Veelgestelde vragen Assist Trainers

Op deze pagina zijn antwoorden te vinden op veelgestelde vragen over Assist Trainers

De basisprincipes van Rinus

Wat is Rinus?

Dagelijks staan er duizenden trainers op het veld. Van goedwillende ouders tot de gediplomeerde oefenmeesters. Zij maken voetbal op de amateurvelden mogelijk en staan aan de basis van de ontwikkeling van nieuwe voetbalsterren. De KNVB biedt speciaal voor deze trainers een nieuw online platform: Rinus. Met de tool op KNVB Assist en de bijbehorende mobiele app hebben trainers op elk moment van de dag toegang tot honderden oefeningen, kant-en-klare trainingsschema’s en kunnen zij inspiratie opdoen om jeugdvoetballers optimaal te laten genieten van wat zij het liefste doen: voetballen.

Is Rinus ook voor mij?

Ja! Rinus is gemaakt voor iedereen die interesse heeft in voetbal. Of je nu trainer bent, plannen hebt om trainer te worden of dat je meer wilt weten over voetbal.

Wat is het aanbod van Rinus?

Op het platform vind je:

 • Meer dan 300 oefeningen verdeeld over de doelstellingen aanvallen, verdedigen, omschakelen of toernooi vormen
 • 560 trainingen gericht op de O6- tot en met de O19 jeugdteams
 • Meer dan 100 meerweekse programma’s gericht op de O6- tot en met O19 jeugdteams
 • Meer dan 40 pagina’s informatie, tips en trucs over het coachen en begeleiden van jeugdteams

Het aanbod van Rinus is de vertaling van de KNVB visie op voetballen. De visie pleit ervoor om het voetballen aan te leren door jeugdspelers zoveel mogelijke verschillende spelsituaties voor te schotelen die afgestemd zijn op het niveau van de leerlingen. Er wordt een aantal eisen gesteld aan de voetbalvormen:

 • ze moeten 'spelecht' zijn
 • er moet een spelprobleem worden opgelost
 • de deelnemers moeten de voetbalvorm als spel beleven

Het aanleren van vaardigheden is in hun opvatting geen geïsoleerde aangelegenheid, maar moet plaatsvinden in relatie tot het voetbalspel. Alle oefeningen, trainingen en meerweekse programma’s voldoen aan deze eisen.

Wat is een oefening?

Een oefening is een activiteit om een bepaalde vaardigheid te beoefenen of te verbeteren. Voorbeelden van vaardigheden zijn passen, schieten, koppen maar ook rugdekking geven of samenwerken om de bal te veroveren.

Waaruit bestaat een oefening in Rinus?

 • een afbeelding; een voorbeeld van de oefening. Alle spelers, materialen en veldafmetingen worden op de afbeelding weergegeven
 • een materialenlijst; hier kun je zien wat je nodig hebt om de oefening uit te kunnen zetten op het veld
 • een uitleg over de oefening; hier staat uitgelegd wat de kenmerken van de oefening, hoe je de oefening kunt organiseren, het spel op gang kan brengen en wat je moet doen als het oefening te makkelijk of te moeilijk blijkt voor de spelers
 • een illustrerende video: een voorbeeld van de oefening in bewegend beeld. Alle spelers, materialen en afmetingen worden in deze video weergegeven

Wat is een training?

Tijdens een training wordt er geoefend in een bepaalde vaardigheid of om een bepaalde vaardigheid te verbeteren. Een training heeft vaak als doel om progressie te boeken of op een bepaald niveau te blijven. Voorbeelden van vaardigheden zijn passen, schieten, koppen maar ook rugdekking geven of samenwerken om de bal te veroveren.

Waar bestaat een training uit?

Een training in Rinus bestaat uit meerdere oefeningen, die allemaal het doel hebben om de vaardigheid of vaardigheden te beoefenen of te verbeteren. Elke training in Rinus heeft dezelfde simpele opbouw. De pagina bestaat uit de kenmerken van de oefeningen, het doel van de oefeningen en het materiaal dat je nodig hebt om ze uit te voeren.

