Verenigingsscheidsrechter

Lijkt het je leuk voetbalwedstrijden in goede banen te leiden en denk je over voldoende leidinggevende capaciteiten te beschikken om dat voor elkaar te krijgen, dan ben je de juiste persoon om scheidsrechter veldvoetbal te worden.

Wij zorgen tijdens de verenigingsopleiding scheidsrechter veldvoetbal voor een praktijkgerichte opleiding, zodat je met voldoende ‘bagage’ aan de slag kunt bij 11 tegen 11-wedstrijden bij je club. Tijdens de opleiding oefen je op het veld met leiding geven aan 22 spelers en het toepassen van de spelregels.

Organisatie

De opleiding bestaat uit vier bijeenkomsten van drie uur, elke maand is er een bijeenkomst. Daarnaast fluit je minimaal vier stagewedstrijden bij je eigen vereniging. Dit doe je onder begeleiding van een praktijkbegeleider scheidsrechter. De opleiding is ’s avonds, op een accommodatie van een voetbalvereniging. De opdrachten die je tijdens de opleiding krijgt, hebben altijd te maken met je eigen wedstrijden.

De deelnemers die aan de voorwaarden hebben voldaan, ontvangen het diploma 'Verenigingsscheidsrechter Veldvoetbal'. Zij kunnen vervolgens worden aangesteld bij jeugdwedstrijden en/of wedstrijden in het seniorenvoetbal binnen de vereniging.

Studiebelasting

Cursusdeel 

  • Vier bijeenkomsten 12 uur
  • Zelfstudie en huiswerkopdrachten 8 uur

Ervaringsdeel 

  • Fluiten van minimaal vier stagewedstrijden 4 uur
  • Assisteren van de scheidsrechter 2 uur

Proeve van bekwaamheid 

  • Cursusmap 3   uur

Totaal: 29  uur

Start

Bij individuele aanmeldingen moeten er minimaal 18 deelnemers zijn om een opleiding te starten. Een vereniging kan het verenigingspakket afnemen. De vereniging kan met de KNVB afstemmen welke dag het beste uitkomt en er is geen minimum aantal deelnemers vereist. Het maximum aantal deelnemers voor zowel individuele aanmeldingen als het verenigingspakket is vastgesteld op 18. Dit verenigingspakket kan ook in samenwerking met andere verenigingen worden afgenomen.

Toelating

De minimumleeftijd is 14 jaar.

Voorwaarden voor de vereniging

Begeleiding is cruciaal voor een beginnende scheidsrechter. De praktijkbegeleider heeft daarom een centrale rol gekregen binnen de opleiding om samen met de docent de cursist optimaal te ontwikkelen. Vanwege deze centrale rol is het aanstellen van praktijkbegeleiders (1 praktijkbegeleider per 3 a 4 cursisten) door de vereniging een belangrijke voorwaarde om deel te nemen aan de cursus.

Van de praktijkbegeleider verwachten wij dat hij/zij bij elke cursusavond aanwezig is, 6 stagewedstrijden per cursist bijwoont en de scheidsrechter(s) binnen de vereniging begeleid. Op basis van de terugkoppeling van de praktijkbegeleider naar de docent wordt het inhoudelijke programma van de opleiding verenigingsscheidsrechter vorm gegeven. Van een praktijkbegeleider verwachten wij dat hij minimaal een Basisopleiding scheidsrechter (BOS) of opleiding Verenigingsscheidsrechter met succes heeft afgerond.

Wanneer het uw vereniging niet lukt om een praktijkbegeleider aan te stellen, neem dan contact op met ons zodat we samen kunnen kijken naar een passende oplossing.

Kosten

Individueel € 70,00 (inclusief digitaal lesmateriaal)
Verenigingspakket € 1080,00 (inclusief digitaal lesmateriaal)

Informatie

Bij een van de Steunpunten van de KNVB.

Annuleren

De kandidaat kan zijn aanmelding annuleren, mits de annulering schriftelijk geschiedt binnen veertien dagen na aanmelding. Bij annulering is de KNVB gerechtigd de voor die deelnemer reeds gemaakte kosten (inclusief administratiekosten) in rekening te brengen.

Terug naar boven