Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Onderzoek gemengde competities en teams

De KNVB is altijd op zoek naar een zo breed mogelijk draagvlak voor beleid en visie. Dat doen we door te rade te gaan bij de leden, door te luisteren naar mensen in de praktijk en door kennis te vergaren via onderzoek. In dit artikel geven we een overzicht van uitkomsten uit een aantal afgeronde onderzoeken.

Deze onderzoeken hebben als doel om het voetbalplezier voor zowel jongens als meiden te verhogen, uiteraard binnen een veilige omgeving waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het betreft onderzoeken naar gemengde competities en onderzoeken naar gemengde teams. In gemengde competities kunnen jongens-, meiden- en gemengde teams spelen. Onder gemengde teams verstaan we teams waarin zowel jongens als meiden spelen.

Bij het bestendigen en/of (door) ontwikkelen van de KNVB-visie is het belangrijk om oog te hebben voor maatschappelijke veranderingen en veranderingen in het voetbal. Als het gaat om het thema gemengd voetbal, onderzoekt de KNVB ontwikkelingen in de domeinen: sociaal-emotioneel-maatschappelijk, voetbalinhoudelijk, psychologisch, cognitief en pedagogisch.

Visie op gemengd voetbal

Op basis van de tot nu toe bekende informatie adviseert de KNVB als onderdeel van de visie op gemengd voetbal, om jeugdspelers t/m 11 jaar gemengd te laten voetballen. Uiteraard heeft iedere verenging de vrijheid om zelf het indelingsbeleid te bepalen. Als verenigingen kiezen voor het samenstellen van volledige meiden- en jongensteams, waar soms niet aan te ontkomen is in verband met de verhouding in aantallen, dan kunnen we de positieve effecten van gemengd voetballen deels ook bereiken door gemengde competities aan te bieden. Daarom is de KNVB in seizoen 2019/’20 gestart met een onderzoek naar gemengde competities. Daarbij hebben we de volgende vraag proberen te beantwoorden; Wat levert het op als gemengde competities de standaard zijn bij bijvoorbeeld de leeftijdscategorie O9. In deze categorie speelt ongeveer 50% van de meiden in meidenteams en 50% van de meiden speelt in gemengde teams.

Gemengde competities

Uit de onderzoeken naar gemengde competities komt duidelijk naar voren dat gemengde competities leiden tot passender competities met gelijkwaardigere wedstijden. Een en ander wordt hieronder uitgebreid toegelicht.

Opzet onderzoek gemengde competities

In het onderzoek naar gemengde competities heeft de KNVB een pilotcompetitie georganiseerd. Samen met marktonderzoeksbureau Markteffect hebben we gesprekken in focusgroepen georganiseerd met meiden en jongens, ouders en trainers uit de pilotcompetitie. Dit hebben we ook gedaan met meiden en jongens die al regulier in gemengde teams en gemengde competities spelen, om dit met elkaar te vergelijken.

Daarnaast heeft de KNVB gemengde, meiden- en jongensteams die hebben deelgenomen aan de pilot uitgenodigd op de KNVB-campus voor een toernooi. Op die manier konden we zelf zien hoe het spel gespeeld wordt tussen de teams met verschillende samenstellingen. Ook hebben we alle jeugdspelers kunnen vragen hoe ze het spelen tegen teams met verschillende samenstellingen hebben ervaren.

Als laatste hebben we een enquête gestuurd naar ouders van jongens en meiden die spelen in meiden-, gemengde en jongensteams.

Pilotcompetitie

In de O9 spelen de meeste meiden in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland al in gemengde teams. De enkele meidenteams die er zijn, spelen vaak in een gemengde competitie. In West-Nederland is dit anders. Hier kiezen veel verenigingen (na de minipupillen) vaak voor het scheiden van jongens- en meidenteams. Een deel van deze verenigingen vraagt de KNVB deze meidenteams expliciet te laten spelen tegen andere meidenteams. Daarom is de pilot in eerste instantie uitgevoerd in West-Nederland. In de pilot-competities hebben we zo veel mogelijk meidenteams die tot dan toe met en tegen meiden spelen, ingedeeld in een competitie met verschillende samenstellingen: meiden-, gemengde en jongensteams. Dit is gedaan op basis van uitslagen en ook de herindelingen hebben plaatsgevonden op basis van uitslagen. Geslacht speelde bij de (herindelingen) geen enkele rol meer. Wat heeft dit opgeleverd?

