zo is, dan zal de GGD teamgenoten zien als “overige niet nauwe contacten”. Deze spelers mogen blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt. Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid!

Komt een team na het bron- en contactonderzoek in de problemen omdat meerdere spelers in quarantaine moeten waardoor er geen volwaardig team opgesteld kan worden, neem dan contact op met de KNVB zodat de gevolgen voor de competitie (en beker) kunnen worden besproken.

Stappenplan corona Stappenplan corona Bekijk hier de stappen die je moet volgen bij een (vermoedelijke) besmetting.

Lees hieronder meer informatie van het RIVM over de regels die gelden bij een positieve test.

Leefregels en informatiebrieven RIVM Leefregels en informatiebrieven RIVM Lees hier alles over de leefregels van het RIVM.

 

Mag een positief geteste speler deelnemen aan trainingen en / of wedstrijden?

Nee, een positief geteste speler neemt geen deel aan trainingen, wedstrijden en/of andere clubactiviteiten en volgt de richtlijnen die vanuit de GGD worden opgelegd.

Stappenplan corona Stappenplan corona Bekijk hier de stappen die je moet volgen bij een (vermoedelijke) besmetting.

 

 

Hoe ga je om met spelers die terugkeren uit of woonachtig zijn in 'oranje' gebieden?

De richtlijnen vanuit de overheid zijn hierin leidend. Deze richtlijnen geven aan dat iemand die terugkeert uit of woonachtig is in een ‘oranje’-gebied 10 dagen in quarantaine dient te gaan. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel sporten als zij terugkeren uit een ‘oranje’-gebied. Mocht een team door het quarantaineadvies te weinig spelers hebben om een wedstrijd te spelen, neem dan contact op met de KNVB om de gevolgen te bespreken.

Lees hieronder meer informatie van de overheid over thuisquarantaine bij aankomst in Nederland.

Thuisquarantaine Thuisquarantaine Meer informatie over thuisquarantaine bij aankomst in Nederland.

 

Welke mogelijkheden zijn er m.b.t. het verplaatsen van wedstrijden?

 Om drukte op sportaccommodaties, in kantines en kleedkamers zo veel mogelijk te voorkomen, roepen we clubs op om wedstrijden zo veel mogelijk in overleg te spreiden. Denk hierbij aan:

 • Het verplaatsen van wedstrijden naar de vrijdagavond of zaterdagavond
 • Het verplaatsen van wedstrijden van de zaterdag naar de zondag
 • Het spelen van wedstrijden op de woensdagmiddag

Bij verzoeken van de thuisspelende club om wedstrijden te verplaatsen naar de avond op dezelfde speeldag zullen wij onze medewerking verlenen, om de druk op het sportcomplex te verlichten.

Verplaatsen van wedstrijden in datum en/of tijd veld Verplaatsen van wedstrijden in datum en/of tijd veld Lees meer over het verplaatsen van wedstrijden.

 

Wat moeten we doen als een team aangeeft niet te durven spelen in verband met het coronavirus?

In principe worden alle wedstrijden gespeeld, ook als er in een team één of meerdere personen positief getest hebben op het coronavirus of personen in quarantaine zijn gesteld, tenzij de GGD anders aangeeft.

Mocht een team toch aangeven niet te willen/durven spelen, neem dan eerst contact op met de tegenstander om te kijken of de wedstrijd kan worden verplaatst naar een moment – binnen de gestelde termijn – waarop dat beter voelt voor het betreffende team. Mocht er geen passende oplossing worden gevonden, neem dan contact op met de KNVB om de gevolgen te bespreken.

Stappenplan corona Stappenplan corona Bekijk hier de stappen die je moet volgen bij een (vermoedelijke) besmetting.

 

Moeten reservespelers en andere teamofficals ook 1,5 meter afstand van elkaar houden op de bank?

Reservespelers en teamofficials boven de 18 jaar moeten 1,5m afstand van elkaar houden, ook op de reservebank. De extra ruimte kan gecreëerd worden door bijvoorbeeld het gebruik van stoelen naast de dug-out. Deze mogen neergezet worden buiten de instructiezone richting de hoekvlag. Alle teamofficials die niet strikt noodzakelijk plaats moeten nemen op de reservebank worden geadviseerd om achter de omheining plaats te nemen, uiteraard ook op 1,5m afstand van anderen. In verband met het beperkte aantal beschikbare plekken op de reservebank wordt een pupil van de week die plaatsneemt op de reservebank afgeraden.