 • Kenmerken: Onder de titel van de training vind je de kenmerken van de training: voor welke leeftijd(en) de training gemaakt is, het aantal spelers dat nodig is voor de training, hoeveel ruimte je minimaal nodig hebt op het veld om de training uit te voeren en de duur van een training
 • Doel: Hier staat waar de training over gaat
 • Materialenlijst: Hier staat welke materialen je nodigt hebt voor de trainingen
 • Oefeningen: Een training bestaat uit meerdere oefeningen. Elke oefening bestaat uit een afbeelding, een materialenlijst, een uitleg over de oefening en een illustrerende video.

Hoe stel ik zelf een training samen?

Via de pagina Complete trainingen is het mogelijk om een eigen training samen te stellen.

 • Klik op de button Maak training
 • Kies een Leeftijdscategorie
 • Kies een Trainingsdoel, bijvoorbeeld Aanvallen
 • Kies een Teamtaak, bijvoorbeeld Scoren verbeteren
 • Klik vervolgens op Opslaan

Een training kan gemaakt worden door verschillende losse oefeningen toe te voegen aan de training. Door gebruik te maken van de filters op de pagina Losse oefeningen, is het mogelijk om snel en gemakkelijk leuke en uitdagende trainingen te maken.

Wat is een meerweeks programma?

Een meerweeks programma is een selectie trainingen samengevoegd tot een programma dat een aantal weken achter elkaar uitgevoerd kan worden. Deze trainingen zijn zorgvuldig samengesteld door KNVB-experts.

Voor alle leeftijdscategorieën zijn vijftien meerweekse programma’s (series) gemaakt van elk acht weken lang:

 • Tien series voor teams die één keer in de week trainen.
 • Vijf series voor teams die twee keer in de week trainen.

Wat is een seizoensplanning?

Met een seizoensplanning is het mogelijk om verschillende trainingen en/of meerweekse programma’s te koppelen aan een planning van een team. Vervolgens is het mogelijk om trainingen wekelijks af te vinken om de voortgang bij te houden.

Een seizoensplanning is dus een plek waar trainingen en meerweekse programma’s per team opgeslagen kunnen worden. Het is mogelijk om de seizoensplanning op elk gewenst moment aan te passen.

Betekenissen

Wat betekent 'voetbalecht', 'spelecht' en 'wedstrijdecht'?

Het voetbalspel is complex. Daarom leren we het voetbalspel het beste vanuit voetbalsituaties die herkenbaar zijn vanuit de wedstrijd. Dit betekent dat voetballen het beste geleerd kan worden door...te voetballen, met andere woorden ‘voetbalecht’.

In de voetbalvormen moet er dus sprake zijn van aanvallen, verdedigen, en omschakelen. Tijdens de voetbalvormen komen er veel herkenbare voetbalhandelingen veelvuldig aan bod. Op deze manier kan de speler gemakkelijker en beter de voetbalhandelingen toepassen tijdens de wedstrijd die hij in de training heeft ontwikkeld. Daar komt nog eens bij dat de spelers natuurlijk veel plezier beleven aan voetbalvormen waar alles in zit!

‘Spelecht’ houdt in dat het mogelijk is om te winnen of te verliezen bij het uitvoeren van een oefening. Een voorbeeld hiervan is de oefening dribbelkampioen. ‘Wedstrijdecht’ houdt in dat de oefening wordt gespeeld met echte wedstrijdregels. Denk hier aan een 7 tegen 7-partijvorm voor een Onder 15 team waarbij de buitenspelregel wordt gehanteerd.

Wat is het verschil tussen een coach en een trainer?

De coach begeleidt de spelers voor, tijdens en na de wedstrijden. De trainer begeleidt de spelers voor, tijdens en na de trainingen. In sommige gevallen zijn dit afzonderlijke personen die deze  rollen bij hetzelfde team vervullen, maar dit kan uiteraard ook samengaan. Dat wil zeggen dat deze persoon zowel de rol van trainer als die van de coach heeft.

Dit is ideaal omdat deze persoon precies weet hoe de spelers trainen en hoe de spelers in de wedstrijd begeleid moeten worden. Wanneer dit afzonderlijke personen zijn, dan is het structureel informeren van elkaar over wat er gedaan is en hoe het gaat van groot belang.  

Dagelijkse voetbalvragen

Hoe bepaal ik de doelen voor mijn team?