 • Voor de pilot was het percentage grote uitslagen in de gesloten meidencompetitie 15,5 procent. 
  In de meer gemengde pilotcompetitie is het percentage wedstrijden met grote uitslagen teruggedrongen naar 2,2 procent.
 • Gezien het beperkte aantal beschikbare meidenteams in de specifieke meidencompetitie O9 (10de klasse) rekening houdend met acceptabele reisafstanden is herindelen op basis van uitslagen nauwelijks/beperkt mogelijk. Dat is ook de reden dat de grote uitslagen 15,5% vaak blijven voorkomen ook na herindeling. Door niet geslacht maar uitslagen van wedstrijden leidend te laten zijn voor herindelingen, bleken meidenteams leukere wedstrijden te spelen. Het aantal grote uitslagen werd sterk teruggedrongen, tot zelfs 2,2%. Daarbij waren er meidenteams die gestart waren in de 10de klasse (specifieke meidencompetitie) en na herindeling in de 7de klasse (pilot competitie) en na nog een herindeling 5de klasse, die uiteindelijk het best op hun plek bleken in de 4de klasse.
 • Van de 230 teams die waren ingeschreven voor de specifieke meidencompetitie (10de klasse) hebben 189 teams direct bij aanvang van de competitie de overstap gemaakt naar de pilotcompetitie. Na de herindelingen hebben nog enkele teams die overstap gemaakt.
 • Jongens en gemengde teams die in de 5de en 6de klasse met veel grote verliesuitslagen te maken kregen, hebben ook leukere wedstrijden kunnen spelen door de mix van gemengde, meiden- en jongensteams in de pilotcompetitie.
 • Zowel jongens, meiden als gemengde teams zijn dus gebaat bij deze nieuwe werkwijze op (her)indelingen, waarbij de samenstelling van een team niet meer als uitgangpunt genomen wordt.

Door (team)geslacht niet meer als uitgangspunt te nemen, heb je meer kans op het vormen van passende competities, omdat je simpelweg kan beschikken over meer teams en dus meer indelingsopties hebt.

Focusgroep onderzoek

Focusgroepen zijn groepsgesprekken die worden geleid door specialisten met een specifieke doelgroep om informatie te verzamelen voor onderzoeken. Het gaat hier dus om kwalitatief en verdiepend onderzoek.

Uitkomsten algemeen

 • Er blijkt duidelijk dat er veel potentie is voor gemengd voetbal, met name voor de gemengde competities. 
 • Kinderen maken hun keuze op basis van wat ze gewend zijn. Toch is de helft van de meiden in meidenteams wel geïnteresseerd om eens te proberen in gemengde teams te spelen. Als je kinderen de kans geeft kennis te maken met gemengde teams weten ze beter waarvoor ze kiezen.

Uit alle gesprekken in de verschillende focusgroepen blijkt dat er veel potentie is voor gemengd voetbal, met name voor de gemengde competities. 

