Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Opstellen statuten

Elke vereniging heeft statuten, waarin belangrijke zaken binnen de vereniging geregeld zijn. Om clubs te helpen bij het opstellen of wijzigen van hun statuten, heeft de KNVB modelstatuten opgesteld die kunnen dienen als handvat.

Publiceren statuten en huishoudelijk reglement op de website

Elke vereniging heeft statuten. Hierin zijn belangrijke zaken binnen de vereniging geregeld zoals de samenstelling en verkiezing van het bestuur, de Algemene Ledenvergadering en de toetreding van nieuwe leden. Vaak hebben verenigingen ook nog een huishoudelijk reglement, waarin praktische zaken zijn uitgewerkt (zoals bijvoorbeeld commissies of teams). De statuten en het huishoudelijk reglement moeten inzichtelijk zijn voor alle leden. Dit betekent dat als de leden de statuten of het huishoudelijk reglement willen inzien, het bestuur een kopie van de statuten moet toesturen.

Het is daarom aan te raden de statuten en het huishoudelijk reglement te publiceren op de website. Zo hebben alle leden (en eventuele derden) altijd inzage in de regels binnen de vereniging en laat de vereniging zien dat zij transparant handelt.

Modelstatuten

Wanneer een vereniging de conceptstatuten heeft opgesteld, dienen deze ter goedkeuring bij de KNVB te worden voorgelegd. De KNVB controleert of de statuten voldoen aan de verplichtingen die volgen uit het KNVB-lidmaatschap en daarom in de statuten opgenomen moeten zijn. Vervolgens worden de statuten behandeld in de Algemene Ledenvergadering en vastgelegd in een notariële akte.

De modelstatuten van de KNVB worden geregeld aangepast zodat ze voldoen aan de wet- en regelgeving. Zo bieden ze bijvoorbeeld de mogelijkheid om ook digitaal deel te nemen aan de vergadering en ook zijn de modelstatuten aangepast op de WBTR die 1 juli 2021 in werking treedt (artikel 9 lid 5, artikel 10 lid 2, lid 6 en artikel 17 lid 1 sub d). De gele bepalingen in de modelstatuten volgen uit de lidmaatschapsverplichtingen van KNVB-leden. Deze moeten dan ook in de statuten van de vereniging worden opgenomen. Voor de overige bepalingen staat het een vereniging vrij deze aan te passen, maar dit moet uiteraard wel binnen passen binnen de wet- en regelgeving.

Naast de statuten die elke vereniging moet hebben, kan een vereniging ook een huishoudelijk reglement opstellen. In het huishoudelijk reglement staan de regels en richtlijnen die voor een vereniging van toepassing zijn. Dit reglement is veelal een aanvulling op de statuten.

Laatste nieuws