Weekenddienst scheidsrechters

De KNVB verzorgt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid de aanstellingen van (assistent-)scheidsrechters. Toch kunnen er zich altijd onvoorziene omstandigheden voordoen, waardoor een scheidsrechter later op het sportcomplex arriveert of dat een scheidsrechter om welke reden dan ook niet of niet op tijd aanwezig is.

In soortgelijke gevallen kan er gebruik gemaakt worden van de weekenddienst die in eerste instantie probeert om contact te krijgen met de scheidsrechter of (indien beschikbaar) een andere scheidsrechter probeert aan te stellen. Hieronder staat aangegeven op welke manier deze weekenddienst is te bereiken.

West I

Theo Bunnik / Dick van den Bosch

Weekenddienst alle officials West I

West II

Dick Verwoerd

Weekenddienst (assistent-)scheidsrechters zaterdag senioren West II

Wim Rensen / Jan Pennings

Weekenddienst (assistent-)scheidsrechters jeugdvoetbal en senioren zondag West II

John van Leer

Weekenddienst rapporteurs West II

Zuid I & Zuid II

Weekenddienst Rapporteurs en begeleiders Zuid I en Zuid II

Weekenddienst officials zaterdag Zuid I en Zuid II

Weekenddienst officials zondag Zuid I en Zuid II

Noord

Weekenddienst alle officials Noord

Oost

Weekenddienst alle officials Oost


Terug naar boven