Veelgestelde vragen nationale overschrijvingen

Op deze pagina staan de veelgestelde vragen over nationale overschrijvingen vermeld.

Overschrijvingsdata

Wat is de uiterste overschrijvingsdata?

De overschrijving moet uiterlijk 15 juni, 23.59 uur zijn aangevraagd bij en door de nieuwe vereniging.

Voor wie geldt de uiterlijke overschrijvingsdata van 15 juni van ieder jaar?

Dit is geldend voor alle amateurspelers in Nederland:

 • de speler heeft zowel in de categorie A als in de categorie B hebt gespeeld
 • van categorie A naar categorie A
 • van categorie B naar categorie A

Welke overschrijvingen kunnen plaatsvinden van 16 juni tot de vrijdag van het eerst volledige weekend van de maand maart van ieder jaar

 • van categorie A naar categorie B (zonder dispensatie, met wederzijds goedvinden)
 • van categorie B naar categorie B (zonder dispensatie, met wederzijds goedvinden)

Welke overschrijvingen kunnen het gehele jaar plaatsvinden?

 • Onder 6 en Onder 7 (Mini)
 • Onder 8 en Onder 9 (F-pupil)
 • Onder 10 en Onder 11 (E-Pupil)

Deze spelers kunnen alleen overgeschreven worden met wederzijds goedvinden van de te verlatende vereniging.

Op welk moment sluit het gehele overschrijvingstermijn voor alle spelers van de D-pupillen tot en met de senioren?

Na de eerste vrijdag van de maand maart van ieder jaar sluit de overschrijvingstermijn en is de overschrijvingstermijn gesloten voor alle junioren en senioren.

 • Seizoen 2017-2018 sluit op: vrijdag 2 maart 2018, om 23.59 uur
 • Seizoen 2018-2019 sluit op: vrijdag 1 maart 2019, om 23.59 uur
 • Seizoen 2019-2020 sluit op: vrijdag 6 maart 2020, om 23.59 uur
 • Seizoen 2020-2021 sluit op: vrijdag 5 maart 2021, om 23.59 uur

Wij krijgen vaak het verzoek een overschrijving te verlenen. er kan op geen enkele voorwaarde meer een overschrijvingsverzoek worden verleend na bovenstaande genoemde sluitingsdata. Alle verzoeken die na bovenstaande genoemde sluitingsdata worden aangevraagd worden per 1 juli van dat jaar automatisch door de KNVB verleend.

Ook dispensatieredenen en daar de documenten van, moeten op de sluitingsdata door ons zijn ontvangen. Deze worden dan zo spoedig mogelijk in behandeling genomen. Wordt de dispensatiereden en daarvan de documenten na bovenstaande genoemde sluitingsdata zal er geen beoordeling meer plaats kunnen vinden.

Een speler vraagt een overschrijving aan in de maand maart tot uiterlijk 15 juni, wat kan ik doen?

De speler kan een overschrijving bij de nieuwe vereniging aanvragen. De oude vereniging waar de speler in bovenstaande periode nog speelt en spelend lid is kan deze speler pas afmelden en de overschrijving dus pas op akkoord zetten in het overschrijvingsoverzicht als hij/zij zijn laatste wedstrijd voor de vereniging heeft gespeeld. Bij een eerdere afmelding is de speler niet meer speelgerechtigd voor de huidige vereniging.

Hoeft de oude vereniging geen akkoord meer te geven zodra een speler de club wil verlaten, in de periode tot uiterlijk 15 juni van ieder jaar?

Zodra een speler in de overschrijvingsperiode aangeeft uit te willen komen voor jullie vereniging, meld je de speler met een spelactiviteit aan in Sportlink Club. Heeft de speler een overschrijving nodig? Dan worden de KNVB en de oude vereniging automatisch op de hoogte gebracht. 

 • Voor alle overschrijvingen die in de overschrijvingsperiode worden aangevraagd geldt dat, ongeacht of er nog blokkades zijn, de overschrijving pas op 30 juni / 1 juli wordt doorgevoerd. 
 • Als er op dat moment nog een (financiële) blokkade opgelegd is bij de persoon, dan kan de overschrijving niet plaatsvinden. 
 • Vanaf 30 juni / 1 juli geldt voor alle overschrijvingen dat deze worden doorgevoerd, zodra er geen blokkade meer is die de overschrijving tegenhoudt.
 • Voor spelende leden die zich in de overschrijvingsperiode aanmelden bij een andere vereniging vindt op het moment van verwerking automatisch de afmelding bij de oude vereniging plaats.

