Gele en rode kaarten

Tuchtzaken amateurvoetbal kent acht strafcodes. Welke zijn dit? Deze codes worden extra duidelijk gemaakt via bijgaande video’s, evenals via overzichtelijke illustraties die de verenigingen en scheidsrechters zelf kunnen downloaden en/of printen.

Vanaf seizoen 2014/’15 worden alle gele kaarten ondergebracht in één strafcode, voor de directe rode kaarten bestaan zes codes en daarnaast is er de code ‘Overige overtredingen begaan door teamofficials’. Dit maakt een totaal van acht. Onder de codes staan van strafcode 2 tot en met 8 voorbeeldvideo's. 

Strafcodes
 

  • Strafcode 1: gele kaart
  • Strafcode 2: onreglementair voorkomen van een doelpunt of ontnemen van een scoringskans
  • Strafcode 3: ernstig gemeen spel (tijdens een duel om de bal)

  • Strafcode 4: gewelddadige handeling (buiten een duel om de bal)

  • Strafcode 5: beledigen

  • Strafcode 6: bedreigen

  • Strafcode 7: spuwen

  • Strafcode 8: overige overtredingen begaan door teamofficials

Video's met voorbeeldmateriaal

 
 

Strafcode 3: ernstig gemeen spel (tijdens een duel om de bal).

 
 

Strafcode 4: gewelddadige handeling (buiten een duel om de bal).

 
 

Strafcode 6: bedreigen.

 
 

Strafcode 7: spuwen.

Illustratie per strafcode

Onderstaande PDF-documenten met een grafisch overzicht van de codes kunnen verenigingen, scheidsrechters en andere betrokkenen printen. Daarnaast is er van elke strafcode voor een rode kaart (codes 2 tot en met 8) een video met wedstrijdbeelden die de bijbehorende soort overtredingen verduidelijken, zie de links hierboven.

Eenvoudig, snel en herkenbaar

In aanvulling op de acht codes zijn er op het digitale wedstrijdformulier (DWF) eenvoudig in te vullen, gesloten vragenlijsten, waarna er een doorgaans voldoende helder beeld ontstaat van de bijbehorende overtreding.

Hierdoor worden er voor de meeste overtredingen geen aanvullende rapportages van (assistent-)scheidsrechters verlangd. Bovendien sluiten de benamingen van de nieuwe strafcodes aan bij het herkenbare (spelregel)taalgebruik uit de Spelregels veldvoetbal en zaalvoetbal.

Official Portaal en DWF

KNVB-scheidsrechters beantwoorden de vragenlijsten in het Official Portaal (OP). Zie paragraaf 3.3.6 van de handleiding OP hieronder. Verenigingsscheidsrechters vullen de vragenlijsten in binnen het DWF. Zie hiervoor paragraaf 5.5.10 van de handleiding DWF.

Q&A toelichting per strafcode

In onderstaande PDF vind je de uitgebreide toelichting per strafcode. Zijn er ondanks deze uitleg en instructies nog onduidelijkheden, dan kunnen verenigingen en scheidsrechters zich richten tot het KNVB-district.


Terug naar boven