Veelgestelde vragen Spelregelbewijs

Heb je vragen over het Spelregelbewijs? Antwoorden op veelgestelde vragen over het Spelregelbewijs zijn hieronder te vinden.

Waarom en voor wie is het Spelregelbewijs?

Waarom is het Spelregelbewijs in het leven geroepen?

Een spelregelbewijs maakt spelers en speelsters van jongs af aan vertrouwd met de regels en geeft meer inzicht in – én begrip voor – beslissingen van de scheidsrechter. Daarnaast zorgt het kennen van de regels voor sportiever spel, waarbij het juist toepassen van de regels ook nog eens zorgt dat je als team meer kans maakt om te winnen.

Welke spelers moeten het Spelregelbewijs halen?

Vanaf 1 september 2017 zijn alle spelers uit 1998, 1999 en 2000 verplicht het Spelregelbewijs in hun bezit te hebben. Hierbij maakt het niet uit of je bij de junioren of de senioren voetbalt. Spelers uit 2003 hebben het seizoen 2019/'20 om het Spelregelbewijs te behalen. Zij moeten het Spelregelbewijs voor 1 september 2020 behaald hebben.

GeboortejaarTijd om te behalenUiterlijke haaldatum
19982014/'151 september 2015
19992015/'161 september 2016
20002016/'171 september 2017
20012017/'181 september 2018
20022018/'191 september 2019
20032019/'201 september 2020
20042020/'211 september 2021

Wanneer krijgen spelers uit 2003 een bericht over het halen van het Spelregelbewijs?

De activatiecodes zijn voor de verenigingen al in te zien via Sportlink Club. In januari worden de verenigingen op de hoogte gebracht via de nieuwsbrief van KNVB Assist. Daarna kunnen de verenigingen vanuit Sportlink de activatiegegevens naar de desbetreffende spelers mailen.

Inhoud van het Spelregelbewijs

Welke spelregels komen aan bod en waarom?

De toetsvragen zijn gericht op twintig spelsituaties. Uit onderzoek onder scheidsrechters en coaches is gebleken dat rond deze situaties de meeste discussie kan ontstaan over de uitleg en toepassing van de spelregels. Dit zijn spelsituaties die iedereen herkent zoals buitenspel en hands, het principe van de terugspeelbal en de voordeelregel. Alle spelsituaties en –regels zijn in heldere taal omschreven en voorzien van beeld- en filmmateriaal.

Wat is het verschil tussen spelsituaties en spelregels?

De spelregel is de theoretische achtergrond, de spelsituatie is de vertaling naar de praktijk. In de spelsituaties zie je voorbeelden van situaties die betrekking hebben op de desbetreffende spelregel.

Het account van Voetbalmasterz

Hoe moet het account van Voetbalmasterz geactiveerd worden?

Spelers kunnen bij de vereniging hun activatiegegevens opvragen. Deze bestaan uit een relatiecode en een persoonlijke activatiecode. Met deze gegevens kan het account geactiveerd worden via www.voetbalmasterz.nl/activeren.

Hoe moet er ingelogd worden?

Als het account geactiveerd is, kan er ingelogd worden via www.voetbalmasterz.nl/inloggen. Inloggen kan met de relatiecode en het zelf gekozen wachtwoord.

Waar zijn de benodigde codes (relatie- en activatiecode) te vinden?

De relatiecode is het bondslidnummer en het nummer waar de speler wedstrijden onder voetbalt. Deze is terug te zien in het account op Voetbal.nl. Daarnaast kunnen de relatiecode en activatiecode opgevraagd worden bij de vereniging of via spelregelbewijs@knvb.nl.

Na het activeren lukt het niet om in te loggen, wat moet ik doen?

Na het activeren wordt er een e-mail verstuurd met een link die bevestigd moet worden. Let op, deze e-mail kan in de spambox terecht komen. Deze link moet geopend worden om het account juist te activeren. Pas na een juiste activatie kan er ingelogd worden. Als de link niet is ontvangen, of de link niet geopend is, kan er geprobeerd worden om het account opnieuw activeren met dezelfde relatiecode en activatiecode. Let op dat het juiste e-mailadres ingevuld wordt.

Wat moet je doen om het Spelregelbewijs te halen?

Hoe zit het Spelregelbewijs in elkaar?

Het Spelregelbewijs bestaat uit oefentoetsen die zijn onderverdeeld in twintig categorieën. Na de oefentoetsen komen de vijf levels die elk bestaan uit een combinatie van vragen uit de oefentoetsen. Na het vijfde level volgt de eindtoets. Als de vijf levels en de eindtoets succesvol doorlopen zijn, is het Spelregelbewijs behaald.

Zijn de oefentoetsen verplicht voor het Spelregelbewijs?

