Veelgestelde vragen nationale overschrijvingen

Op deze pagina staan de veelgestelde vragen over nationale overschrijvingen vermeld.

Dispensatie

Als een speler in A-categorie is uitgekomen en in de periode van 16 juni tot en met 15 maart, 23.59 uur van ieder jaar een dispensatie overschrijving wil aanvragen zijn dit de volgende stappen:

 • De nieuwe vereniging vraag digitaal de overschrijving aan.
 • De nieuwe vereniging uploadt maximaal 1 dispensatie in Sportlink.

Welke documenten moet ik opsturen bij een dispensatieverzoek?

Woonomstandigheden

 • Het tonen van een ‘’uittreksel met woonhistorie’’ van betrokkene uit het bevolkingsregister van de nieuwe gemeente, met daarop de datum van vestiging of 
 • Een print screen vanuit ‘’Mijn Overheid’’ met daarop het oude adres, nieuwe adres en vestigingsdatum, is een vereiste.
 • De nieuwe vereniging vragen wij de oude adresgegevens niet in de nieuwe te wijzigen. Wij zetten het nieuwe adres in Sportlink, na de beoordeling van de overschrijving.

Werkomstandigheden 

 • Eerst ontvangen volledig arbeidscontract
 • Loonstrook
 • Verklaring werkgever

Overige omstandigheden

Onder overige omstandigheden kan worden verstaan: 

 • Bijzondere omstandigheden
 • Intern verzoek van zaterdag naar zondag of vice versa
 • Medische omstandigheden: Documenten overleggen: onafhankelijk arts, fysiotherapeut en psycholoog etc.)
 • Studieomstandigheden: Documenten overleggen: Bevestiging oude en nieuwe school en/of cijferlijsten)
   

Kan ik een dispensatieverzoek indienen die betrekking heeft op mijn partner?

Een dispensatieverzoek kan alleen betrekking hebben op de aanvrager. Aan de hand van het volgende voorbeeld wordt dit verduidelijkt. De werkomstandigheden van de partner zijn gewijzigd, hier wordt geen dispensatie voor verleend en heeft geen directe betrekking op de speler. Er is hier geen sprake van een nieuwe werkgever van de aanvrager. 

Dispensatie twee verenigingen

Een jeugdspeler met gescheiden ouders kan tot de leeftijd van 18 jaar een ‘’dispensatie voor twee verenigingen’’ aanvragen. Dit kan per e-mail worden aangevraagd bij de afdeling competitiezaken van het eigen district.

 • District Noord: Noord-competitie-veld@knvb.nl
 • District Oost: Oost-competitie-veld@knvb.nl 
 • District West I: Assist@knvb.nl 
 • District West II: Assist@knvb.nl
 • District Zuid I: Zuid1-competitie-veld@knvb.nl 
 • District Zuid II: Zuid2-competitie-veld@knvb.nl 

Overschrijvingsdata

De overschrijving moet uiterlijk 15 juni, 23.59 uur zijn aangevraagd bij en door de nieuwe vereniging.

Voor wie geldt de uiterlijke overschrijvingsdata van 15 juni van ieder jaar?

Dit is geldend voor alle amateurspelers in Nederland:

 • Speler heeft zowel in categorie A als in categorie B gespeeld
 • Categorie A naar categorie A
 • Categorie B naar categorie A
 • Spelers die spelen om promotie en degradatie

Overschrijving(en) die kunnen plaatsvinden van 16 juni tot 15 maart A-categorie en van 16 juni tot 15 april B-categorie

1. Dispensatieperiode start op 16 juni en sluit geheel op 15 maart, 23.59 uur van ieder jaar. 

Het betreft hier overschrijving:

 • A-categorie naar A-categorie
 • B-categorie naar A-categorie en 
 • Spelers die zijn uitgekomen in zowel de A als B-categorie naar A-categorie. 

Dispensatie verzoeken kunnen in Sportlink worden geüpload.

2. Reguliere overschrijvingsperiode voor B-categorie spelers start op 16 april van ieder jaar en sluit geheel op 15 april, 23.59 uur van ieder jaar. 

Het betreft hier uitsluitend overschrijving: 

 • B-categorie naar B-categorie en 
 • A-categorie naar B-categorie. 


Verzoeken aangevraagd van 16 juni van ieder jaar tot en met 15 april van ieder jaar worden per direct na afmelding van de te verlaten vereniging automatisch verleend. 

Verzoeken aangevraagd in de periode 16 april tot en met 15 juni van ieder jaar worden verleend per 1 juli van ieder jaar. 