 

Welke regels en richtlijnen gelden er voor kantines, clubgebouwen en terrassen?

Vanaf dinsdag 29 september 18:00u zijn alle sportkantines, clubgebouwen en terrassen tijdelijk gesloten. Dit geldt ook voor commerciële uitbaters.

 

Hoeveel personen mag ik op mijn accommodatie ontvangen?

Vanaf dinsdag 29 september 18:00u zijn alleen personen toegestaan op de sportaccommodatie die een noodzakelijke rol hebben bij de organisatie van de wedstrijden/trainingen. Toeschouwers zijn hierbij niet toegestaan. Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt dit wel. Dit betekent dus dat iedereen na afloop van de training/wedstrijd zo snel mogelijk de sportaccommodatie verlaat. Zij blijven dus ook niet kijken naar een andere training/wedstrijd na afloop omdat zij dan worden gezien als toeschouwers.

Lees hieronder meer informatie in het protocol ‘verantwoord sporten’.

Protocol 'Verantwoord sporten' Protocol 'Verantwoord sporten' Lees hier het protocol 'Verantwoord sporten' van het NOC*NSF.

 

Hebben jullie tips/adviezen voor het verantwoord gebruik van kleed- en doucheruimtes?

Het blijft toegestaan om gebruik te maken van kleed- en doucheruimtes. Houd hierbij altijd rekening met de geldende richtlijnen.

Vanwege de grote onderlinge verschillen tussen clubs betreffende het aantal kleedkamers, grootte van de kleedkamers en drukte op een wedstrijddag is het helaas onmogelijk één vaste richtlijn te bepalen voor alle clubs. Omdat de ene vereniging meer mogelijkheden heeft dan de ander blijven we daarom zoveel mogelijk vasthouden aan onze algemene adviezen en tips die hieronder zijn te lezen. Deze tips en adviezen kan iedere club vervolgens vertalen naar de situatie op het eigen sportcomplex. Op de bestuurderscommunity ‘Eén Tweetje’ zijn verder ook veel voorbeelden van clubs te vinden over het verantwoord gebruik van de kleed-en doucheruimtes.

Kleedkamergebruik Kleedkamergebruik Ga naar de tips en adviezen voor verantwoord gebruik van de kleedkamer en de douches. Eén Tweetje Eén Tweetje Neem een kijkje op de Community Eén Tweetje.
 

Is het toegestaan om met personen uit meerdere huishoudens in één vervoersmiddel te reizen naar uitwedstrijden of andere voetbalactiviteiten?

Ja, dit is toegestaan. Hiervoor gelden wel de richtlijnen en adviezen vanuit de overheid. Wanneer je met personen uit meerdere huishoudens plaatsneemt in één auto is het advies om een mondkapje te dragen voor reizigers van 13 jaar en ouder. Voor het vervoer in een bus/touringcar geldt de verplichting van het dragen van een niet-medisch mondkapje voor reizigers van 13 jaar en ouder.

Lees hieronder meer informatie vanuit de overheid over het vervoer en gebruik van mondkapjes.

Vervoer en mondkapjes Vervoer en mondkapjes Hier meer informatie.

 

Welke adviezen zijn er m.b.t. het schoonmaken van de toilet, douche- kleedruimtes en overige algemene ruimtes en gangen?

We adviseren om goede afspraken te maken met de beheerder over de hygiënemaatregelen op de accommodatie. Zorg in ieder geval dat de gehele sportaccommodatie goed schoongemaakt wordt na iedere dag en probeer sportmaterialen en handcontactpunten zoals deurklinken meerdere keren per dag schoon te maken.

 

Zijn er specifieke richtlijnen voor G-voetbal?

 

Wat doet de KNVB als verenigingen geen voorzorgsmaatregelen nemen?