Deze data staan voor:

 1. 15 juni: Het indienen van de digitale overschrijving door de nieuwe vereniging uiterlijk 15 juni, om 23.59 uur, is de deadline.
 2. 30 juni: van nu tot 30 juni heeft de oude verenigingen de tijd om een blokkade op de overschrijving te zetten
 3. 30 juni op 1 juli: Dan worden alle overschrijvingen verleend door de KNVB.

Een vereniging hoeft in bovenstaande periode de speler nooit af te melden, dit gaat volledig automatisch!

Overschrijving aanvragen

Welke stappen moet een speler doorlopen om tot een overschrijvingsaanvraag te komen?

 • Speler meldt zich eerst af bij de oude vereniging en krijgt de relatiecode mee
 • Speler meldt zich met zijn/haar relatiecode bij de nieuwe vereniging
 • Speler vult een aanmeld-/inschrijfformulier in en levert de getekend in bij de nieuwe vereniging.

Welke stappen moet de nieuwe vereniging doorlopen om tot een overschrijvingsaanvraag te komen?

Pas op het moment dat bovenstaande heeft plaatsgevonden kan en mag de nieuwe vereniging onderstaande toepassen: 

 • Klik op nieuw persoon
 • Bestaand/Overschrijven
 • Vul alleen de relatiecode van de oude spelerspas van de speler in
 • Druk op vergrootglas
 • 1 klik op de speler, wordt balk grijs
 • Druk op aanmelden
 • Druk op ja in het verschenen scherm
 • Klik juiste spelactiviteit, zodat balk grijs wordt
 • Je krijgt nu in het scherm te zien: Er is een overschrijvingsverzoek aanwezig.

Ga dan naar: Personen – Overschrijvingen – Overschrijvingsverzoeken - Speler staat nu in het overschrijvingsoverzicht.

Hoe vraagt een geschorste speler een overschrijving aan?

Een geschorste speler kan op uiterlijk 15 juni van ieder jaar, het volgende aan ons sturen;

 • Bevestiging e-mail van de oude vereniging dat de speler aan al zijn/haar verplichtingen heeft voldaan
 • Een e-mail van de speler zelf met daarin de vermelding van de oude vereniging en nieuwe vereniging.

Als de schorsing is afgelopen zal de overschrijving worden verleend. Dit kan gestuurd worden naar overschrijvingen@knvb.nl

Ik krijg geen melding ‘’ er is een overschrijvingsverzoek aanwezig’’. Wat kan ik doen?

 • Of je hebt de speler alleen op de ledenlijst gezet, er is geen overschrijvingsaanvraag tot stand gekomen
 • Of je hebt voor de verkeerde speler een overschrijvingsverzoek willen doen, zonder relatiecode
 • Of je hebt niet de button ‘’bestaand/overschrijven’’ gebruikt om een overschrijving aan te vragen

In alle gevallen verzoeken wij je spoedig met ons contact op te nemen voor de uiterlijke sluitingsdata van 15 juni, 23.59 uur. Zodat wij kunnen kijken wat er is gebeurt en gedaan moet worden. Na 15 juni van ieder jaar zal er niets meer worden gecorrigeerd, als zal blijken dat er een verzoek niet goed is gegaan. Daarom verzoeken wij u niet te wachten met een overschrijvingsverzoek op het laatste moment.

Wanneer komt een overschrijving te vervallen?

Een overschrijving komt na drie jaar te vervallen. Binnen deze drie jaar zal er altijd een overschrijving nodig zijn als de speler voor een nieuwe vereniging wil gaan uitkomen.

Een speler krijgt overschrijving categorie B. Mag hij/zij ook uitkomen in de categorie A?

Een speler die in de periode van 16 juni tot de vrijdag van het eerst volledige weekend van de maand maart een overschrijving heeft verkregen voor de categorie B mag NIET uitkomen in de categorie A. Komt de speler toch uit in de categorie A, terwijl de overschrijving is verleend voor de categorie B, zal deze direct worden voorgelegd aan de tuchtcommissie van het betreffende district.

Ik wil een overschrijving van categorie A naar categorie B aanvragen. Hoe doe ik dat?