Deze doelen kun je bepalen afhankelijk van de leeftijdskenmerken van de spelers. Vervolgens kun je deze spelers helpen bij het aanvallen en verdedigen dat past bij deze leeftijd. Het gaat dan niet om winnen maar om bijvoorbeeld nog beter op te bouwen of te scoren.

Hoe weet ik of ik de geleerde stof op de juiste manier toepas?

Stem het doel van de training af op je team en laat daarbij leeftijd, beleving en niveau bepalend zijn. En begin gemakkelijk om het vervolgens eventueel moeilijker te maken. Evalueer de training aan de hand van het doel dat je hebt gesteld.

Waarom heeft een scheidsrechter altijd gelijk ook als hij geen gelijk heeft?

De scheidsrechter is leidend, maar kan ook fouten maken. Je hebt er geen invloed op dus steek daar geen energie. Deze energie kun je goed gebruiken voor het helpen van je spelers.

Wat moet ik doen wanneer het niveauverschil tussen mijn spelers groot is?

De betere spelers kunnen dan misschien naar een hoger spelend team en anders zul je binnen je trainingen moeten proberen om de oefeningen gelijkwaardig te laten verlopen: de beteren tegen de beteren en de minderen tegen de minderen. Om vervolgens elke speler toch uit te dagen in het doel wat jij hebt bepaald.

Wat moet ik doen wanneer er problemen ontstaan met ouders?

De ouders uitnodigen voor een gesprek en uitleggen wat de afspraken zijn die jij hebt gemaakt aan het begin van het seizoen. Om vervolgens het gesprek aan te gaan om de weerstand/irritatie bij de ouders weg te halen. Het spel is voor de kinderen en ouders zijn supporter.

Hoe ga ik om met een geblesseerde speler?

Laat je goed informeren door eventueel een specialist binnen of buiten de vereniging. Luister daar dan ook goed naar. Daar krijgen de kinderen te horen wat ze wel en niet mogen. Houd je daar ook aan vast.

Welke speelstijl past bij mijn team?

De speelstijl wordt vaak vast gesteld vanuit de vereniging. Zo niet, dan kun je de vraag stellen aan de spelers wat zij het leukst vinden aan voetballen. Daar komen vaak leuke antwoorden uit die jij eventueel kunt gebruiken voor je speelstijl.

Zijn er taken die ik uit kan besteden?

De uitdaging zit vaak aan het begin van het seizoen om het zo goed mogelijk neer te zetten en te organiseren. Daarin is een ouderavond of een bijeenkomst erg belangrijk. Vaak kun je daar ook ouders vragen om enkele taken over te nemen.

Rinus gebruiken

Wat is het verschil tussen oefeningen, trainingen en een serie?

Een serie bestaat uit meerdere trainingen en een training bestaat uit meerdere oefeningen. Serie O8 en O9 Serie 1 bestaan uit acht trainingen, verdeeld over acht weken. De eerste training is het uitspelen van de één tegen één situatie. Deze training bestaat uit vier oefeningen; Piondribbelspel, Dribbelkampioen, 1 tegen 1 lijnvoetbal en 3 tegen 3 met 4 kleine doeltjes.

Moet ik zoveel mogelijk dezelfde trainingen doen of juist afwisselen?

Herhaling is de moeder van het onderwijs. Dit is een mooie uitspraak die ook van toepassing is op het aanleren en verbeteren van voetballen. Het is dan ook prima om oefeningen te herhalen, dit kan zowel in dezelfde trainingsweek als in de volgende trainingsweken. Na verloop van tijd kan dezelfde oefeningen wederom herhaald worden. Tevens kun en moet je als trainer in sommige gevallen de oefening juist aanpassen omdat de spelers de oefening al heel goed onder de knie hebben. Je kunt dan de oefeningen wat moeilijker maken.

Wanneer gebruik ik losse oefeningen en wanneer kan ik beter hele trainingen of meerweekse programma's toepassen?

Hier kun je als trainer je eigen keuzes maken. Wanneer je stap voor stap de spelers met veel plezier beter wil laten leren voetballen is het bijzonder praktisch om de op maat gemaakte meerweekse programma’s te gebruiken. Je kunt uiteraard ook per training werken, let dan wel op dat je logische stappen maakt passend bij wie de spelers zijn, wat ze kunnen en moeten leren. Maak dan ook keuzes waarin de trainingen elkaar logisch opvolgen. Wanneer je zelf trainingen wilt maken en/ of samenstellen kun je dit natuurlijk ook combineren met de gegeven losse oefeningen.  