We proberen zo veel mogelijk informatie en tips aan te reiken om verenigingen te helpen de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen. Alle informatie is gebundeld op www.knvb.nl/coronavirus. Als we signalen ontvangen dat er bij verenigingen niet (voldoende) juiste maatregelen zijn genomen, nemen we contact op met de betreffende vereniging om te overleggen waar we ze mee kunnen helpen. Het opleggen van sancties vanwege het overtreden van de wettelijke voorschriften, wordt gedaan door de instanties en (lokale) autoriteiten die daartoe bevoegd zijn.

 

Hoe kan ik de GGD bereiken in het weekend?

Iedere GGD heeft een telefoonnummer rondom infectiebestrijding wat 24-7 bereikbaar is. Dat nummer is op de website van de betreffende GGD te vinden.

 

Is het toegestaan een Algemene Ledenvergadering (ALV) digitaal te organiseren?

Door de ‘Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid’ is het mogelijk om een digitale ledenvergadering te organiseren, zodat leden niet fysiek bij elkaar hoeven te komen om bepaalde besluiten te nemen. Deze wet is inmiddels verlengd tot 1 december. Daarnaast heeft de overheid aangekondigd dat het vervallen/niet verlengen van deze wet telkens minimaal twee maanden van tevoren wordt aangekondigd. Zonder tegenbericht kan je er dus vanuit gaan dat de wet nog minimaal twee maanden van toepassing is.

Zaalvoetbal

 

Is het veilig en verantwoord om weer te gaan voetballen?

De Rijksoverheid bepaalt – na advies te hebben ingewonnen bij de virusexperts van het RIVM – wat veilig is en wat niet en daarmee ook wat in Nederland is toegestaan en wat niet. Net als iedereen moeten wij de Rijksoverheid volgen. Zij hebben bepaald dat contactsporten sinds 1 juli weer verantwoord kunnen worden beoefend en dat buiten het veld de accommodaties moeten voldoen aan de ‘basisregels’, zoals het onderling 1,5 meter afstand houden. Deze eisen hebben wij middels uitvoerige protocollen vertaald naar de praktijk. De betreffende gemeente ziet er ook nog op toe dat de complexen ‘coronaproof’ zijn en blijven.

Coronaprotocollen Coronaprotocollen Bekijk de coronaprotocollen

 

Wie is verantwoordelijk voor de handhaving op de coronamaatregelen bij verenigingen?

In eerste instantie ben je als club ervoor verantwoordelijk dat de coronaregels zo goed mogelijk worden nageleefd op jouw accommodatie. Wijs hiervoor een ‘corona-coördinator’ aan die geldt als aanspreekpunt en mensen erop kan wijzen wanneer zij bijvoorbeeld de 1,5m niet goed in acht nemen. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de controle en handhaving op de coronamaatregelen. Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd bij jouw club, kunnen zij als uiterste sanctie besluiten de club te sluiten. Het is dus in ieders belang om het niet zover te laten komen en elkaar goed te wijzen op de naleving van de regels.

 

Wat moeten we doen als iemand positief getest is op het coronavirus?

Als iemand van de vereniging positief wordt getest op het coronavirus dan gelden allereerst de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon thuisblijft en de richtlijnen volgt die de GGD hem/haar oplegt. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek. Wanneer de GGD het advies geeft om in quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook op te volgen. Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet deel aan trainingen en wedstrijden.

Komt een team in de problemen omdat meerdere spelers in quarantaine moeten, neem dan contact op met de KNVB zodat gelijk de gevolgen voor de competitie (en beker) kunnen worden besproken.

Stappenplan corona Stappenplan corona Bekijk hier de stappen die je moet volgen bij een (vermoedelijke) besmetting.

Lees hieronder meer informatie van het RIVM over de regels die gelden bij een positieve test.

Leefregels en informatiebrieven RIVM Leefregels en informatiebrieven RIVM Lees hier alles over de leefregels van het RIVM.

 

Mag een positief geteste speler deelnemen aan trainingen en / of wedstrijden?

Nee, een positief geteste speler neemt geen deel aan trainingen, wedstrijden en/of andere clubactiviteiten en volgt de richtlijnen die vanuit de GGD worden opgelegd.

Stappenplan corona Stappenplan corona Bekijk hier de stappen die je moet volgen bij een (vermoedelijke) besmetting.

 

Hoe ga je om met spelers die terugkeren uit of woonachtig zijn in 'oranje' gebieden?