Uitkomsten focusgroep ouders en trainers   

 • Aan ‘’Plezier’’ en ‘’Winnen’’ hechten de kinderen volgens hun ouders/trainers de meeste waarde. De ouders vinden plezier het belangrijkste voor hun kind. 
 • Het niveau van de tegenstander en de kans om te winnen is van groter belang dan de (competitie)samenstelling op geslacht. De uitslag van een wedstrijd is doorslaggevend.
 • Negatieve associaties bij een gemengde competitie zijn: fysiek verschil, kans op verlies van plezier, niet eerlijk, niveauverschil, groot fysiek verschil tussen 1ste  en 2de jaars. 
 • Positieve associaties bij een gemengde competitie zijn: meiden bouwen weerstand op, gelijkwaardigheid, goed voor ontwikkeling meiden, jongens en meiden leren van elkaar, betere acceptatie, winnen van jongens geeft meer trots, uitdaging.  
 • Het is voor ouders vooral belangrijk dat hun kind plezier beleeft aan het voetballen en de competitiewedstrijden. Ouders zijn van mening dat de teams van hun kinderen voldoende tegenstand moeten hebben, zodat ze niet altijd winnen, maar het is natuurlijk ook niet leuk voor de kinderen als ze altijd verliezen. Ouders geven aan dat winst direct impact heeft op het plezier van de kinderen 

Het komt duidelijk naar voren dat ouders vinden dat de samenstelling van de competitie van ondergeschikt belang is aan het niveau van de andere teams. Het gaat volgens ouders om passende tegenstand, zodat de teams aan elkaar gewaagd zijn en ze samen leuke en spannende wedstrijden kunnen spelen met kansen voor beide partijen.  Belangrijkste: gelijkwaardig niveau.

Uitkomsten focusgroep jeugdspelers

 • Het hebben van plezier is het allerbelangrijkste aan een voetbalwedstrijd volgens de meiden. Het maakt hen hierbij niet uit of ze alleen tegen meiden, jongens of tegen een gemengd team spelen.
 • De meiden uit de pilotcompetitie hebben veelal positieve associaties met de competitie waarin ze momenteel spelen;
 • De kinderen zijn van mening dat jongens en meiden van elkaar kunnen leren. Zo leren jongens van meiden om minder te schelden, niet te beuken en beter te verdedigen. Jongens en meiden leren daarnaast trucjes van elkaar;
 • In mindere mate worden negatieve associaties genoemd. Als minder leuk aspect aan de pilotcompetitie noemen de meiden het feit dat jongens veel schelden, beuken of soms zeuren omdat ze het beter denken te weten en/of niet tegen hun verlies kunnen.
 • Fysiek spel van jongens wordt vaak opgemerkt door meiden.
 • Positieve associaties bij een gemengde competitie zijn: leuk om ook tegen jongens te spelen, meiden kunnen leren van jongens, jongens kunnen leren van meiden, gezellig, plezier, sportief, spanning, gezond en fit, leren om samen te voetballen, meiden gaan beter spelen, trucjes, van elkaar leren.
 • De meerderheid van de meiden geeft aan dat ze beter worden in voetbal, door het spelen tegen gemengde of jongensteams: “Je leert om terug te beuken.” Ze vinden jongens daarnaast actiever en ze zijn van mening dat je sterker wordt van het spelen tegen jongens;
 • Ook het samen spelen als team gaat volgens de meiden beter als er tegen gemengde of jongensteams gevoetbald wordt: “We spelen beter tegen jongens.”

Uitkomsten focusgroep jeugdspelers die al gewend zijn om in gemengde teams te spelen