Je kunt per mail overschrijvingen@knvb.nl bevestigen dat de betreffende speler een overschrijving wenst van categorie A naar categorie B. Deze wordt na ontvangst van de mail per direct verleend.

Waar kun je zien in welke categorie een speler mag uitkomen?

Dit kan in het Overschrijvingsoverzicht onder het tabblad ´´Verleend´´. Je ziet hier de kolom ´´categorie ´´.

Toestemming en blokkades

De te verlaten vereniging geeft geen toestemming voor overschrijving, wat nu?

Als de oude vereniging om welke reden dan ook geen toestemming geeft, kan de overschrijving niet worden verleend. Juridisch hebben wij hier geen mogelijkheden toe. 

Op vragen over de contributie kunnen wij helaas geen antwoord geven. Een vereniging bepaald zelf haar contributiejaar. Wij verwijzen iedereen hiervoor naar de verenigingsreglementen en de verenigingsstatuten van de betreffende vereniging. Als alles duidelijk over de contributie in stukken staat beschreven, staat de vereniging in haar recht. De KNVB zal hier geen rol in kunnen spelen en hier geen partij in zijn. De speler en vereniging zullen samen hier tot een overeenstemming moeten komen.

De overschrijving is niet terug te vinden in de ledenlijst. Wat kan ik doen?

Je kan het volgende doen om de overschrijving in de ledenlijst te krijgen:

 • Personen
 • Overschrijvingen
 • Tabblad Verleend
 • Klik op vergrootglas, nu krijg je alle verleende overschrijvingen te zien
 • Klik het ‘’lid’’ open dat nog niet in de ledenlijst staat
 • Tabblad persoon
 • Klik op ‘’wijzig lid soort’’
 • Dan lid ‘’bondslid’’ maken

Ik wil een blokkade opheffen of instellen. Hoe doe ik dat?

Check eerst of het tabblad Diploma’s, passen en blokkades aan staat. Dit kan bij Systeem – Gebruikersinstellingen - Persoon scherm. Vink Diploma’s, passen en blokkades aan, sluiten en opslaan. 

 • Personen
 • Zoekscherm personen
 • Zoek lid op relatiecode of naam
 • Man/vrouw – rechts onderin en druk op Zoeken
 • Nu verschijnt scherm Gevonden leden
 • Dubbel klik op de speler 
 • Neem tabblad Diploma’s, passen en blokkades 
 • Klik op groene +
 • Financieel
 • Sport = bijvoorbeeld Veld zaterdag
 • Groene vink
 • Nu is de blokkade ingesteld

Wat gebeurt er met een overschrijving als de speler nog een blokkade heeft staan na 15 juni?

De overschrijving blijft van kracht. De overschrijving zal per direct worden verleend als de blokkade door de oude vereniging wordt opgeheven en is afgemeld.

Ik krijg de betreffende speler niet op het digitale wedstrijdformulier, hoe kan dat?

De speler zal dan geen spelactiviteit hebben en zal alleen al verenigingslid op de ledenlijst van de vereniging staan. Dit kan twee oorzaken hebben:

 1. De overschrijving is nog niet afgerond en goedgekeurd
 2. De ledenadministratie van de vereniging heeft de speeldag van de speler proberen te wijzigen. Dit is niet mogelijk en zal door de KNVB moeten worden aangepast.

Hierover zal contact moeten worden opgenomen met de afdeling Nationale Overschrijvingen van de KNVB.

Hoe trek ik en overschrijving in?

De overschrijving intrekken kan tot uiterlijk 15 juni, van ieder jaar. Om dit te doen volg je de volgende stappen:

 • Ga naar Personen
 • Overschrijvingen
 • Overschrijvingsoverzicht
 • Klik op één keer op de speler, en klik daarna op de icoon Intrekken
 • De speler staat daarna bij Toon ingetrokken verzoeken

Intrekken van de overschrijving is mogelijk vóór 15 juni bij alleen de nieuwe vereniging. De speler mag tot uiterlijk 15 juni 23.59 uur een nieuwe overschrijving aanvragen. Alleen de vereniging, waar de speler zijn/haar overschrijving heeft aangevraagd, kan een overschrijving intrekken.

Na 15 juni van ieder jaar

Een overschrijving kan niet meer door de vereniging worden ingetrokken. Er kan door de nieuwe vereniging waar de speler wel voor wil gaan spelen een overschrijvingsverzoek worden aangevraagd.

