Scheidsrechters-coördinator

De scheidsrechterscoördinator levert een belangrijke bijdrage aan plezierige wedstrijden op de vereniging. Zijn er genoeg scheidsrechters? Zijn hun materialen in orde? Is er sprake van voldoende begeleiding, zodat scheidsrechters zich veilig kunnen ontwikkelen?

De scheidsrechterscoördinator schrijft geen dikke beleidsplannen, maar zorgt voor de uitvoering van het arbitragebeleid van de vereniging. Het werkveld van de scheidsrechterscoördinator beslaat zowel de senioren- als de jeugdafdeling van de vereniging. Hij of zij draagt zorg voor het werven, aanstellen en positioneren van scheidsrechters binnen de vereniging. Daarnaast organiseert de coördinator scheidsrechteractiviteiten en -opleidingen. De scheidsrechterscoördinator werkt in samenwerking met het (jeugd-)bestuur en bewaakt de kwaliteit in de uitvoering van het arbitragebeleid.

Competenties

Voor de uitvoering van zijn of haar taken heeft de scheidsrechterscoördinator bepaalde competenties nodig, zoals ‘samenwerken’, ‘zelfstandig activiteiten organiseren’ en ‘effectief communiceren’. Deze competenties staan centraal in de opleiding die de scheidsrechterscoördinator als het ware meeneemt door het seizoen, binnen de context van de eigen vereniging. De voorbereiding begint met het vaststellen van de doelen voor het komende seizoen. Door het seizoen heen voert de scheidsrechterscoördinator concrete activiteiten uit, die passen binnen het arbitragebeleid van de eigen vereniging. In vier bijeenkomsten worden met de andere cursisten  plannen besproken, wordt gereflecteerd op uitgevoerde activiteiten, een tussenbalans opgemaakt en aan het einde van het seizoen geëvalueerd.

De opleiding bestaat uit vier bijeenkomsten en een aantal praktijkbijeenkomsten. Het is mogelijk nu al in te schrijven voor opleidingen -verspreid over het land- die in het nieuwe seizoen starten. Kosten voor de opleiding bedrag 100 euro per deelnemer.

  • Duur van de opleiding: 4 bijeenkomsten
  • Leeftijd: vanaf 16 jaar

Terug naar boven