 • De controlegroep is overwegend positief over de competitie waarin ze spelen. Ze zijn gewend om met jongens en meiden samen te spelen. Er wordt dan ook aangegeven dat het in de eerste plaats niet uitmaakt: voetbal op zichzelf is leuk, ongeacht of het met jongens en/of meiden gespeeld wordt; 
 • De meiden in de groep vinden het leuk om met jongens te voetballen en over en weer wordt aangegeven dat jongens en meiden van elkaar leren. Zo leren meiden van jongens om harder te rennen en harder en hoger te schieten. Jongens daarentegen leren techniek van meiden; 
 • Ondanks dat de houding ten aanzien van een gemengde competitie erg positief is in de controlegroep, weten de jongens en meiden wel een aantal negatieve zaken op te noemen. Zo spelen jongens en meiden anders, passen jongens vaker naar jongens en meiden vaker naar meiden, kletsen meiden meer en ‘mogen’ jongens vaker aanvallend spelen en ‘moeten’ meiden vaker verdedigend spelen.
 • Jongens hebben weinig tot geen negatieve associaties met gemengd voetbal. Het maakt ze niet uit. In tegenstelling tot wat meiden denken, zien zij meiden op het voetbalveld als gelijkwaardig.
 • Meiden hebben wel negatieve associaties: ze denken dat jongens beter zijn en noemen als minder leuke aspecten: ruzie, verliezen, overtredingen.
 • Positieve associaties bij een gemengde competitie: voetballen zelf is leuk, voetballen met anderen; nieuwe vriendjes en vriendinnetjes maken; beter worden; uitdaging; leren (zowel jongens als meiden); voetbal is leuker met jongens, ouders zeggen dat meiden beter gaan voetballen (meiden) 
 • Voor de jongens uit de controlegroep geldt ook dat plezier voorop staat. Zij nemen een positieve positie aan ten aanzien van gemengd voetbal, aangezien ze uitgaan van hetgeen ze gewend zijn; 
 • Gewenning blijkt een grote rol te spelen. Dit is te merken in de controlegroep: het spelen met/tegen gemengde teams is normaal. De kinderen weten niet beter en dit heeft dan ook hun voorkeur.

Veldonderzoek

Uit veldonderzoek uit ongeveer zestig jeugdspelers (55% meiden en 45% jongens) blijkt dat competitie-indeling op basis van gelijkgestemden aansluit bij de wens van jeugdspelers. Deelnemers (O9) waren verdeeld over vier meidenteams, twee jongensteams en twee gemengde teams.  Alle getoetste facetten (uitslag, plezier, veiligheid, op het gemak voelen en leerzaamheid) worden sterk beïnvloed door: de uitslag en het niveau van de tegenstander. Een indeling op basis van uitslagen en teamsterkte (zoals bij de teamindex en de pilot gemengde voetbalcompetities) sluit dan ook aan bij de wensen/beleving van de kinderen om goede en leuke wedstrijden te kunnen spelen tegen passende tegenstanders. 

Enquête
De enquête is gehouden onder de ouders (respons: 44% zoons en 56% dochters) van kinderen uit de pilot competitie:

 • Ouders zijn (zeer) tevreden over het spelplezier van de huidige (pilot)competitie, en ruim tevreden met de veiligheid en de uitdaging.
 • Ouders zijn verdeeld over hoe goed zijn/haar kind zich kan ontwikkelen in de huidige competitie.
 • Kinderen hechten volgens de ouders de meeste waarde aan het winnen van wedstrijden, het voetballen met vriendjes en vriendinnetjes en plezier. 

Hoe denken ouders over gemengde teams?

 • Ouders vinden voor een groot deel dat gemengd voetbal leuk en leerzaam (61%) is. Een deel geeft echter ook aan dat het voor het ene kind beter is dan het andere kind (44%).
 • De meeste ouders (74%) geven aan dat de vereniging de grootste factor is in de omgeving die van invloed is op het spelen in gemengde teams, daarna vrienden/vriendinnen (61%), trainer/coach (52%). Opvallend is dat zij zichzelf als ouders op plek vier zetten.
 • Uit deze enquête blijkt dat geen van de ouders bekend is met de visie op gemengd voetbal van de KNVB. 

Conclusie gemengde competities

We willen gemengde competities samenstellen omdat: Uit (data-)onderzoek en pilots blijkt dat we betere competities en leukere wedstrijden kunnen organiseren als het geslacht niet leidend is bij het indelen van competities in deze leeftijdscategorieën.

 • We kunnen zeggen dat het werken met het indelen op basis van uitslagen en teamsterkte (zoals bij de index en de pilot gemengdere voetbalcompetities) aansluit bij de wensen/beleving van de kinderen om goede en leuke wedstrijden te kunnen spelen tegen passende tegenstanders. 
 • Plezier staat voor alle groepen voorop bij de jeugdspelers.
 • Juiste indeling op leeftijd en met name niveau voor ouders/coaches meest van belang. Samenstelling van competitie is hierin ondergeschikt.
 • Gewenning bepaalt voorkeur. Op basis van ervaringen worden conclusies getrokken.
 • Advies voor verenigingen: duidelijke communicatie richting ouders en coaches over gemengd voetballen erg belangrijk. Wat, waarom, hoe!
 • De visie dat jongens en meiden zich in positieve mate en met plezier kunnen ontwikkelen in een gemengd team, wordt bevestigd.