De richtlijnen vanuit de overheid zijn hierin leidend. Deze richtlijnen geven aan dat iemand die terugkeert uit of woonachtig is in een ‘oranje’-gebied dringend wordt geadviseerd om 10 dagen in quarantaine te gaan. Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen wel sporten als zij terugkeren uit een ‘oranje’-gebied. Mocht een team door het dringende quarantaineadvies te weinig spelers hebben om een wedstrijd te spelen, neem dan contact op met de KNVB om de gevolgen te bespreken.

Lees hieronder meer informatie van de overheid over thuisquarantaine bij aankomst in Nederland.

Thuisquarantaine Thuisquarantaine Lees hier alles over wat thuisquarantaine.

 

Wat moeten we doen als een team aangeeft niet te durven spelen in verband met het coronavirus?

In principe worden alle wedstrijden gespeeld, ook als er in een team één of meerdere personen positief getest hebben op het coronavirus of personen in quarantaine zijn gesteld, tenzij de GGD anders aangeeft.

Mocht een team toch aangeven niet te willen/durven spelen, neem dan contact op met de KNVB om de gevolgen te bespreken.

Stappenplan corona Stappenplan corona Bekijk hier de stappen die je moet volgen bij een (vermoedelijke) besmetting.

 

Welke mogelijkheden zijn er m.b.t. het verplaatsen van wedstrijden?

Bij het zaalvoetbal is het niet mogelijk om wedstrijden onderling te verplaatsen i.v.m. de inhuur en beschikbaarheid van de sporthallen. Mocht je vragen hebben over het inhalen van een wedstrijd, neem dan contact op met de KNVB.

 

Hebben jullie tips/adviezen voor het verantwoord gebruik van kleed- en doucheruimtes?

Het blijft toegestaan om gebruik te maken van kleed- en doucheruimtes. Houd hierbij altijd rekening met de geldende richtlijnen.

Vanwege de grote onderlinge verschillen tussen clubs betreffende het aantal kleedkamers, grootte van de kleedkamers en drukte op een wedstrijddag is het helaas onmogelijk één vaste richtlijn te bepalen voor alle clubs. Omdat de ene vereniging meer mogelijkheden heeft dan de ander blijven we daarom zoveel mogelijk vasthouden aan onze algemene adviezen en tips die hieronder zijn te lezen. Deze tips en adviezen kan iedere club vervolgens vertalen naar de situatie op het eigen sportcomplex. Op de bestuurderscommunity ‘Eén Tweetje’ zijn verder ook veel voorbeelden van clubs te vinden over het verantwoord gebruik van de kleed-en doucheruimtes.

Kleedkamergebruik Kleedkamergebruik Ga naar de tips en adviezen voor verantwoord gebruik van de kleedkamer en de douches. Eén Tweetje Eén Tweetje Neem een kijkje op de Community Eén Tweetje.
 

Hoeveel personen mag ik op mijn accommodatie ontvangen?

Vanaf dinsdag 29 september 18:00u zijn alleen personen toegestaan op de sportaccommodatie die een noodzakelijke rol hebben bij de organisatie van de wedstrijden/trainingen. Toeschouwers zijn hierbij niet toegestaan. Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt dit wel. Dit betekent dus dat iedereen na afloop van de training/wedstrijd zo snel mogelijk de sportaccommodatie verlaat. Zij blijven dus ook niet kijken naar een andere training/wedstrijd na afloop omdat zij dan worden gezien als toeschouwers.

Lees hieronder meer infrmatie in het protocol ‘verantwoord sporten’.

Protocol 'Verantwoord sporten' Protocol 'Verantwoord sporten' Lees hier het protocol 'Verantwoord sporten' van het NOC*NSF.

 

Moeten reservespelers en andere teamofficials ook 1,5m afstand van elkaar houden op de bank?

Reservespelers en teamofficials boven de 18 jaar moeten 1,5m afstand van elkaar houden, ook op de reservebank. De extra ruimte kan gecreëerd worden door bijvoorbeeld het gebruik van stoelen of een extra spelersbank naast het veld. Alle teamofficials die niet strikt noodzakelijk plaats moeten nemen op de reservebank worden geadviseerd om op de tribune plaats te nemen, uiteraard ook op 1,5m afstand van anderen.

 

Wat doet de KNVB als verenigingen geen voorzorgsmaatregelen nemen?

