Rapportformulieren en handige documenten

De tuchtcommissie legt straffen op aan de hand van verklaringen van beide verenigingen, de scheidsrechter en het verweerschrift van de beschuldigde.

Indien aanwezig, kunnen ook de rapporteur, waarnemer en/of de begeleider van de scheidsrechter een verklaring afgeven. Hiervoor zijn speciale rapportformulieren beschikbaar:

Ook voor gestaakte wedstrijden is een tweetal rapportageformulieren beschikbaar, te weten:

Voor ernstige misdragingen zijn drie rapportageformulieren beschikbaar, te weten:

Deze formulieren dienen uiterlijk binnen drie werkdagen na de wedstrijddag in het bezit te zijn van het steunpunt of bondsbureau in Zeist. Rapportformulieren kunnen rechtstreeks worden toegezonden aan de afdeling tuchtzaken van het district dat de competitie in kwestie organiseert.

Overzicht tuchtzaken in Sportlink Club

In Sportlink club kun je eenvoudig het totaaloverzicht van individuele tuchtzaken bij de vereniging opvragen. Ook is er een mogelijkheid om uitsluitingen en schorsingen van leden van een andere club op te zoeken. In het Support Center van Sportlink Club vind je meer informatie.

Uitleg tuchtzaken in Sportlink ClubIn het Support Center van Sportlink Club vind je meer informatie.

Nuttige documenten


Terug naar boven