Gemengde teams

Gemengd voetballen is leerzaam voor jongens en meiden van alle leeftijden. Tot en met 11 jaar zijn er namelijk nauwelijks verschillen die invloed hebben op het samen voetballen. De kleine verschillen die er wel zijn, bijvoorbeeld op fysiek, cognitief en sociaal-emotioneel vlak, zorgen er juist voor dat kinderen van elkaar leren. Naarmate kinderen ouder worden zien we dat de verschillen groter worden, onder andere omdat jongens meer lichamelijke kracht ontwikkelen. We snappen dan ook dat verenigingen er vanaf dat moment voor kiezen om ook meidenvoetbal met en tegen meiden aan te gaan bieden. De KNVB probeert het voetbalaanbod zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de drijfveren van jeugdspelers. Door een diverse groep kinderen te laten samenspelen met teamgenoten met dezelfde leeftijd, ambitie, motivatie en niveau kunnen zij zich optimaal ontwikkelen, binnen een veilig omgeving en met veel plezier. Gemengde teams zijn daarom een uitgangspunt voor jeugdspelers t/m 11 jaar. De resultaten uit de twee hieronder beschreven onderzoeken sluiten aan bij deze visie. 

Gemengd voetballen leidt tot inclusiever denken Gemengd voetballen leidt tot inclusiever denken Hilde Spierings onderzocht voor haar afstudeerstage bij de KNVB in het kader van haar studie Sportkunde aan de Hogeschool van Amsterdam, de gevolgen van gemengd voetbal. Lees hier een interview. Centrale vraagstelling onderzoek gemengd voetbal

In het afstudeeronderzoek van Hilde Spierings (Hogeschool van Amsterdam, Sportkunde) is onderzoek gedaan naar inclusief denken van voetballers en voetbalsters. Wat zijn de gevolgen van gemengd voetbal en hoe denken wij over elkaar? Doel van het onderzoek is het in beeld brengen van de sociaal-emotionele effecten van gemengd voetbal. De volgende vraag stond centraal: ‘zijn kinderen die gemengd voetbal spelen in staat om inclusiever te denken dan kinderen die niet gemengd voetbal spelen?’ Daarbij zijn jongens en meiden met elkaar vergeleken. Ook zijn jongens en meiden die gemengd voetballen vergeleken met jongens en meiden die gescheiden voetballen. Dit is gedaan is drie leeftijdsgroepen 7-9. 10-12 en 13-15 jaar.

Wat is inclusief denken?

Inclusief denken staat tegenover stereotype denken. Met stereotype denken worden de maatschappelijke denkbeelden die invloed hebben op de denkwijze van kinderen bedoelt. Voetbal wordt gezien als fysiek, mannelijk, waarbij contact komt kijken. Het beeld bestaat dat meiden niet ‘passen’ binnen het voetballen met jongens. Dit houdt het zogenoemde ‘hokjesdenken’ in stand.

Onderzoeksopzet

Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag is gebruik gemaakt van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Tijdens het onderzoek zijn 144 jongens en meiden ondervraagd. Ter verdieping zijn er uit deze groep twaalf interviews afgenomen in tweetallen. Hierbij zijn de verhoudingen van geslacht, leeftijd en type voetbal gelijk verdeeld.