We proberen zo veel mogelijk informatie en tips aan te reiken om verenigingen te helpen de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen. Alle informatie is gebundeld op www.knvb.nl/coronavirus. Als we signalen ontvangen dat er bij verenigingen niet (voldoende) juiste maatregelen zijn genomen, nemen we contact op met de betreffende vereniging om te overleggen waar we ze mee kunnen helpen. Het opleggen van sancties vanwege het overtreden van de wettelijke voorschriften, wordt gedaan door de instanties en (lokale) autoriteiten die daartoe bevoegd zijn.

 

Hoe kan ik de GGD bereiken in het weekend?

Iedere GGD heeft een telefoonnummer rondom infectiebestrijding wat 24-7 bereikbaar is. Dat nummer is op de website van de betreffende GGD te vinden.

 

Is het – met het oog op de hygiënemaatregelen – noodzakelijk om te wisselen van reservebank na de rust?

Nee, in verband met de hygiënemaatregelen is vanaf 9 september besloten om teams onderling niet meer te laten wisselen van reservebank. Dit betekent ook automatisch dat er niet meer wordt gewisseld van speelhelft, aangezien wissels altijd moeten plaatsvinden op de eigen speelhelft. Deze wijziging geldt alleen voor de competities waar volgens de district-spelregels zaalvoetbal wordt gespeeld. Deze wijziging is dus niet van toepassing op de landelijke ere- en eerste divisie.

 

Is het toegestaan een Algemene Ledenvergadering (ALV) digitaal te organiseren?

Door de ‘Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid’ is het mogelijk om een digitale ledenvergadering te organiseren, zodat leden niet fysiek bij elkaar hoeven te komen om bepaalde besluiten te nemen. Deze wet is inmiddels verlengd tot 1 december. Daarnaast heeft de overheid aangekondigd dat het vervallen/niet verlengen van deze wet telkens minimaal twee maanden van tevoren wordt aangekondigd. Zonder tegenbericht kan je er dus vanuit gaan dat de wet nog minimaal twee maanden van toepassing is.

Arbitrage

 

Moet de scheidsrechter handhaven op de 1,5m afstand tijdens de wedstrijd?

Nee, de scheidsrechter is niet verantwoordelijk voor handhaving op onder andere de volgende punten die niet gerelateerd zijn aan de spelregels:

 • Niet waarborgen van de 1,5m afstand
 • Naar de grond uitsnuiten van de neus
 • Naar de grond spugen
 • Geforceerd stemgebruik van bijvoorbeeld coaches

Ga wel in overleg met de aanvoerders en/of coach van het team mocht dit herhaaldelijk voorkomen in het belang van de veiligheid.

 

Wat als ik als scheidsrechter door het coronavirus niet aan mijn minimale wedstrijdaantal kan komen?

Het kan voorkomen dat je als scheidsrechter door het coronavirus, in welke vorm dan ook, niet aan je minimaal te fluiten wedstrijden kan komen. Je kunt dan voor 15 mei een dispensatieverzoek indienen bij de afdeling arbitrage van jouw steunpunt. Aan het einde van het seizoen wordt jouw verzoek tot dispensatie in behandeling genomen. Door het nietig verklaren van het seizoen 2019/’20 geldt dat voor het verlenen van dispensatie in het seizoen 2020/’21 er ook gekeken wordt naar de evt. verleende dispensatie in 2018/’19.

 

Wat kan ik als official doen als er onvoldoende ruimte is in het kleedlokaal?

Probeer, indien mogelijk, om thuis om te kleden en bijvoorbeeld in trainingspak naar de vereniging te komen. Het kan natuurlijk voorkomen dat je een kleedlokaal moet delen met andere officials. Als dit het geval is én je kunt niet onderling 1,5m afstand houden, probeer dan in overleg met de club om een ander kleedlokaal te krijgen of probeer afspraken te maken met de overige officials over het veilig en verantwoord gebruik van de kleedkamer.

 

Moet ik als scheidsrechter in quarantaine als na de wedstrijd blijkt dat één of meerdere spelers besmet zijn met het coronavirus?