De oefentoetsen zijn vrij beschikbaar en mag iedereen maken zo vaak diegene wil. Het doorlopen van de oefentoetsen is niet noodzakelijk om het Spelregelbewijs te halen. Wel krijg je tijdens de oefentoetsen genoeg toelichting om het Spelregelbewijs te behalen.

Hoe werken de levels van het Spelregelbewijs?

Het Spelregelbewijs bestaat uit vijf levels. De levels kunnen zo vaak gemaakt worden als nodig is om de levels succesvol af te sluiten. Alle levels bestaan uit tien vragen. Hieronder een overzicht van de levels en het vereiste aantal goede antwoorden.

  • Level 1 - 5 goede antwoorden
  • Level 2 - 6 goede antwoorden
  • Level 3 - 7 goede antwoorden
  • Level 4 - 8 goede antwoorden
  • Level 5 - 9 goede antwoorden

Hoe werkt de eindtoets van het Spelregelbewijs?

Als de levels succesvol zijn doorlopen, kan de eindtoets gemaakt worden. Deze bestaat uit twintig vragen waarvan er zestien juist beantwoord moeten worden. De eindtoets mag zo vaak gemaakt worden als nodig is om te slagen voor het Spelregelbewijs.

Mag het Spelregelbewijs in een groep gemaakt worden?

Ja, dat mag. Iedereen heeft zijn eigen inloggegevens en zijn eigen account. Er zitten geen regels vast aan waar je het Spelregelbewijs maakt. Zo komt het bijvoorbeeld voor dat verenigingen avonden organiseren om in een groep gezamenlijk het Spelregelbewijs te behalen. Een voorbeeld hiervan is te lezen via deze link.

Waarom kan ik niet zien welke vragen fout beantwoord zijn bij de levels en de eindtoets?

Alleen bij de oefentoetsen worden de gemaakte fouten en de juiste antwoorden laten zien, inclusief uitleg. Hier krijg je de kans om te oefenen en te zien wat je fout doet. De feedback die bij oefentoetsen gegeven wordt, is genoeg om de levels en de eindtoets te halen.

Het lukt niet om een level of de eindtoets door te komen, wat moet ik doen?

Alle categorieën zijn te oefenen in de oefentoetsen. Tijdens het doorlopen van deze oefentoetsen krijg je genoeg feedback om de levels en de eindtoets te kunnen halen. Oefenen kan via deze link. Het helpt ook om de spelregels eens door te nemen voor het maken van de levels en de eindtoets. Dat kan ook via deze link.

Verplichting Spelregelbewijs

Is het verplicht om het Spelregelbewijs te halen?

Voor spelers uit 1998, 1999 en 2000 is het verplicht om het Spelregelbewijs te halen. Wanneer leden uit de genoemde geboortejaren het Spelregelbewijs niet hebben, mogen zij het seizoen daarop niet voetballen. Een speler heeft een heel seizoen de tijd om het te halen.

De KNVB beseft goed dat het bij dit soort grote en ingrijpende maatregelen van belang is om de voortgang in de gaten te houden en bij te sturen waar dat nodig is. Het doel van het Spelregelbewijs is om Sportiviteit & Respect te bevorderen.

Wat gebeurt er na een waarschuwing voor het spelen zonder Spelregelbewijs?

Spelers krijgen een waarschuwing wanneer zij spelen zonder Spelregelbewijs terwijl ze dat wel hadden moeten hebben. De waarschuwing is in de vorm van een overtreding. Bij de zevende overtreding volgt er een straf.

Welke straf staat er op het spelen zonder Spelregelbewijs?

Na een zevende overtreding wordt er aangifte bij de tuchtcommissie. Mogelijk volgt er dan een sanctie. De richtlijn hiervoor is: een boete van 200 euro voor de vereniging en vier wedstrijden uitsluiting, waarvan 2 voorwaardelijk, voor de speler.

Hoe kan iemand een overtreding krijgen terwijl de speler niet gespeeld heeft?

Spelers staan automatisch aangemeld in het mobiel Digitaal Wedstrijd Formulier (mDWF). Het kan hierdoor voorkomen dat de speler staat ingevoerd op het mDWF, zonder daadwerkelijk te spelen. Het lijkt dan of diegene gespeeld heeft terwijl dit niet zo was. Het is belangrijk dat de trainer/coach de spelers die niet spelen afmelden op het mDWF. Dit voorkomt onterechte overtredingen.

Moeten leden uit een Onder19- of seniorenteam ook het Spelregelbewijs halen?

Het Spelregelbewijs is gebonden aan het geboortejaar en niet aan het team. Spelers in de leeftijdscategorie van het Spelregelbewijs moeten het Spelregelbewijs halen. Het maakt daarbij niet uit in welk team de speler speelt.

Wanneer hoef je het Spelregelbewijs niet te halen?

Krijgen spelers een vrijstelling voor het Spelregelbewijs wanneer zij een scheidsrechtersdiploma hebben?

