Dispensatie categorie A en B veld

Zowel in categorie B, als in categorie A kan er met dispensatiespelers worden gespeeld. Voor de B-categorie was dit al langer zo, maar vanaf het seizoen 2019/'20 geldt er ook een dispensatieregeling voor categorie A. Maar welke regels gelden er? Op deze pagina is alle informatie te vinden per categorie.

Categorie B

Bij de spelvorm waarbij er 6 tegen 6 gespeeld wordt is er één dispensatiespeler per team toegestaan. Bij 8 tegen 8 is het maximumaantal dispensatiespelers twee, terwijl er bij 11 tegen 11 maximaal drie dispensatiespelers deel mogen nemen. Een dispensatiespeler mag maar één jaar ouder zijn. In gemengde competities mogen meisjes één jaar ouder zijn (automatische dispensatie). Dit geldt niet bij de JO8 en JO9.

CompetitieSpelvormgeboortejaarAantal dispensatiespelers
JO86x62012In alle klassen maximaal 1 per team
JO96x62011In alle klassen maximaal 1 per team
JO106x62010In alle klassen maximaal 1 per team
JO118x82009In alle klassen maximaal 2 per team
JO128x82008In alle klassen maximaal 2 per team
JO1311x112007In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team
JO1411x112006In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team
JO1511x112005In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team
JO1611x112004In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team
JO1711x112003In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team
JO1811x112002In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team
JO1911x112001In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team
    
MO118x82009In alle klassen maximaal 2 per team
MO138x82007In alle klassen maximaal 2 per team
MO1311x112007In alle klassen maximaal 3 per team
MO1511x112005In alle klassen maximaal 3 per team
MO1711x112003In alle klassen maximaal 3 per team
MO1911x112001In alle klassen maximaal 3 per team

Categorie A

De KNVB biedt vanaf het seizoen 2019/’20 een dispensatieregeling aan voor spelers die relatief klein zijn voor hun leeftijd. De dispensatieregeling geldt voor spelers, jongens en meiden, in de categorie A, in de leeftijdscategorieën Onder 13 tot en met Onder 16 jaar.

Dispensatieverzoek indienen

De zittende lengte.

Een dispensatieverzoek voor het seizoen 2019/’20 dient door de vereniging vóór 1 augustus 2019 ingediend te zijn bij de KNVB via het mailadres onderaan de pagina. Vóór 23 augustus 2019 geeft de KNVB schriftelijk uitsluitsel naar aanleiding van het verzoek. Zorg ervoor dat het verzoek onderbouwd is en voorzien van een ondertekende medische verklaring door een sportarts of fysiotherapeut en het ingevulde rekenmodel dispensatiecheck. Deze vind je verderop op deze pagina. In de medische verklaring is  opgenomen:

  • Naam van de jeugdspeler
  • Naam van de sportarts/fysiotherapeut
  • KNVB-relatienummer
  • Betreffende team waarin de speler in uit wil komen
  • Geboortedatum van de speler
  • Datum van de meting
  • De zittende lengte in cm (gemeten zittend op een stoel, van billen tot kruin). Zie animatie.
  • De staande lengte in cm
  • Het gewicht in kg

Op welke gronden wordt een dispensatieverzoek gehonoreerd?

De maturiteitsstatus wordt bepaald via de wetenschappelijk studie van Mirwald et al. (2002)

Voor de jongens wordt de volgende formule gehanteerd (1):
-9.236 + (0.0002708 x beenlengte x zithoogte) + (-0.001663 x leeftijd x beenlengte) + (0.007216 x leeftijd x zithoogte) + (0.02292 x (gewicht/lichaamslengte) x 100)

Voor de meiden wordt de volgende formule gehanteerd (1):
-9.376 + (0.0001882 x beenlengte x zithoogte) + (0.0022 x leeftijd x beenlengte) + (0.005841 x leeftijd x zithoogte) –(0.002658 x Leeftijd x gewicht) + (0.07693 x (gewicht/lichaamslengte) x 100)

Leeftijd is leeftijd in decimalen (datum meting – geboortedatum/ 365,25)

Uitkomst

De uitkomst van deze formule geeft een waarde weer in aantal maanden of jaren verwijderd van de grootste toename in lengte. Dit wordt ook wel de maturity offset genoemd. Via dit getal kan vervolgens de leeftijd bepaald worden wanneer de grootste toename in lengte zal plaatsvinden bij een jeugdspeler (APHV, ‘Age at Peak Height Velocity’). Dit wordt gedaan door de maturity offset af te trekken van de kalenderleeftijd.

Een jeugdspeler wordt vervolgens als laatmatuur omgeschreven als de APHV minimaal één jaar later valt dan de gemiddelde APHV, welke 13.85 jaar is voor jongens op basis van wetenschappelijk onderzoek en 11.58 voor meisjes (2).

Bronnen

(1) Mirwald, R. L., Baxter-Jones, A. D., Bailey, D. A., & Beunen, G. P. (2002). An assessment of maturity from anthropometric measurements. Medicine & Science in Sports & Exercise, 34(4), 689-694.

(2) Sherar, L. B., Mirwald, R. L., Baxter-Jones, A. D., & Thomis, M. (2005). Prediction of adult height using maturity-based cumulative height velocity curves. The Journal of pediatrics, 147(4), 508-514.

KNVB Contact

Bel KNVB Contact voor aanvullende vragen aan de KNVB. Van maandag tot en met vrijdag is KNVB Contact te bereiken van 9.00 tot 17.00 uur.

Overzicht dispensaties bij jouw club

In Sportlink Club vind je een overzicht van alle dispensaties van de vereniging. 

Overzicht dispensatiesIn het Support Center is uitgelegd hoe je het overzicht van dispensaties kunt raadplegen die gelden voor jouw vereniging.


Terug naar boven