Volgens de richtlijnen van de overheid en GGD is het niet noodzakelijk om in quarantaine te gaan als na afloop blijkt dat één of meerdere spelers besmet zijn met het coronavirus. Over het algemeen verblijven scheidsrechters tijdens een wedstrijd veel minder dan 15 minuten binnen 1,5m van een speler en worden ze door de GGD daarom gezien als ‘overige niet nauwe contacten’. Houd uiteraard in alle gevallen je eigen gezondheidssituatie goed in de gaten en laat je bij klachten testen en blijf thuis.

 

Welke sanctie moet er worden opgelegd als een speler opzettelijk in het gezicht hoest van een andere speler of wedstrijdofficial?

Bij het opzettelijk hoesten in het gezicht van een speler wordt een rode kaart uitgedeeld. Dit gedrag hoort – zeker in deze tijd – niet thuis op het voetbalveld en hiermee loop je bewust het risico om de gezondheid van de tegenstander en wedstrijdofficial in gevaar te brengen. Als een speler tijdens het spel opzettelijk in het gezicht hoest van een andere speler of wedstrijdofficial, dan moet het spel hervat worden met een indirecte vrije schop.

 

Hoe kan ik het beste omgaan met de spelerspascontrole?

Stem tijdig af met de teammanagers/elftalleiders af hoe laat de teams starten met de warming-up. Advies is om de spelerspascontrole uit te voeren voorafgaand aan de warming-up van teams en officials. Alle partijen kunnen dan aan hun voorbereiding beginnen. Houd bij de controle de 1,5-meter afstand in acht. Enkele mogelijkheden:               

 • Indien het kleedlokaal groot genoeg is, dan volstaat controle in het kleedlokaal.
 • Wacht spelers op bij verlaten kleedlokaal en laat ze bij oproep naar buiten komen. (Voorkeur bij slechte weersomstandigheden)
 • Wacht spelers op bij betreden speelveld en laat ze bij oproep het veld betreden
 

Hoe kan ik het beste omgaan met onweer in coronatijd?

De richtlijnen voor staken bij onweer zijn ongewijzigd. Als de tijd tussen lichtflits en donder minder dan 10 seconden is, staak je de wedstrijd, verlaat je samen met de teams zo snel mogelijk het veld en zoek je een veilige locatie. Als je vooraf al weet dat er een kans bestaat dat er onweer op komst is, stem dit dan al voorafgaand aan de wedstrijd af met de teammanager/elftalleider van de thuisclub. Zoek samen met hem of haar naar een geschikte locatie als de kleedkamers te klein of gesloten zijn.

 

Hoe kan ik het beste omgaan met het delen van tenues en materialen?

Het advies is om zoveel mogelijk je eigen spullen te gebruiken en niet te delen met anderen. Als dit niet anders kan, zorg er dan voor dat de materialen goed worden gereinigd voordat een ander de materialen gebruikt. Zorg dus voor voldoende hygiënemiddelen. Denk aan desinfectiegel om je handen te desinfecteren of desinfectiedoekjes om eventuele vlaggen of andere materialen mee te kunnen reinigen.

 

Worden er dit jaar SO I en SO II-opleidingen aangeboden?

 

Wat doet de KNVB als verenigingen geen voorzorgsmaatregelen nemen?

We proberen zo veel mogelijk informatie en tips aan te reiken om verenigingen te helpen de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen. Alle informatie is gebundeld op www.knvb.nl/coronavirus. Als we signalen ontvangen dat er bij verenigingen niet (voldoende) juiste maatregelen zijn genomen, nemen we contact op met de betreffende vereniging om te overleggen waar we ze mee kunnen helpen. Het opleggen van sancties vanwege het overtreden van de wettelijke voorschriften, wordt gedaan door de instanties en (lokale) autoriteiten die daartoe bevoegd zijn.

Competities betaald voetbal

 

Wanneer starten de competities in het betaald voetbal?

De Eredivisie begint op 12/13 september. De Keuken Kampioen Divisie op 28/29/30 augustus. 

Speeldagenkalender betaald voetbal Speeldagenkalender betaald voetbal Lees meer over de nieuwe speeldagenkalender.

 

Is publiek toegestaan bij wedstrijden in het betaald voetbal?

