Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Ledenadministratie

Veel leden en vrijwilligers van voetbalverenigingen zijn tevens lid van de KNVB. Voor spelers, bestuurders, kaderleden en vrijwilligers die op regelmatige basis een rol vervullen, voelt het lidmaatschap bij de KNVB vertrouwd. Het aanmelden van alle overige verenigingsleden voelt echter niet bij iedereen zo logisch, omdat zij niet altijd direct iets te maken hebben met het door de KNVB georganiseerde voetbalaanbod. Deze situatie kan vragen opwerpen, daarom geven we hieronder een toelichting over het lidmaatschap van de KNVB.

Alle leden van de vereniging, dus ook de niet bij de KNVB aangemelde leden, hebben belang bij georganiseerd voetbal. Natuurlijk eerst omdat er de liefde is voor het voetballen zelf en het genieten van het kijken naar een wedstrijd. Daarnaast is het niet te onderschatten welke waarden er nog meer rond de organisatie van voetbal zijn. Bijvoorbeeld de vele sociale aspecten rondom de vereniging. Het verenigingsleven biedt meer dan een miljoen mensen ontspanning, geeft hun plezier en zorgt voor verbinding. Van wekelijkse contacten tot jarenlange vriendschappen.

Belangenbehartiging voor alle leden

Hoewel dat wellicht niet zo wordt ervaren, hebben alle leden van sportverenigingen belang bij een goed functionerende overkoepelende sportbond. Omdat zo’n bond, náást het organiseren van competities, ook de belangen van alle deelnemende verenigingen behartigt. Zij doet dit op zowel op collectief als op individueel niveau. De sportbond staat ten dienste van de vereniging en haar leden en spant zich maximaal in ten gunste van die verenigingen.

Denk bij de inspanningen van de KNVB onder andere aan onze contacten met NOC*NSF, brancheorganisaties, de Rijksoverheid én de gemeentelijke overheid. Resultaten van deze inspanningen liggen voor de verenigingen onder andere in het laag kunnen houden van de contributie, het beschikbaar krijgen van subsidies (bijvoorbeeld voor sportdeelname, opleidingen, onderhoud accommodaties) en het profiteren van gunstige regelingen voor de kantine (btw, BUMA, SENA en Videma). Tijdens de coronacrisis heeft de KNVB zich ingezet voor de financiële compensatieregelingen (TASO, TVL, e.a.), waardoor verenigingen het hoofd boven het water weten te houden. 

Vertegenwoordiging

Meer formeel en juridisch is er een relatie met de KNVB statuten en reglementen. Bij een vereniging hebben de leden via de Algemene Ledenvergadering zeggenschap over het te voeren beleid. Bij de KNVB, ook een vereniging, is dit niet anders. Al haar leden hebben invloed op het beleid. De verenigingen laten zich in de Algemene Ledenvergadering van de sectie amateurvoetbal vertegenwoordigen door een lid in de Ledenraad. De leden van de Ledenraad zijn door de verenigingen democratisch verkozen. Hiermee oefenen de verenigingen - en haar leden - (indirect) invloed uit op het beleid van de KNVB. Dat is ook een reden waarom het lidmaatschap moet zijn aangemeld bij de vereniging én aangemeld bij de vereniging KNVB.

Kosten

De contributie van een lid aan de KNVB ligt net boven de 11 euro per jaar.

Verzekering

Binnen het lidmaatschap van de KNVB is geregeld dat ieder lid (secundair) is verzekerd tegen kosten van ongevallen en aansprakelijkheid.

Sportlink Club

De KNVB gebruikt voor de ledenadministratie het pakket van Sportlink Club, zie hieronder. De vereniging geeft nieuwe leden zelf op via Sportlink Clubapplicatie. Ook de wijzigingen van de persoonsgegevens regelt de club zelf via dit systeem. Voor het inschrijven van leden van 14 jaar en ouder is een identiteitsbewijs nodig. Bij goedkeuring wordt voor het lid een digitale spelerspas aangemaakt en krijgt hij of zij een relatienummer toegewezen.

Sportlink Club Sportlink Club Kijk hier voor het pakket van Sportlink Club.

Voetballen bij een club

De KNVB is er voor voetballers op het veld, in de zaal en op straat. Voor pupillen, profs en 65-plussers. Voor jongens en voor meisjes.

Laatste nieuws