Scheidsrechters-coördinator

De scheidsrechterscoördinator houdt zich bezig met de uitvoering van het arbitragebeleid van een vereniging. Hiermee vervult de scheidsrechterscoördinator een essentiële rol binnen de vereniging

Steeds meer verenigingen zien de absolute meerwaarde van goede verenigingsscheidsrechters. Ze dragen bij aan een sportief en eerlijk spelverloop, zodat alle spelers, trainers en toeschouwers een fijne voetbalwedstrijd beleven. Clubarbitrage beleid is hierbij zeer belangrijk. Het beleid – veelal uitgevoerd door een scheidsrechterscoördinator – beschrijft onder andere hoe een vereniging omgaat met het werven, begeleiden, opleiden en waarderen van verenigingsscheidsrechters.

Opleiding voor scheidsrechterscoördinatoren

Tijdens de opleiding scheidsrechters- coördinator staat de ontwikkeling van de cursist en zijn eigen praktijk centraal

In samenwerking met verenigingen heeft de KNVB een opleiding voor scheidsrechterscoördinatoren ontwikkeld. Tijdens de opleiding ontwikkelen de cursisten zich langs twee de kerntaken van de scheidsrechterscoördinator: het implementeren van arbitragebeleid en het aansturen van vereniging scheidsrechters. 

Tijdens de opleiding Scheidsrechterscoördinator staat de ontwikkeling van de cursist en zijn eigen praktijk (vereniging) centraal, waardoor de opleiding geschikt is voor zowel ervaren als beginnende scheidsrechterscoördinatoren. Naast de vier bijeenkomsten waarin kennisdeling centraal staat, bestaat de opleiding vooral uit praktijkopdrachten.

Competenties

Door het uitvoeren van de opdrachten ontwikkelen de cursisten de competenties (en bijbehorende beheersingscriteria) van een scheidsrechtercoördinator. Niet alle beheersingscriteria laten zich in één bijeenkomst afdoende behandelen. Dit betekent dus dat beheersingscriteria terugkomen tijdens meerdere bijeenkomsten. De voortgang en resultaten van de opdrachten worden opgenomen in een (digitaal) portfolio. Wanneer de opdrachten naar oordeel van de cursist zelf en de docent voldoende zijn uitgevoerd, is de cursist voldoende voorbereid op het afleggen van de proeve van bekwaamheid. 

  • Duur van de opleiding: 4 bijeenkomsten
  • Leeftijd: vanaf 16 jaar

Terug naar boven