Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Achtergronden KNVB-visie op gemengd voetbal

Verenigingen kunnen meiden-, gemengde- en jongensteams samenstellen. De KNVB ziet kinderen tot 12 jaar bij voorkeur gemengd voetballen. Op deze pagina vind je een korte toelichting bij de achtergronden van dit advies. Meiden en jongens mogen in de jeugd op alle leeftijden en op alle niveaus gemengd voetballen. Vanaf O13 jaar proberen we altijd gemengde en meidencompetities aan te bieden. Ambitieuze en talentvolle speelsters adviseren we om zo lang mogelijk gemengd te blijven spelen. Dit kan doormiddel van gemengde teams, maar ook door gemengde competities.

Waarom gemengd voetbal?

Gemengd voetballen is leerzaam voor jongens en meiden van alle leeftijden. Tot en met 11 jaar zijn er namelijk nauwelijks verschillen die invloed hebben op het samen voetballen. De kleine verschillen die er wel zijn, bijvoorbeeld op fysiek, cognitief en sociaal-emotioneel vlak, zorgen er juist voor dat kinderen van elkaar leren. Naarmate kinderen ouder worden zien we dat de verschillen groter worden, onder andere omdat jongens meer lichamelijke kracht ontwikkelen. We snappen dan ook dat verenigingen er vanaf dat moment voor kiezen om ook meidenvoetbal met en tegen meiden aan te gaan bieden. Vanzelfsprekend is het ook dan van belang goed te kijken naar de ontwikkeling en de wensen van de individuele voetballer en voetbalster en ernaar te streven iedereen een passende plek te bieden.


Gemengde teams

Gemengde teams voor kinderen tot en met 12 jaar zijn een advies en geen verplichting. Iedere vereniging gaat immers zelf over het eigen indeling- en selectiebeleid. Wil je meer weten over het hoe en waarom van dit advies en de onderzoeken die hieraan ten grondslag liggen, bekijk dan de volgende pagina’s:

KNVB staat voor plezier en ontwikkeling in het jeugdvoetbal KNVB staat voor plezier en ontwikkeling in het jeugdvoetbal Meer informatie over gemengd voetballen

Gemengde competities, passender aanbod

Als verenigingen kiezen voor het samenstellen van volledige meiden- en jongensteams, waar soms niet aan te ontkomen is in verband met de verhouding in aantallen, dan kunnen we de positieve effecten van gemengd voetballen deels ook bereiken door gemengde competities aan te bieden.

Gemengde competities leiden tot passender competities met gelijkwaardigere wedstijden. Dit blijkt uit recent verkregen informatie en pilotcompetities tot en met Onder 12 jaar. Eindconclusie is dat we betere competities en leukere wedstrijden kunnen organiseren als het geslacht niet leidend is bij het indelen van competities in deze leeftijdscategorieën. Dit bleek niet alleen uit data maar ook uit aanvullende onderzoeken onder de kinderen zelf, ouders en trainers. Deze aanvullende onderzoeken zijn gedaan in de vorm van interviews, focusgroepen, praktijkonderzoek en enquêtes. Hierbij was onder meer het gerenommeerde onderzoeksbureau Markteffect betrokken.

Positieve effecten en vervolgonderzoek

In het digitale magazine ‘De route naar gemengd voetbal en gelijke kansen’, aandacht en plezier voor ieder kind is staat veel over de voordelen van gemengd voetballen en de KNVB doet nog steeds onderzoek, op dit moment bijvoorbeeld naar het inclusief denken van jeugdvoetballers.

Hoe inclusiever een jeugdvoetballer denkt, hoe minder stereotype hij/zij denkt en handelt. Hoe minder stereotype jeugdspelers denken en handelen, hoe gelijker hij/zij de jeugdspeler van het andere geslacht beschouwt. Dit leidt tot een positiever zelfbeeld, betere samenwerking en dus ook betere resultaten op en buiten het voetbalveld. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen die gemengd voetballen significant inclusiever denken dan kinderen die in gescheiden teams voetballen met alleen meiden of alleen jongens.

Daarnaast weten we uit ander onderzoek dat kinderen zich beter kunnen ontwikkelen in een omgeving in een omgeving met meer diversiteit. De KNVB zal nieuw verkregen inzichten op het gebied van gemengd voetbal regelmatig publiceren op KNVB.nl/assist site en in het digitale magazine.

Gelijke kansen en Gemengd voetbal Gelijke kansen en Gemengd voetbal Digitaal magazine ‘De route naar gemengd voetbal en gelijke kansen’