Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Compensatieregelingen

De afgelopen maanden heeft de overheid diverse financiële regelingen bekendgemaakt. Sommige van deze regelingen zijn specifiek ter ondersteuning van de amateursport, anderen zijn meer algemene regelingen waar ook amateurverenigingen gebruik van kunnen maken. Hieronder vind je een overzicht van de diverse regelingen en hoe je hier aanspraak op kan maken.

Let op: dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 12 augustus 2021.

1. TASO: Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties Q2-2021

Van 26 juli tot en met 20 september 2021 kunnen verenigingen steun bij DUS-I aanvragen voor geleden schade in het tweede kwartaal van 2021. Om in aanmerking te komen voor de TASO geldt dat er sprake moet zijn van minimaal 10% financiële schade door corona. De tegemoetkoming is afhankelijk van de financiële schade en is minimaal €1.000 en maximaal €24.000. Het subsidiebudget voor deze ronde is 40 miljoen euro.

Wat betreft de compensatie van de doorlopende lasten is het niet mogelijk om voor een kwartaal gebruik te maken van zowel de TASO als van de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten). Heb je al TVL aangevraagd, dan kan de TASO alleen nog aangevraagd worden voor de personeelskosten (waar geen NOW/Tozo over is ontvangen). Met het ministerie van VWS is afgesproken dat deze verenigingen bij het aanvragen van TASO kunnen invullen dat zij geen TVL hebben aangevraagd, waardoor ze alsnog voor de TASO in aanmerking kunnen komen. Clubs die eerder bij RVO de TVL hebben aangevraagd, maar liever de TASO aanvragen, kunnen met RVO contact opnemen. Het is niet mogelijk om de aanvraag zelf in te trekken als deze al in behandeling is. RVO zorgt voor een versnelde definitieve subsidieberekening, zodat clubs de ontvangen TVL kunnen terugbetalen.

Q3 in 2021

Na Q2 volgt er naar alle waarschijnlijkheid ook nog een aanvraagperiode voor TASO Q3 2021. Het kabinet heeft hier budget voor beschikbaar gesteld.

Aanvragen TASO Aanvragen TASO Ga naar het aanvraagloket van DUS-I. TASO TASO Bekijk alle voorwaarden van deze regeling.

2. TVS: Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties Q2-2021

Huurkosten zijn een flinke kostenpost voor verenigingen. Daarom heeft de overheid de TVS bedacht met het doel om te stimuleren dat verhuurders (meestal gemeenten) een deel van de huur aan sportclubs kwijtschelden.

Bij de meeste voetbal clubs is sprake van zogenaamde niet-gebruiksgebonden huur. Dat houdt in dat de huur niet afhankelijk is van de mate waarin de accommodatie daadwerkelijk gebruikt wordt. In dat geval wordt maximaal 45% (in Q1 was dit 75%) van de gederfde huur gecompenseerd. Bij gebruiksgebonden huur (waarbij je een accommodatie huurt per uur of dagdeel dat je er daadwerkelijk gebruik van maakt) wordt 100% van de gederfde huur gecompenseerd.

Clubs kunnen de TVS dus alleen zelf aanvragen als ze verhuurder zijn. Aanvragen kunnen van 26 juli tot en met 20 september 2021 bij DUS-I worden ingediend. Heb je vragen over de kwijtschelding, naam dan contact op met je verhuurder (meestal de gemeente of sportbedrijf).

Aanvragen TVS Aanvragen TVS Ga naar het aanvraagloket van DUS-I. TVS TVS Bekijk alle voorwaarden van deze regeling.

3. TVL: Tegemoetkoming vaste lasten Q3-2021

Is er bij jouw club sprake van minimaal 30% omzetverlies in de periode juli t/m september 2021 en is de normale omzet in die periode meer dan € 4.412,-, dan is de TVL een interessante regeling. Van 30 augustus tot en met 26 oktober 2021 kunnen bij RVO aanvragen ingediend worden die betrekking hebben op het derde kwartaal. 

Bij 30% omzetverlies is het subsidiepercentage 50% van de vaste lasten met een minimum van €1.500 en tot een maximum van €550.000. Bij 100% omzetverlies loopt het subsidiepercentage op naar 100% (was voorheen 85%). Sinds 12 april is eHerkenning 3 nodig om een TVL-aanvraag te kunnen doen. Vraag dat op tijd aan.

Aanvragen TVL Aanvragen TVL Ga naar het aanvraagloket van RVO. TVL TVL Bekijk alle voorwaarden van deze regeling.

4. NOW: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid 6.0

Veel clubs hebben personeel op de loonlijst staan. Denk aan trainers, administratief personeel of een verenigingsmanager. Als het clubleven stilligt, hebben deze medewerkers vaak weinig te doen, maar de loonkosten lopen wel door. Om clubs daarin te ondersteunen is de NOW-regeling bedacht. Via de NOW kan namelijk een deel van de loonkosten gecompenseerd worden. Een tweede voorwaarde om NOW te kunnen aanvragen is dat er sprake is van minimaal 20% omzetverlies over een periode van drie aangesloten maanden. De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van de loonsom van februari 2021 (voorheen was de peilmaand juni 2020 wat voor veel clubs problemen opleverde) en het omzetverlies over de gekozen periode. In afwijking van eerdere perioden geldt voor de berekening van de tegemoetkoming een maximum van 80% omzetverlies. Op dit moment is nog niet bekend in welke periode een aanvraag ingediend kan worden voor NOW 6.0.

Aanvragen NOW 5.0 Aanvragen NOW 5.0 Ga naar het aanvraagloket van het UWV. NOW NOW Bekijk alle voorwaarden van deze regeling.

Andere regelingen

Noodkrediet via Stichting Waarborgfonds Sport (SWS)
Als er door corona een liquiditeitsprobleem is ontstaan, zou dat opgevangen kunnen worden door bij de eigen bank een aanvraag in te dienen voor een tijdelijke lening, een zogenaamd Noodkrediet. De bank zal een borgstelling van de club vragen, omdat zij de zekerheid wil dat de lening wordt terugbetaald. Voor die borgstelling kunnen sportverenigingen bij SWS terecht.

Noodkrediet SWS Noodkrediet SWS Ga naar meer informatie over het aanvragen van een noodkrediet.

Provinciale regelingen
Ligt jouw vereniging in de provincies Groningen, Limburg of Overijssel? Dan heb je wellicht geluk, want deze provincies hebben regelingen die ook voor de verenigingen toegankelijk zijn. Bekijk voor meer informatie onderstaande infographic.

Provinciale regelingen Provinciale regelingen Ga naar meer informatie over de regelingen in de provincies Groningen, Limburg en Overijssel.

BOSA-regeling
Het doel van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen stimuleren. De subsidie is een compensatie in verband met de verruiming van de btw-vrijstelling waardoor de mogelijkheid tot btw aftrek is vervallen. De overheid heeft hiervoor een budget beschikbaar gesteld van 94 miljoen euro.

Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA) Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA) Bekijk alle voorwaarden.

Laatste nieuws