Junioren die een BOS-diploma (basisopleiding scheidsrechter) of een SO III-opleiding hebben gehaald, krijgen een vrijstelling voor het Spelregelbewijs. De vrijstelling moet worden aangevraagd via spelregelbewijs@knvb.nl. De vrijstelling geldt niet voor de diploma’s verenigingsscheidsrechter of pupillenscheidsrechter.

Moet de speler het Spelregelbewijs ook halen wanneer hij of zij net ingeschreven is?

Nieuwe spelers en speelsters hebben korter de tijd om het Spelregelbewijs te halen dan andere leden. Als de speler na juni van hetzelfde jaar lid is geworden, heeft diegene recht op een uitstel van vijf maanden. Dit betekent dat de speler geen overtredingen meer ontvangt. Na die periode kunnen er wel weer overtredingen worden ontvangen als er een wedstrijd wordt gespeeld zonder Spelregelbewijs. Uitstel moet worden aangevraagd via spelregelbewijs@knvb.nl.

Wat moet er gebeuren wanneer een speler de Nederlandse taal niet machtig is?

Het Spelregelbewijs is alleen te maken in het Nederlands. Hierdoor is het lastig om het Spelregelbewijs te halen voor spelers uit het buitenland die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Deze spelers mogen met behulp van een trainer/coach of een andere vrijwilliger van de vereniging het Spelregelbewijs maken. Lukt dit niet, dan hebben de spelers recht op een uitstel van een jaar. Uitstel moet worden aangevraagd via spelregelbewijs@knvb.nl.

Moeten voetballers uit de G-categorie het Spelregelbewijs halen?

Voetballers uit de G-categorie hoeven het Spelregelbewijs niet te halen. Dit wordt automatisch verwerkt via het ledenbestand.

Waarom krijgt een speler meldingen om het Spelregelbewijs te halen, terwijl hij of zij dit in het verleden al behaald heeft?

Het komt soms voor dat spelers, bij een wissel van vereniging, ingeschreven worden onder een nieuw bondslidnummer. Als dit zo is, staat vaak het Spelregelbewijs geregistreerd op het oude bondslidnummer en niet op het huidige bondslidnummer. In dat geval krijgt de speler gewoon meldingen terwijl zij het Spelregelbewijs al behaald hebben. Wanneer een speler het Spelregelbewijs in het verleden al heeft behaald, maar toch een melding krijgt, neem dan contact op met de KNVB via spelregelbewijs@knvb.nl

Wat kun je als vereniging doen?

Wat betekent het Spelregelbewijs voor de vereniging?

De vereniging geeft de activatiecode aan het lid en biedt wanneer het nodig is ondersteuning en begeleiding. Wanneer dit niet nodig is, kan het lid zelfstandig het Spelregelbewijs halen. De activatiegegevens van de spelers staan in Sportlink (tabblad Personen -> Spelregelbewijs Overzicht). Hierin staan de volgende gegevens:

  • Een overzicht van de spelers die dat seizoen het Spelregelbewijs moeten halen
  • Activatiecodes voor de leden
  • Status van het lid (geactiveerd, geslaagd)

Wat moet ik doen wanneer een speler zijn activatiecode kwijt is?

De vereniging kan in Sportlink altijd de activatiecode zien. Als de speler zijn/haar account al heeft geactiveerd, vervalt de activatiecode. Deze is dan niet meer te zien voor de vereniging.

Welke ondersteuning kan de KNVB leveren?

De KNVB heeft een goede online omgeving ontwikkeld waar junioren het Spelregelbewijs kunnen halen en verenigingen praktische middelen kunnen vinden. Ook biedt de KNVB verenigingen ondersteuning op maat in het traject van invoering tot aan het behalen van het Spelregelbewijs. Neem voor meer informatie hierover contact op met het districtskantoor. Daarnaast kan er altijd ondersteuning worden aangevraagd via spelregelbewijs@knvb.nl.

Suggesties en opmerkingen

Er zit een fout in een vraag of een spelregel, waar kan ik dit aangeven?

Wanneer er een fout is ontdekt in een vraag, over de vraagstelling of over een spelregel, dan kan er een e-mail gestuurd worden naar spelregelbewijs@knvb.nl met de vraag, de fout en een printscreen.

Waar kan ik overige opmerkingen of suggesties over het Spelregelbewijs kwijt?

Opmerkingen of suggesties over Voetbal Masterz en het Spelregelbewijs kunnen verzonden worden aan spelregelbewijs@knvb.nl.


Om je bezoek aan onze websites optimaal te laten verlopen, maken wij gebruik van cookies. Cookies om het verkeer over onze sites te analyseren en cookies om (advertentie)inhoud te personaliseren en sociale media content aan te bieden. Natuurlijk vinden wij je privacy belangrijk, daarom kun je deze cookie-instellingen zelf beheren. Hoe wij omgaan met de gegevens die op basis van de geplaatste cookies verkregen zijn, leggen wij uit in onze cookie- en privacyverklaring.