Stappen teamindeling

Voor elke vereniging is het van belang om eerst het vertrekpunt helder te hebben voor wat betreft teamindeling. Om tot een beleid op teamindeling te komen die specifiek gemaakt is voor een club, is het van belang een aantal zaken helder te hebben.

Visie van de vereniging

Elke voetbalvereniging heeft een ander doel voor ogen met haar jeugdopleiding. Bij de ene voetbalvereniging is de hele organisatie afgestemd op de meer getalenteerde jeugdspelers en de doorstroming naar het eerste elftal. Bij de andere staat de sportieve ontplooiing van alle jeugdvoetballers centraal, ongeacht leeftijd, motivatie en spelniveau. Het gaat er dus om waar de vereniging voor staat en wat de visie is. Dit is een belangrijk vertrekpunt voor het verder vormgeven van het beleid op teamindeling. Wat is de visie van de vereniging op het leren voetballen? En hoe vertaald de vereniging deze visie in teamindelingbeleid.  

De visie van een vereniging op leren voetballen: maakt duidelijk hoe de vereniging vindt dat jeugdspelers moeten leren voetballen. Geeft richting aan de jeugdafdeling. Inspireert jeugdvoetballers en coaches, ouders en kader. Zorgt voor onderscheidend vermogen ten opzichte van de andere verenigingen. Missie en visieDe missie geeft aan wie de vereniging is, wat de vereniging doet en waar de vereniging voor staat.

Interne scouting

Het proces van teamindeling vindt het hele jaar door plaatst en bij voorkeur door meerdere mensen binnen de vereniging. Koppeling met seizoensplanning of komen tot een seizoensplanning, waarin alle activiteiten/acties rondom teamindeling verwerkt zijn.

Welke organisatie past daarbij binnen de vereniging en hoe geef je als verenging hier inhoudelijk richting aan en vertaal je dit naar een werkwijze voor de vereniging.

Verder is het van belang om na te denken vanaf welke leeftijdscategorie je daadwerkelijk wilt gaan selecteren en indelen op basis van beleid. Uitgangspunt bij het indelen van jeugdvoetballers is in ieder geval dat het gaat om de individuele ontwikkeling (voetbal, gedrag, leeftijd of sociaal) van deze jeugdspelers.

Criteria indelen

Elk kind heeft recht op voetbalplezier en –ontwikkeling. Dat betekent voor de teamindelingen dat aangeraden wordt dat elke jeugdvoetballer op zijn of haar eigen niveau ingedeeld wordt. Elk individu heeft een niveau nodig waarop keuzes uitdagend zijn en waarin er balans is tussen lukken en mislukken. Daarnaast is de aanwezigheid van leeftijdsgenoten belangrijk en moet de indeling passen bij de ambities en motivatie van het kind.

De teamindeling is een middel om spelers op het juiste niveau met elkaar te laten trainen en spelen. Stel criteria vast, zodat iedere betrokkenen in de jeugdopleiding op dezelfde wijze jeugdspelers volgt.

Meest genoemde valkuilen tijdens het in beeld brengen van spelers zijn:

 • Vasthouden aan de eerste of eerdere indruk(ken)
 • Uiterlijke kenmerken speler
 • Eigen beeld van een goede speler
 • Categoriseren (in hokjes stoppen van spelers)
 • Let op, je kunt enkel het ‘hier en nu zien’, hou dit goed in je achterhoofd

Criteria en kenmerken
Bij het in het beeld brengen van een speler maken verenigingen vaak gebruik van dezelfde criteria. Uiteraard is deze criteria afhankelijk van de visie en cultuur van de vereniging en de leeftijdscategorie waarbinnen geselecteerd gaat worden. Hieronder een aantal criteria die gebruikt kan worden.

Voetballen      

 • Voetbalhandelingen in aanvallen
 • Voetbalhandelingen in verdedigen
 • Voetbalhandelingen in omschakelen
 • Leert voetbalhandelingen snel aan
 • Laat progressie zien op verbeterpunten binnen voetballen

Gedrag

 • Trainingsopkomst
 • Inzet bij trainingen & wedstrijden
 • Staat open voor feedback
 • Omgang winst & verlies
 • Reactie op beslissingen scheidsrechter en stafleden
 • Respect voor de tegenstander

Leeftijd

 • Kalenderleeftijd (vroeg/laat geboren in het jaar?)
 • Biologische leeftijd (klik op onderstaande vraag voor meer informatie)
 • Voetballeeftijd (hoe lang voetbalt hij of zij al?)

Sociaal

 • Vriendjes/vriendinnetjes;
 • Bij elkaar in de klas of bij elkaar in de wijk wonend

Iedere vereniging maakt dit specifiek voor haar situatie en passend bij de visie van de vereniging. Houdt altijd in het achterhoofd dat elk kind een eigen benadering nodig heeft. Want: elk kind is uniek.

 
 

KNVB | De voetballer bestaat niet.