Op 28 september heeft het kabinet aangekondigd dat er voorlopig geen publiek meer is toegestaan bij sportwedstrijden (professioneel en amateur). Deze maatregel geldt vanaf 29 september 18:00u en geldt vooralsnog voor de komende drie weken. Dit betekent dat er tot die tijd geen publiek is toegestaan bij wedstrijden in het betaald voetbal.

 

Waarom beginnen de competities niet eerder?

De Nederlandse regering heeft op 21 april besloten dat er tot 1 september niet mag worden gevoetbald. Later werd bepaald dat er wel mocht worden getraind door volwassenen, maar dat zij onderling 1,5 meter afstand moesten houden. Veel spelsituaties waren bij de trainingen dus niet mogelijk, laat staan dat er ook oefenwedstrijden konden worden gespeeld. Op 23 juni werden de coronamaatregelen versoepeld en kon er vanaf 1 juli weer normaal worden getraind, dus zonder onderling 1,5 meter afstand. Om op topniveau weer wedstrijdfit te worden is een trainingsperiode van 6 tot 8 weken nodig. Dan zitten we dus al op eind augustus. Op 4 en 7 september staan al interlands gepland, dus vandaar dat we uitkomen op de start van de Eredivisie op 12/13 september. De Keuken Kampioen Divisie kan wel al op 28/29/30 augustus beginnen.

Oranje - Wedstrijden Nederlands elftal

 
 

Ik heb een ticket/tickets gekocht voor Nederland – Verenigde Staten op 26 maart in het Philips stadion. Krijg ik mijn geld terug?

Op dit moment is nog onduidelijk of en wanneer de oefeninterland wordt ingehaald. Graag hadden we deze duidelijkheid gegeven, zodat we samen met jou konden toeleven naar een nieuwe wedstrijd. Omdat op dit moment nog te veel onzeker is (zowel de datum als de locatie als (eventueel vervangende) tegenstander), gaan wij over tot restitutie. We storten het volledige bedrag van jouw gekochte ticket(s) voor de interland tegen de Verenigde Staten binnen twee weken terug op de bankrekening waarmee de tickets zijn betaald. Voor de volledige uitleg van deze restitutie verwijzen we je naar artikel 4 van de KNVB standaardvoorwaarden.
 

 

 

Ik heb een ticket/tickets gekocht voor Nederland – Spanje op 29 maart in de Johan Cruijff ArenA. Krijg ik mijn geld terug?

Op dit moment is nog onduidelijk of en wanneer de oefeninterland wordt ingehaald. Graag hadden we deze duidelijkheid gegeven, zodat we samen met jou konden toeleven naar een nieuwe wedstrijd. Omdat op dit moment nog te veel onzeker is (zowel de datum als de locatie als (eventueel vervangende) tegenstander), gaan wij over tot restitutie. We storten het volledige bedrag van jouw gekochte ticket(s) voor de interland tegen Spanje binnen twee weken terug op de bankrekening waarmee de tickets zijn betaald. Voor de volledige uitleg van deze restitutie verwijzen we je naar artikel 4 van de KNVB standaardvoorwaarden.

 

 

Er wordt verwezen naar artikel 4 van de KNVB standaardvoorwaarden. Waar kan ik deze vinden?

De KNVB standaardvoorwaarden vind je hier:
 

 

 

Ik heb een ticket/tickets gekocht voor de wedstrijd(en) van het Nederlands elftal via Sunweb, ING rentepunten of via de Johan Cruijff ArenA. Wat nu?

Zowel ING, Sunweb als de Johan Cruijff ArenA hebben bevestigd dat zij het KNVB beleid volledig volgen. Alle ticketkopers die via ING, Sunweb of de Johan Cruijff ArenA tickets hebben gekocht, krijgen via deze partijen bericht over de restitutie van de tickets.

 

Hanteren de clubs hetzelfde beleid voor de competitiewedstrijden van de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie?

De oefeninterlands van het Nederlands elftal zijn op zichzelf staande eenmalige evenementen en staan los van de competitiewedstrijden. Alle clubs zullen hun fans zelf informeren over hun beleid.

 

Wanneer is de eerstvolgende wedstrijd van het Nederlands elftal?