Overschrijving die het gehele jaar kunnen plaatsvinden

 • Onder 6 en Onder 7 (Mini)
 • Onder 8 en Onder 9 (F-pupil)
 • Onder 10 en Onder 11 (E-Pupil)
 • Onder 12 (D-Pupil)

Deze spelers kunnen alleen overgeschreven worden met wederzijds goedvinden van de te verlatende vereniging. 

Op welk moment sluit de gehele overschrijvingstermijn voor alle spelers van de O13 (D-pupillen) tot en met de senioren?

 1. A-categorie sluit geheel op 15 maart, 23.59 uur van ieder jaar
 2. B-categorie sluit geheel op 15 april, 23.59 uur van ieder jaar

Alle verzoeken die na bovenstaande genoemde sluitingsdata worden aangevraagd worden per 1 juli van dat jaar automatisch door de KNVB verleend.

Wat moet ik doen als een speler nog wedstrijden speelt?

Het is aan te raden de betreffende speler nog niet af te melden als spelend lid, want dan kan hij/zij niet meer op het mDWF geplaatst worden. Wacht dus met afmelden totdat de laatste wedstrijd gespeeld is. Of nog beter: deze speler wordt automatisch afgemeld als lid zodra de overschrijving op 1 juli verwerkt wordt.

Wanneer goedkeuring op een overschrijving?

Zodra een speler in de overschrijvingsperiode aangeeft uit te willen komen voor jullie vereniging, meld je de speler met de huidige relatiecode en een spelactiviteit aan in Sportlink Club. Heeft de speler een overschrijving nodig? Dan worden de KNVB en de oude vereniging automatisch op de hoogte gebracht. 

Hoeft de oude vereniging geen akkoord meer te geven zodra een speler de club wil verlaten, in de periode tot uiterlijk 15 juni van ieder jaar?

Hierover het volgende:

 • Voor alle overschrijvingen die in de overschrijvingsperiode worden aangevraagd geldt dat, ongeacht of er nog blokkades zijn, de overschrijving pas op 30 juni/1 juli wordt doorgevoerd. 
 • Als er op dat moment nog een (financiële) blokkade opgelegd is bij de persoon, dan kan de overschrijving niet plaatsvinden. 
 • Vanaf 30 juni/1 juli geldt voor alle overschrijvingen dat deze worden doorgevoerd, zodra er geen blokkade meer is die de overschrijving tegenhoudt.
 • Voor spelende leden die zich in de overschrijvingsperiode aanmelden bij een andere vereniging vindt op het moment van verwerking automatisch de afmelding bij de oude vereniging plaats. 

Waar staan deze data voor: 

 • 15 juni: Het indienen van de digitale overschrijving door de nieuwe vereniging uiterlijk 15 juni, om 23.59 uur, is de deadline. 
 • 30 juni: van nu tot 30 juni heeft de oude vereniging de tijd om een blokkade op de overschrijving te zetten en/ of administratief af te ronden.
 • 30 juni op 1 juli: Dan worden alle overschrijvingen verleend door de KNVB.

Een vereniging hoeft in bovenstaande periode de speler niet af te melden, dit gaat volledig automatisch.

Hoe komt een overschrijving tot stand?

Hierbij geven wij uitleg over de te doorlopen stappen, om tot een overschrijvingsaanvraag te kunnen komen. Deze stappen zijn overigens voor een overschrijving verplicht.

De speler

 • Speler meldt zich eerst af bij de oude vereniging en krijgt de relatiecode mee.
 • Speler meldt zich met zijn/haar relatiecode bij de nieuwe vereniging.
 • Speler vult een aanmeld-/inschrijfformulier in en levert die getekend in bij de nieuwe vereniging.

De nieuwe vereniging

Pas op het moment dat bovenstaande heeft plaatsgevonden kan en mag de nieuwe vereniging onderstaande toepassen: 

 • Klik op ‘nieuw persoon’.
 • Klik op ‘bestaand/Overschrijving’.
 • Vul alleen de ‘’relatiecode’ in.
 • Druk op ‘vergrootglas’.
 • Dubbelklik op de speler.
 • Klik één keer op de balk waar de speler in staat, deze wordt grijs.
 • Klik ‘overschrijven spelactiviteit’.
 • Je krijgt nu in het scherm te zien: Er is een overschrijvingsverzoek aanwezig.
 • Ga daarna naar: Personen – Overschrijvingen – Overschrijvingsverzoeken - Speler staat nu in het overschrijvingsoverzicht.

Hoe vraagt een geschorste speler een overschrijving aan?