Resultaten

 • Meiden die uitsluitend met meiden voetballen denken meer stereotype dan jongens en dan de meiden en jongens die gemengd spelen.
 • Meiden en jongens die niet gemengd spelen, denken meer stereotype en minder inclusief.
 • Gemengde voetballers denken positiever over zichzelf en over het andere geslacht en maken geen onderscheid in geslacht.
 • Uit dit onderzoek is gebleken dat jongens en meiden die gemengd voetballen in staat zijn om inclusiever te denken. Dit sluit aan op conclusies uit eerder onderzoek dat contact tussen groepen leidt tot minder stereotyperingen.
 • Kinderen die gemengd voetballen zijn in staat om minder stereotype te denken en om niet te oordelen op basis van gender. Dit kan positieve gevolgen hebben in de toekomst: samenwerken gaat eenvoudiger, het streven naar gelijkheid is hoger, probleemgericht denken maakt plaats voor oplossingsgericht denken en er is meer ruimte om een ander aan te moedigen om jezelf te ontwikkelen als mens (Boerwinkel, 1966).  

 

Gemengd voetbal stimulans voor voetbalplezier Gemengd voetbal stimulans voor voetbalplezier Lees hier meer over het onderzoek ‘Gemengd voetbal stimulans voor voetbalplezier bij jeugdspelers’, dat Ruben de Kroon voor de KNVB deed in het kader van zijn studie sportkunde aan de Hogeschool InHolland.

Het afstudeeronderzoek van Ruben de Kroon (Inholland, Sportkunde) is gericht op de drijfveren van jeugdspelers (zowel jongens als meiden) tussen de 8 en 15 jaar, die in een gemengd of gescheiden team voetballen. Met gescheiden teams bedoelen we in dit artikel jongens en meiden die alleen met het eigen geslacht in een team spelen. Het doel van het onderzoek is om de overeenkomsten en verschillen in beeld te brengen tussen jongens en meiden en wanneer zij in gemengde, of in gescheiden teams spelen. De drijfveren van de jeugdspelers zijn op basis van plezier en ontwikkeling en aan de hand van de drie basisbehoeften; autonomie, relatie en competentie in kaart gebracht.

Onderzoeksopzet

Het onderzoek is uitgevoerd onder jeugdspelers van verschillende voetbalverenigingen, hierbij is rekening gehouden met een diversiteit in omvang van de verenigingen. De jeugdspelers in het onderzoek zijn tussen de 8-15 jaar oud. Gedurende het onderzoek hebben 99 jeugdspelers een enquête ingevuld en hebben twaalf jeugdspelers hebben deelgenomen aan vier focusgroepen

Resultaten

Voldoening van basisbehoeften: autonomie, competentie en relatie

 • Bij jongens die gemengd of gescheiden spelen zijn geen significante verschillen gevonden in het voldoen in de drie basisbehoeften.
 • Voor meiden die gemengd of gescheiden spelen, geldt dit ook voor de basisbehoefte van autonomie en competentie.
 • Daarentegen geven gemengd spelende meiden, ten opzichte van de gescheiden spelende meiden aan dat ze minder in hun relatiebehoefte worden voorzien. Dit wordt door de meiden echter niet gezien als reden om te stoppen met gemengd voetballen.
 • Voetballende meiden worden ongeacht gemengd of gescheiden voetbal minder in de competentiebehoefte voorzien dan jongens.
 • Conclusie: de visie dat jongens en meiden zich in positieve mate en met plezier kunnen ontwikkelen in een gemengd team, wordt bevestigd.
 • Vervolgonderzoek: het is interessant om te onderzoeken in hoeverre we nog beter kunnen voorzien in de relatiebehoeften van gemengd voetballende meiden.

Belemmerende factoren

 • Gescheiden spelende jeugdspelers hebben meer negatieve denkbeelden over het andere geslacht en ervaren meer sekseverschillen dan gemengd spelende jeugdspelers. Gescheiden spelende jeugdspelers ervaren hierdoor meer belemmeringen tot het spelen in een gemengd team.
 • Conclusie: door de voetballers gemengd voetbal te laten ervaren, is de kans op een afname van de belemmeringen aanwezig. Een gemengd team zou volgens de jeugdspelers moeten bestaan uit gelijkgestemden van hetzelfde niveau, met meerdere meiden en leuke/aardige jongens.