We hopen onze Oranjehelden in september tijdens de Nations League-wedstrijden weer in actie te zien. Er is echter enige onzekerheid als het gaat om de ontwikkelingen rondom het coronavirus. We volgen hiervoor altijd de maatregelen van het kabinet op basis van de adviezen van het RIVM. We houden ook nauw contact met de UEFA. Zodra er meer bekend is over de wedstrijden dit najaar, zullen we dat laten weten via knvb.nl en onsoranje.nl

 

Krijg ik voorrang bij de start van de verkoop van de eerstvolgende wedstijd van het Nederlands elftal?

Nee, alleen Oranje ClubCardhouders hebben recht op een voorrangsperiode bij de start van de kaartverkoop. Wanneer er meer duidelijkheid is over de eerstvolgende wedstrijd van het Nederlands elftal, dan communiceren we dit op onsoranje.nl en via de Oranje nieuwsbrief & Oranje ClubCard nieuwsbrief. Meer informatie over de ClubCard vind je hier:
Oranje ClubCard Oranje ClubCard Lees hier meer over de Oranje ClubCard.

Oranje - Wedstrijd OranjeLeeuwinnen

 

Ik heb een ticket gekocht voor Nederland (OranjeLeeuwinnen) – Estland op 14 april in Groningen. Krijg ik mijn geld terug?

De verwachting is dat dit duel later dit jaar in hetzelfde stadion zal worden ingehaald, op een nog door de UEFA bekend te maken datum en afhankelijk van de coronamaatregelen van het kabinet. Op basis van de huidige verwachting blijft/blijven jouw gekochte ticket(s) voor deze wedstrijd geldig, mits deze wedstrijd met publiek mag worden gespeeld. We verwijzen hierbij naar artikel 4 van de KNVB standaardvoorwaarden, waarmee je bij de aankoop akkoord bent gegaan. We hopen je dan ook later dit jaar in Groningen te mogen begroeten, wanneer de OranjeLeeuwinnen het opnemen tegen Estland.
 

 

 

Wat als ik op de nieuwe datum van de wedstrijd Nederland – Estland niet kan?

Zodra een nieuwe datum bekend is, zullen we dit naar alle ticketkopers communiceren. Mocht je onverhoopt op de nieuwe datum verhinderd zijn, dan kun je het volledige bedrag van jouw gekochte ticket(s) terugvragen.

 

Er wordt verwezen naar artikel 4 van de KNVB standaardvoorwaarden. Waar kan ik deze vinden?

De KNVB standaardvoorwaarden vind je hier:
 

 

 

Wanneer is de eerstvolgende wedstrijd van de OranjeLeeuwinnen?

We hopen onze Oranjeheldinnen in september tijdens de EK-kwalificatiewedstrijden weer in actie te zien. Er is echter enige onzekerheid als het gaat om de ontwikkelingen rondom het coronavirus. We volgen hiervoor altijd de maatregelen van het kabinet op basis van de adviezen van het RIVM. We houden ook nauw contact met de UEFA. Zodra er meer bekend is over de wedstrijden dit najaar, zullen we dat laten weten via knvb.nl en onsoranje.nl

 

Krijg ik voorrang bij de start van de verkoop van de eerstvolgende wedstijd van de OranjeLeeuwinnen?

Nee, alleen Oranje ClubCardhouders hebben recht op een voorrangsperiode bij de start van de kaartverkoop. Wanneer er meer duidelijkheid is over de eerstvolgende wedstrijd van de OranjeLeeuwinnen, dan communiceren we dit op onsoranje.nl en via de Oranje nieuwsbrief & Oranje ClubCard nieuwsbrief. Meer informatie over de ClubCard vind je hier:
Oranje ClubCard Oranje ClubCard Lees hier meer over de Oranje ClubCard.

Protocollen Protocollen Om op een veilige en hygiënische manier weer te kunnen voetballen zijn er voor de verschillende doelgroepen coronaprotocollen van toepassing.

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen

Om je bezoek aan onze websites optimaal te laten verlopen, maken wij gebruik van cookies. Cookies om het verkeer over onze sites te analyseren en cookies om (advertentie)inhoud te personaliseren en sociale media content aan te bieden. Natuurlijk vinden wij je privacy belangrijk, daarom kun je deze cookie-instellingen zelf beheren. Hoe wij omgaan met de gegevens die op basis van de geplaatste cookies verkregen zijn, leggen wij uit in onze cookie- en privacyverklaring.