Een geschorste speler kan op uiterlijk 15 juni, 23.59 uur van ieder jaar, het volgende aan ons sturen; 

 • Bevestiging e-mail van de oude vereniging dat de speler aan al zijn/haar verplichtingen heeft voldaan
 • Een e-mail van de speler zelf met daarin de vermelding van de oude vereniging en nieuwe vereniging. 

Als de schorsing is afgelopen zal de overschrijving worden verleend. Dit kan gestuurd worden naar overschrijvingen@knvb.nl 

Geen melding ’er is een overschrijvingsverzoek aanwezig’

 • Je hebt de speler alleen op de ledenlijst gezet, er is geen overschrijvingsaanvraag tot stand gekomen.
 • Je hebt voor de verkeerde speler een overschrijvingsverzoek willen doen, zonder relatiecode.
 • Je hebt niet de button ‘’bestaand/overschrijving’’ gebruikt om een overschrijving aan te vragen

In alle gevallen verzoeken wij je spoedig met ons contact op te nemen voor de uiterlijke sluitingsdata van 15 juni, 23.59 uur. Wij kunnen dan kijken wat er is gebeurd en gedaan moet worden. 

Na 15 juni van ieder jaar zal er niets meer worden gecorrigeerd, als zal blijken dat er een verzoek niet goed is gegaan. Daarom verzoeken wij je niet te wachten met een overschrijvingsverzoek op het laatste moment. 

Overige vragen

Wanneer komt een overschrijving te vervallen?

Een overschrijving komt na drie jaar te vervallen. Binnen deze drie jaar zal er altijd een overschrijving nodig zijn als de speler voor een nieuwe vereniging wil gaan uitkomen.

Een speler krijgt overschrijving categorie B mag hij/zij ook uitkomen in de categorie A?

Een speler die ná 15 juni van ieder jaar een overschrijving heeft verkregen voor de categorie B, mag het gehele seizoen niet uitkomen in de categorie A. Komt de speler toch uit in de categorie A, terwijl de overschrijving is verleend voor de categorie B, zal deze direct worden voorgelegd aan de aanklager van het betreffende district. 

Overschrijving van categorie A naar categorie B

In Sportlink heeft de nieuwe vereniging de mogelijkheid te kiezen voor A-categorie of B-categorie. Kiest de vereniging voor B-categorie zal de overschrijving per direct worden verleend voor B-categorie. De te verlatende vereniging moet wel akkoord hebben gegeven alvorens de overschrijvingen kan worden verleend. Wordt er gekozen voor B-categorie, zal de speler het gehele seizoen alleen deel kunnen nemen aan wedstrijden in B-categorie.

Waar kan je zien in welke categorie een speler mag uitkomen?

Dit kan in het Overschrijvingsoverzicht onder het tabblad 'Verleend'. Je ziet hier de kolom 'categorie' 

De te verlaten vereniging geeft geen toestemming voor overschrijving, wat nu?

 • Als de oude vereniging om welke reden dan ook geen toestemming geeft, kan de overschrijving niet worden verleend. Juridisch hebben wij hier geen mogelijkheden toe. 
 • Op vragen over de contributie kunnen wij helaas geen antwoord geven. Een vereniging bepaalt zelf haar contributiejaar. Wij verwijzen iedereen hiervoor naar de verenigingsreglementen en de verenigingsstatuten van de betreffende vereniging. Als alles duidelijk over de contributie in stukken staat beschreven, staat de vereniging in haar recht. De KNVB zal hier geen rol in kunnen spelen en hier geen partij in zijn. De speler en vereniging zullen samen tot een overeenstemming moeten komen. 
   

De overschrijving is niet terug te vinden in de ledenlijst. Wat kan ik doen?

Je kan het volgende doen om ze in de ledenlijst te krijgen:

 • Personen
 • Overschrijvingen
 • Tabblad Verleend
 • Klik op vergrootglas, nu krijg je alle verleende overschrijvingen te zien
 • Klik het ‘lid’ open dat nog niet in de ledenlijst staat
 • Tabblad persoon
 • Klik op ‘wijzig lid soort’
 • Dan lid ‘bondslid’ maken

Blokkades opheffen en instellen

Check eerst of het tabblad Diploma’s, passen en blokkades aan staat. Dit kan bij Systeem – Gebruikersinstellingen - Persoon scherm. Vink Diploma’s, passen en blokkades aan, sluiten en opslaan. 