Kan ik losse oefeningen inpassen in een complete training of meerweekse programma's?

Ja dit kan uiteraard. Probeer wel altijd trainingen in te richten vanuit een doelstelling die je in de verschillende losse oefeningen terug kunt laten komen.

Account beheren

Hoe kan ik mij aanmelden bij Rinus?

Hiervoor heb je een gratis Rinus account nodig. Om een account aan te maken moet je de volgende stappen doorlopen: 

 • Ga naar www.knvbassist/rinus
 • Klik op Meld je aan
 • Vul je e-mailadres en gewenste wachtwoord in
 • Bevestig je registratie door te klikken op de link die je hebt ontvangen in je opgegeven e-mailadres

Nu heb je een account voor zowel Rinus, Voetbal.nl en de Voetbal.nl-app.

Ik heb na mijn registratie geen e-mail ontvangen. Wat nu?

Het is mogelijk dat de e-mail in je spam terecht is gekomen. Mocht dit niet het geval zijn, dan kun je contact opnemen met de Servicedesk van Sportlink of een ticket aanmaken in het Online Helpdesksysteem.

Hoe wijzig ik mijn gegevens?

 • Ga naar www.voetbal.nl
 • Log in met je inloggegevens van Rinus
 • Klik na het inloggen op Instellingen
 • Hier vind je al jouw gegevens

Hoe wijzig ik mijn wachtwoord?

 • Ga naar www.voetbal.nl
 • Log in met je inloggegevens van Rinus
 • Klik na het inloggen op Instellingen
 • Hier kun je jouw wachtwoord wijzigen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten, wat nu?

Via Wachtwoord vergeten kan je jouw wachtwoord opvragen en of resetten.

Hoe verwijder ik mijn account?

Wanneer je bent ingelogd, heb je zelf de optie om je account te verwijderen. 

Dit kan op Voetbal.nl onder profiel en instellingen. Onderaan op deze pagina heb je de mogelijkheid om je account te verwijderen. Indien je dit account verwijdert, kun je niet meer met dit e-mailadres inloggen in de app van Voetbal.nl.

Hoe wijzig ik mijn e-mailadres?

 • Ga naar www.voetbal.nl
 • Log in met je inloggegevens van Rinus
 • Klik na het inloggen op Instellingen
 • Hier kun je je e-mailadres wijzigen.

Kan ik ook inloggen met de KNVB Wedstrijdzaken-app?

Ja! Dat kan. Sterker nog, de combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord kun je in de toekomst voor meer Voetbal- en KNVB-toepassingen gebruiken.

Is een KNVB.nl-account hetzelfde als een Voetbal.nl-account?

We zijn druk bezig om alle sites en apps van de KNVB, Voetbal.nl en Sportlink van één inlog te voorzien. Dus nu kun je al met dit account gebruik maken van de Rinus-app, Rinus website, Voetbal.nl-app, de Voetbal.nl website én de KNVB Wedstrijdzaken app.

Waar vind ik mijn account?

Jouw account is te vinden via de website www.voetbal.nl. Je kunt hier inloggen met de inloggegevens van Rinus. Klik vervolgens op instellingen. Het is mogelijk om hier je gegevens van je account in te zien, aan te passen of te verwijderen.

Is er een Rinus Windows Phone-app?

Nee. Deze zal tot nader order ook niet komen. We streven naar de ondersteuning voor zo veel mogelijk toestellen en software-versies. Bij eventuele problemen adviseren we de versie van de telefoon te updaten inden mogelijk.

Op welke apparaten kan ik de Rinus-website gebruiken?

De Rinus website is te gebruiken via alle browsers op je PC, laptop, tablet en mobiele telefoon.

Instellingen en systemen

Op welke apparaten kan ik de Rinus-app gebruiken?

De Rinus app is te gebruiken op alle smartphones die gebruik maken van IOS of Android besturing. 

Hoe kom ik in contact met de KNVB?

Heb je vragen, opmerkingen, heb je een goed idee of ervaar je technische problemen met Rinus? Neem dan contact met de KNVB Assist Trainers team via assist-trainers@knvb.nl of bel naar met de team van KNVB Assist Contact via 088-0275050.


Terug naar boven