Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Ook voetbalverenigingen hebben te maken met het verwerken van persoonsgegevens. Daardoor is het voor clubs zaak om de zaken rond deze nieuwe privacywet tijdig op orde te hebben. Het speciale stappenplan helpt hierbij.

Organisaties krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met gegevens van personen

Eind mei wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door een privacywetgeving die geldt in de gehele Europese Unie (EU): de AVG. Deze wet versterkt de positie van de mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder dus voetbalclubs, krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens. Concreet houdt dit in dat verenigingen moeten opschrijven hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden, vrijwilligers en fans. Met deze documentatieplicht kunnen clubs aantonen dat zij voldoen aan de AVG.

Onderneem stappen

Bedenk hoe jouw club omgaat met de persoonsgegevens van betrokkenen en schrijf dit op

Als sportclub kun je nu alvast stappen ondernemen om straks klaar te zijn voor de AVG. Bedenk hoe jouw club omgaat met de persoonsgegevens van betrokkenen. Houd rekening met bestaande rechten als het recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering. Maar houd ook alvast rekening met nieuwe rechten, zoals het recht op dataportabiliteit. Bij dit recht moet je ervoor zorgen dat betrokkenen hun gegevens makkelijk kunnen krijgen en vervolgens kunnen doorgeven aan een andere organisatie, als ze dat willen. Documenteer ook welke persoonsgegevens jouw club verwerkt en met welk doel je dit doet, waar deze gegevens vandaan komen en met wie je ze deelt. Vergeet ook niet dat derde partijen mogelijk over gegevens van jouw leden beschikken, zoals organisaties die de contributie incasseert.

Sportlink is bijvoorbeeld zo'n organisatie die over gegevens van leden beschikt en dient vanuit deze rol helder te maken wat het doet om de privacy van persoonsgegevens te borgen. Vaak wordt hierbij gesproken over een ‘bewerkersovereenkomst’ of ‘verwerkersovereenkomst’. Sportlink heeft al haar apps inmiddels voorzien van functies en uitleg over de bewaking van de privacyaspecten. Tevens zijn in de Sportlink voorwaarden alle aspecten van de zogenoemde bewerkersovereenkomst al opgenomen.

Stappenplan

Het ‘Stappenplan AVG voor sportclubs’ is een hulpmiddel om te voldoen aan de AVG

De KNVB staat verenigingen bij om hen klaar te maken voor de nieuwe privacywet. Via een aantal artikelen wordt er nader ingegaan op specifieke aspecten van de AVG. Daarnaast heeft NOC*NSF in samenwerking met Stichting AVG een sportspecifiek stappenplan ontwikkeld. Deze digitale tool neemt je mee in de acties die je dient te ondernemen op het vlak van bijvoorbeeld ICT, interne procedures en contracten. Het ‘Stappenplan AVG voor sportclubs’ is een hulpmiddel om te voldoen aan de AVG. 

Het stappenplan biedt geen garantie dat na het doorlopen van de stappen de vereniging daadwerkelijk voldoet aan de AVG. De KNVB is dan ook op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen die zouden kunnen ontstaan uit het volgen van het stappenplan.

Clubs die gebruik willen maken van het stappenplan hebben een vouchercode nodig. Deze kun je aanvragen bij afdeling verenigingsadvies van jouw district. Gebruik hiervoor de emailadressen onderaan deze pagina.

Stappenplan AVG voor sportclubsVraag een vouchercode aan bij afdeling verenigingsadvies van jouw district. Klik op 'Vouchercode inleveren', voer jouw vouchercode en gegevens in. Hierna ontvang je een mail met een usernaam en wachtwoord.

Na het doorlopen van het stappenplan kun je een AVG-verklaring aanvragen bij Stichting AVG. Dit is een zelf-verklaring. Je verklaart hiermee zelf dat jouw vereniging het stappenplan heeft doorlopen en acties heeft ondernomen. Stichting AVG bekijkt alleen of het stappenplan is ingevuld. Zij doet geen inhoudelijk onderzoek of de stappen juist zijn gevolgd. Jouw vereniging is en blijft zelf verantwoordelijk om te (blijven) voldoen aan de AVG.

Trainingen, workshops en kennisessies

Met de training van Vereniging NOV en de kennissessie van Stichting AVG voor Verenigingen kunnen vrijwilligersorganisaties, zoals voetbalclubs, zelf aan de slag met het beheer van hun data. De AVG invul-workshop helpt clubs om gemakkelijker de verschillende AVG-stappen te doorlopen en in te vullen. In april worden diverse workshops aangeboden.

Workshop hulp bij invullen AVGIn één dagdeel begeleiden AVG-professionals je om snel te kunnen voldoen aan de eisen van de AVG. Via een invulhulp-workshop is het veel gemakkelijker om de verschillende AVG-stappen te doorlopen en in te vullen.Bijeenkomsten AVG voor verenigingenDe stichting AVG voor Verenigingen houdt diverse bijeenkomsten over onderwerpen die van belang zijn om een duidelijk beeld van de nieuwe wet en alle vereisten te krijgen. Bekijk ze hier.

Artikelen

Privacy: wat is dat?Om te begrijpen hoe je de regels rond de privacywet naleeft, is het handig om enkele basisbegrippen te kennen. De belangrijkste begrippen worden toegelicht.

Overzicht krijgen met het verwerkingsregisterEen verwerkingsregister komt van pas bij het stapsgewijs controleren van het privacybeleid binnen de club. Er wordt onder andere ingegaan waarom je als vereniging een dergelijk register moet bijhouden.InformatiebeveiligingAls club heb je de plicht om gegevens te beveiligen en in dit artikel lees je hoe je dat het beste kunt doen.Privacyverklaring en het vragen van toestemmingAls clubs ben je verplicht om betrokkenen te informeren over de manier waarop je omgaat met hun persoonsgegevens. Daarnaast mogen gegevens slechts in bepaalde gevallen worden verwerkt. Regels rond marketing en online publicatieIn dit artikel wordt nader ingegaan op bijvoorbeeld het SPAM-verbod, de regels voor het delen van contactgegevens met bijvoorbeeld sponsoren en de regels voor social media gebruik.

Vraag vouchercode aan

West I Verenigingsadvies

West II Verenigingsadvies

De medewerkers verenigingsadvies beantwoorden eventuele vragen zo snel mogelijk.

Noord Verenigingsadvies

De medewerkers verenigingsadvies beantwoorden eventuele vragen zo snel mogelijk.

Oost Verenigingsadvies

De medewerkers verenigingsadvies beantwoorden eventuele vragen zo snel mogelijk.

Zuid verenigingsadvies

Voor vragen over verenigingsadvies in de districten Zuid I en Zuid II kunnen verenigingen een mail sturen. De medewerkers verenigingsadvies beantwoorden de vraag zo spoedig mogelijk.


Terug naar boven