 • Personen
 • Zoekscherm personen
 • Zoek lid op relatiecode of naam
 • Man/vrouw – rechts onderin en druk op Zoeken
 • Nu verschijnt scherm Gevonden leden
 • Dubbelklik op de speler 
 • Neem tabblad Diploma’s, passen en blokkades 
 • Klik op groene +
 • Financieel
 • Sport = bijvoorbeeld Veld zaterdag
 • Groene vink
 • Nu is de blokkade ingesteld. 

Wat gebeurt er met een overschrijving als de speler nog een blokkade heeft staan na 15 juni?

De overschrijving blijft van kracht. De overschrijving zal per direct worden verleend als de blokkade door de oude vereniging wordt opgeheven en is afgemeld.

De overschrijving blijft van kracht. De overschrijving zal per direct worden verleend als de blokkade door de oude vereniging wordt opgeheven en is afgemeld.

De overschrijving blijft van kracht. De overschrijving zal per direct worden verleend als de blokkade door de oude vereniging wordt opgeheven en is afgemeld.

 • De overschrijving is nog niet afgerond en goedgekeurd 
 • De ledenadministratie van de vereniging heeft de speeldag van de speler proberen te wijzigen. Dit is niet mogelijk en zal door de KNVB moeten worden aangepast. 

Hierover zal contact moeten worden opgenomen met de afdeling Nationale Overschrijvingen van de KNVB. Dit kan via: 0343-499 740 Tosca van den Brink overschrijvingen@knvb.nl
 

Overschrijving intrekken

De overschrijving intrekken kan tot uiterlijk 15 juni, van ieder jaar. Om dit te doen zijn de volgende stappen nodig:

 • Ga naar Personen
 • Overschrijvingen
 • Overschrijvingsoverzicht
 • Klik één keer op de speler, en klik daarna op de icoon Intrekken
 • De speler staat daarna bij Toon ingetrokken verzoeken

Intrekken van de overschrijving is alleen mogelijk vóór 15 juni en het overschrijvingsverzoek kan alleen door de nieuwe vereniging worden ingetrokken. De speler mag en kan tot uiterlijk 15 juni, 23.59 uur een nieuwe overschrijving aanvragen. 

Na 15 juni van ieder jaar
Kan een overschrijving niet meer door de vereniging worden ingetrokken. Er kan door de nieuwe vereniging waar de speler wel voor wil gaan spelen een overschrijvingsverzoek worden aangevraagd.

Overschrijven jeugdspeler

Een jeugdspeler kan altijd terug naar zijn/haar oude vereniging voorafgaand aan de huidige vereniging. Deze speler kan daar dan uitkomen in de categorie A. Wel met wederzijds goedvinden van de te verlaten vereniging. Hiervoor moet een e-mail worden verstuurd naar overschrijvingen@knvb.nl. 

Maakt het uit of de jeugdspeler in de jeugd of bij de senioren speelt of gaat spelen?

Nee, dit maakt niet uit. Het gaat om het geboortejaar van de speler. Sportlink vermeld in de spelactiviteit precies waar de speler onder valt.

Overig II

Verschil uitschrijving vereniging en overschrijvingsdatum KNVB

Uitschrijving
Een afmelddatum bij de te verlatende vereniging is van toepassing op het contributiejaar van de oude vereniging. Deze datum is niet van toepassing op een overschrijving en hier kan ook geen beroep op worden gedaan om een overschrijving te verkrijgen.

Overschrijvingsdatum
Uiterlijk tot en met 15 juni van ieder jaar kan tot 23.59 uur een overschrijving worden aangevraagd

Wat is een Aspirant Bondslid?

Een aspirant-bondslid is bij zijn nieuwe vereniging in de wacht gezet, totdat het overschrijvingsverzoek is afgehandeld. Bij aspirant-bondsleden kunnen enkele gegevens gewijzigd worden. Deze wijzigingen zijn uitsluitend bij die verenging doorgevoerd en worden pas doorgevoerd bij het bondslid op het moment dat het overschrijvingsverzoek is afgehandeld.

Betekenis ‘Lid van’ & ‘Lid blijven’ in Sportlink

'lid van' 
Is van de vereniging waar het lid het eerdere seizoen heeft gespeeld

'moet lid blijven'
Is als de speler lid wil blijven van de oude vereniging en is een ''niet spelend lid'' van de oude vereniging.
 

Informatie van Spelers overschrijven van en naar het buitenland

Voor informatie over spelers vanuit het buitenland naar Nederland en van Nederland naar het buitenland kunt u terecht bij de afdeling Internationale overschrijvingen. Dit kan via de collega`s: 

 • 0343-499 104 Christa van Engelenhoven amateurtransfers@knvb.nl 
 • 0343-499 181 Marlou van Westing amateurtransfers@knvb.nl 

Terug naar boven