Advies aan verenigingen

 • Neem bij het indelen van teams op basis van gelijkgestemden als uitgangspunt jeugdspelers met dezelfde leeftijd, ambities, motivatie en niveau. Op deze manier worden jeugdspelers die twijfelen om gemengd voetbal te gaan spelen meer in hun wensen voorzien. Dit vergroot de kans dat meer jeugdspelers gemengd willen gaan voetballen en de kans op voetbalplezier wordt vergroot.  
 • Meerdere meiden in één gemengd team: voorwaarde is natuurlijk de gelijkgestemdheid. Dit maakt het voor gescheiden voetballende meiden aantrekkelijker. Ook verhoogt dit de voorziening in de relatiebehoeften bij meiden, doordat zij niet meer eenzaam in een aparte kleedkamer zitten. Daarnaast ontstaat de mogelijkheid om binnen het team alsnog over ‘meidendingen’ te praten.
 • Stimuleer trainers in de relatiebehoefte van gemengd spelende meiden. Wanneer een trainer zich bewust is van de relatiebehoefte, kan deze meer aandacht besteden aan het directe contact met de jeugdspelers. Het is belangrijk dat de trainer/coach zich bewust is dat jongens en meiden niet gelijk in hun behoeften worden voorzien, met name de relatiebehoefte. Tips: voer meer gesprekjes met spelers om beter te kunnen inspelen op hun behoefte en drijfveren.

  Advies KNVB

  • Adviseren van verenigingen (door de medewerkers voetbalontwikkeling) bij het indelen van gemengde teams.
  • Indelen op basis van gelijkgestemde jeugdspelers met dezelfde leedtijd, ambities, motivatie en niveau. Deel het seizoen in vier periodes, zodat na 8 wedstrijden gekeken kan worden welke teams te goed zijn, of iets minder goed presteren. Op basis hiervan kunnen teams relatief snel worden overgeplaatst naar een competitie met meer gelijkwaardige teams. Op deze manier worden de jeugdspelers meer in hun wensen voorzien. Met meerdere meiden in één gemengd team. Dit maakt het voor gescheiden voetballende meiden aantrekkelijker. Ook verhoogt dit de voorziening in de relatiebehoefte bij meiden, doordat zij niet meer eenzaam in een aparte kleedkamer zitten. Daarnaast ontstaat de mogelijkheid om binnen het team alsnog over ‘meiden dingen’ te praten.
  • Groter aanbod gemengde competities:
  • Het aanbieden van meer gemengde competities gebaseerd op gelijkwaardige teams. Op deze manier worden verenigingen gestimuleerd meer jeugdspelers in gemengde teams in te delen, en jeugdspelers om meer in gemengde teams te (gaan) voetballen.
  • Trainers adviseren en stimuleren in de relatiebehoefte van gemengd spelende meiden. Dit een plek geven in de Rinus app, door o.a. het delen van succesverhalen.
  • Vervolgonderzoek: nogmaals een onderzoek naar de basisbehoeften van meiden.

   

  * De KNVB beschikt over een eigen onderzoeksteam, maar werkt ook altijd samen met gespecialiseerde partijen en bedrijven waaronder, Universiteiten, Hogescholen, kennisinstellingen en onderzoeksbureaus. In dit artikel besteden we aandacht aan de uitkomsten van de onderzoeken omtrent gemengd voetballen en gemengde competities.

  Gelijke kansen en Gemengd voetbal Gelijke kansen en Gemengd voetbal In vijf stappen ga je van verdieping en visieontwikkeling naar organisatie en implementatie van de inhoud om tot slot het proces en de inhoud te evalueren en weer vervolgstappen te kunnen nemen.

  Gemengde competities leidt tot meer gelijkwaardige wedstrijden Gemengde competities leidt tot meer gelijkwaardige wedstrijden Gemengde competities zorgen in de pupillenleeftijd tot en met Onder 12 jaar voor meer gelijkwaardige wedstrijden. Lees hier meer over wat dit inhoud voor wedstrijdsecretarissen.