Dispensatie

  Welke documenten moet ik opsturen, bij een dispensatieverzoek?

  Om dispensatie aan te vragen voor een overschrijving dient de nieuwe vereniging digitaal de overschrijving aan te vragen en een mail te sturen naar de KNVB met de benodigde documenten (pdf-bestand). Dat zijn:

  Woonomstandigheden

  • een uittreksel van betrokkene uit het bevolkingsregister van de nieuwe gemeente, met daarop de datum van vestiging, is een vereiste. Vergeet niet speciaal te vragen om de datum van vestiging, zonder datum kan er geen beoordeling plaatsvinden

  De nieuwe vereniging vragen wij de oude adresgegevens niet in de nieuwe te wijzigen. Wij zetten het nieuwe adres in Sportlink, na de beoordeling van de overschrijving.

  Werkomstandigheden

  • eerst ontvangen volledig arbeidscontract
  • eerst ontvangen loonstrook
  • verklaring werkgever

  Studieomstandigheden

  • inschrijfformulier oude school
  • inschrijfformulier nieuwe school
  • het gewijzigde studierooster
  • eerste en tweede cijferlijst

  Medische omstandigheden

  • verklaring van een onafhankelijke fysiotherapeut, psycholoog, arts (niet zijnde de huisarts of clubarts) 

  Een dispensatieverzoek kan twee tot vier weken in beslag nemen. De KNVB streeft ernaar dit zo snel mogelijk in behandeling te nemen en af te wikkelen.

   Kan ik een dispensatieverzoek indienen die betrekking heeft op mijn partner?

   Een dispensatieverzoek kan alleen betrekking hebben op de aanvrager. Aan de hand van het volgende voorbeeld wordt dit verduidelijkt. De werkomstandigheden van de partner is gewijzigd, hier wordt geen dispensatie voor verleend en heeft geen directe betrekking op de speler. Er is hier geen sprake van een nieuwe werkgever van de aanvrager.

   Kan ik dispensatie aanvragen voor een jeugdspeler om voor twee verenigingen uit te komen?

   Een jeugdspeler met gescheiden ouders kan tot de leeftijd van 18 jaar een ‘’dispensatie voor twee verenigingen’’ aanvragen. Dit kan per e-mail worden aangevraagd bij de afdeling competitiezaken van het eigen district.

   DistrictenNederland is verdeeld in zes KNVB-districten, die een ondersteunende en adviserende rol vervullen voor de voetbalverenigingen binnen de districtsgrenzen.

   Kan ik een teamdispensatie aanvragen voor een jeugdspeler?

   Voor een jeugdspeler die niet in een zijn/haar leeftijdscategorie kan spelen wegens een fysieke/geestelijke reden, kan een ‘’team dispensatie’’ worden aangevraagd. Dit kan per e-mail worden aangevraagd bij de afdeling competitiezaken van het eigen district.

   Overige vragen

   Kan een jeugdspeler terug naar zijn of haar oude vereniging?

   Een jeugdspeler kan altijd terug naar zijn/haar oude vereniging voorafgaand aan de huidige vereniging. Deze speler kan daar dan uitkomen in de categorie A. Wel met wederzijds goedvinden van de te verlaten vereniging. Het maakt niet uit of de speler in de jeugd of bij de senioren gaat spelen. Het gaat om het geboortejaar van de speler.

   Wat is het verschil tussen afmelddatum vereniging en overschrijvingsdatum KNVB?

   Een afmelddatum bij de te verlatende vereniging is van toepassing op het contributiejaar van de oude vereniging. Deze datum is niet van toepassing op een overschrijving en hier kan ook geen beroep op worden gedaan om een overschrijving te verkrijgen. Uiterlijk tot en met 15 juni van ieder jaar kan tot 23,59 uur een overschrijving worden aangevraagd.

   Wat is een Aspirant Bondslid?

   Een aspirant-bondslid is bij zijn nieuwe vereniging in de wacht gezet, totdat het overschrijvingsverzoek is afgehandeld. Bij aspirant-bondsleden kunnen enkele gegevens gewijzigd worden. Deze wijzigingen zijn uitsluitend bij die verenging doorgevoerd en worden pas doorgevoerd bij het bondslid op het moment dat het overschrijvingsverzoek is afgehandeld.

   Internationale overschrijvingen

   Waar vind ik informatie over overschrijvingen van en naar het buitenland vinden?


   Terug naar boven