Betrokkenen bij interne scouting

Een duidelijk beeld van wie er betrokken zijn bij de selectieprocedure is voor de stafleden, ouder(s), spelers en andere betrokkenen erg zinvol. Als vereniging is het goed om een aantal vragen helder op een rijtje te hebben. Op die manier maak je als vereniging duidelijk wie er betrokken zijn en wie voor welke taak verantwoordelijk is.

 • Wie is inhoudelijk eindverantwoordelijk?
 • Wie is er verantwoordelijk voor de interne scouting?
 • Wie is eindverantwoordelijk qua organisatie en coördinatie?
 • Wie zijn er allemaal betrokken bij de interne scouting binnen de vereniging?
 • Wie zouden er een goed beeld moeten hebben van de spelers?
 • Hoe wordt de ontwikkeling van spelers gemonitord?
 • Wie zijn de interne scouts?
 • Hoe zit deze rol eruit?
 • Hoe worden deze personen begeleid/opgeleid?

Activiteiten en middelen om tot teamindelingen te komen

Verenigingen kunnen verschillende activiteiten en middelen om de ontwikkeling van spelers te volgen. Veelgebruikte instrumenten zijn:

 • Competitie-, beker- en oefenwedstrijden
 • Trainingen
 • Toernooien (extern of intern, kleine voetbalvormen)
 • Beoordelings-/ ontwikkelingsformulieren
 • Spelersvolgsysteem
 • (POP-) gesprekken met spelers

Moment van teamindeling

Voorkom dat spelers en ouders vol spanning uitkijken naar één moment van zogenaamde ‘selectiewedstrijden’. Door deze momenten té belangrijk te maken is het goed mogelijk dat spelers en ouders ander gedrag vertonen. Het proces van teamindeling en selectiebeleid vindt het hele jaar door plaats en bij voorkeur door meerdere (onafhankelijke) mensen binnen de vereniging. Door hierover goed te communiceren haal je bijvoorbeeld al de druk van de zogenaamde ‘selectiewedstrijden’ af, die als momentopname beschouwd kunnen worden.

Verschillende werkwijzen waar de vereniging voor kan kiezen:

 • Het gehele jaar volgen en daarop de keuze bepalen
 • Einde en halverwege het seizoen op basis van hele jaar volgen van spelers
 • Doorschuiven tijdens het seizoen alleen tijdens trainingen
 • Mix tijdens trainingen en wedstrijden
 • Het gehele seizoen wisselingen in teams

Om dit proces gedurende het hele seizoen transparant plaats te laten vinden is het wenselijk om tot een seizoensplanning te komen. Maakt hiermee de koppeling met het communicatieplan. Dan is voor iedereen binnen de vereniging helder wie er bij betrokken zijn, hoe het proces eruit zien en welke keuzes de vereniging maakt.

Communiceren

Het is van belang om zowel het proces als de uiteindelijke teamindeling gedegen te communiceren. Tips om dit goed aan te pakken:

 • Bepaal wat je op welk moment gaat communiceren;
 • Bepaal de contactpersoon of personen zodat er altijd een duidelijke communicatielijn is;
 • Houd je aan de deadlines die je zelf hebt gesteld;
 • Zorg dat je altijd daarna persoonlijk mensen te woord kan staan om uitleg te kunnen geven.
 • Zorg dat je eenduidig bent naar iedereen over de opstelde criteria.
 • Welke communicatiemiddelen zet je in?
 • Staat het teamindeling beleid op de site?

Zoals eerder aangegeven is het proces van teamindeling niet afhankelijk van een moment. Het continue proces vereist dan ook een jaarplanning. Door de betrokkenen, de activiteiten en middelen en de evaluatiemomenten te bepalen voor elke speler en in elke leeftijdscategorie, wordt het selectiebeleid en de teamindeling een proces dat gebaseerd is op een visie en beleid. Dit geeft verenigingen houvast om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van elke voetballer binnen de vereniging.

De KNVB helpt de verenigingen om een goed selectiebeleid en een goede teamindeling op te zetten. Mochten er nog vragen zijn over teamindeling en selectiebeleid kan je contact opnemen met een KNVB technisch jeugdcoördinator uit de betreffende regio. VerenigingsondersteuningVerenigingen die behoefte hebben aan ondersteuning kunnen hiervoor terecht bij de verschillende adviseurs. Op ieder gebied heeft de KNVB een expert in dienst die verenigingen persoonlijk op weg helpt.


Om je bezoek aan onze websites optimaal te laten verlopen, maken wij gebruik van cookies. Cookies om het verkeer over onze sites te analyseren en cookies om (advertentie)inhoud te personaliseren en sociale media content aan te bieden. Natuurlijk vinden wij je privacy belangrijk, daarom kun je deze cookie-instellingen zelf beheren. Hoe wij omgaan met de gegevens die op basis van de geplaatste cookies verkregen zijn, leggen wij uit in onze cookie- en privacyverklaring.