Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Veiligheid op sportaccommodaties

In de Nederlandse Arbowetgeving staat dat iedere werkgever met minimaal één werknemer in dienst verplicht is om een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Met een RI&E wordt de veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen een vereniging of organisatie in kaart gebracht.

De RI&E bestaat uit een vragenlijst en op basis van de risico’s die daaruit naar voren komen, wordt een plan van aanpak gemaakt. Dit plan van aanpak kan gebruikt worden voor het oplossen van de risico’s. Risico Inventarisatie en Evaluatie Risico Inventarisatie en Evaluatie Lees meer over de Risico Inventarisatie en Evaluatie.

Voetbalverenigingen kunnen gebruik maken van de Sport RI&E. Met de Sport RI&E kan een sportvereniging gestructureerd de risico's aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken. Sport RI&E Sport RI&E Lees hier meer over de Sport RI&E.

BHV

Een bedrijfshulpverlener (bhv’er) is opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een bhv’er hoe hij of zij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe eerste hulp te verlenen bij een ongeval.

In de Arbowet is opgenomen dat organisaties verplicht zijn om doeltreffende maatregelen op te stellen om een goede bedrijfshulpverlening te garanderen. Dat kan op verschillende manieren. Daarom is het aantal bhv'ers niet wettelijk vastgelegd en kan een organisatie zelf bepalen hoe het de bedrijfshulpverlening organiseert en hoeveel bhv’ers het heeft. De grootte van de sportvereniging en de risico’s bij de dagelijkse bedrijfsvoering zijn zaken waarmee rekening te dient worden gehouden. Bij afwezigheid van een bhv'er is het wel van belang dat er altijd iemand aanwezig is die zijn taken kan overnemen.

Het kan ondanks alle maatregelen helaas toch nog gebeuren dat er op het sportcomplex een ongeluk gebeurt of brand uitbreekt. Dan is het van levensbelang dat er mensen rondlopen die adequaat kunnen handelen in een dergelijke situatie. De bedrijfshulpverlening heeft een zogenoemde voorpostfunctie. Omdat de bedrijfshulpverleners al op de sportaccommodatie aanwezig zijn kunnen ze snel reageren. In afwachting van eventuele professionele hulpverleners kunnen zij zoveel mogelijk gevaar en letsel beperken.

Je moet als sportbestuurder aannemelijk kunnen maken dat jij er alles aan gedaan hebt om risico’s uit te sluiten. De risico’s die de sporters lopen worden vaak afgedekt door de EHBO-kennis bij de technische of medische staf (zoals een fysiotherapeut). Het publiek bij buitensporten loopt over het algemeen vrij weinig risico. Lees ook het praktijkverhaal van SVF Cothen, dat na een incident met gelukkig goede afloop aan de slag is gegaan met een actieplan bij levensbedreigende situaties.

SVF Cothen stelt BHV-actieplan op na hartfalen keeper SVF Cothen stelt BHV-actieplan op na hartfalen keeper Tijdens een oefenduel zakte de keeper van SVF Cothen plotseling door zijn benen. Hij bleek hartfalen te hebben. Dankzij goed optreden van omstanders en de hulpdiensten is het goed afgelopen en werkt de doelman aan zijn volledige herstel.

EHBO

De KNVB verplicht elke vereniging te beschikken over voldoende en gebruiksklare EHBO-voorzieningen, waaronder een brancard. Geadviseerd wordt op meerdere plaatsen in het clubgebouw kleine EHBO-verbanddozen met eenvoudige verbandmiddelen beschikbaar te hebben. Bijvoorbeeld achter de bar, in de bestuurskamer of in het wedstrijdsecretariaat. De KNVB adviseert minimaal één gediplomeerde EHBO’er of bedrijfshulpverlener aanwezig te laten zijn vóór, tijdens en na verenigingsactiviteiten.

Speciaal voor sporters en sportclubs heeft het Rode Kruis en Zilveren Kruis de workshop 'EHBO sport' ontwikkeld. In deze een drie uur durende workshop worden de zeven meestvoorkomende letsels behandeld, wordt er geoefend met de stabiele zijligging en het aanleggen van verschillende verbanden. Daarnaast is er aandacht voor sport specifieke vragen. De workshop wordt in heel Nederland aangeboden. Het Rode Kruis kan ook op een gewenste locatie komen, bijvoorbeeld op de sportclub of bij verenigingen.

Workshop EHBO sport Workshop EHBO sport Het Rode Kruis en Zilveren Kruis hebben een speciale EHBO-cursus ontwikkeld, speciaal voor sportclubs en sporters.

AED

Een AED is nodig bij een hartstilstand en maakt hartritmestoornissen ongedaan. Er is geen verplichting tot het hebben van een AED. Wel wordt bij de aanschaf regelmatig een bijdrage/subsidie verstrekt door de gemeente. Een hartstilstand tijdens een voetbalwedstrijd is relatief zeldzaam. Maar als het gebeurt, maakt dit diepe indruk op de omstanders die erbij betrokken zijn geweest. Bij het snel kunnen behandelen (binnen zes minuten) met een automatische externe defibrillator (AED) is de kans op overleven vele malen groter.

Leden binnen de vereniging die weten hoe je de combinatie mondbeademing en hartmassage toepast en kunnen omgaan met een AED, kunnen er toe bijdragen dat een mensenleven wordt gered. Hartstichting Hartstichting Voor meer informatie over de AED, zie de website van de Hartstichting.

Laatste nieuws