Verzekeringen

De KNVB heeft voor de leden twee collectieve aanvullende verzekeringen: de collectieve ongevallenverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering. Bij ongevallen/incidenten moet altijd eerst de ‘eigen’ verzekering ingeschakeld worden.

Keert deze gedeeltelijk of wellicht helemaal niet uit, dan kan men de collectieve verzekering van de KNVB inschakelen. Hieronder staat een beknopt dekkingsoverzicht van de collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

In sommige gevallen kan een bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Hiervoor kan eventueel een verzekering worden afgesloten.

De KNVB-pakketverzekering

Naast de aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering heeft de KNVB voor de aangesloten amateurverenigingen collectieve afspraken gemaakt over aanvullende verzekeringen. Clubs kunnen naar eigen behoefte verzekeringen afsluiten die in de KNVB-pakketverzekering zijn opgenomen.

Meer informatie over de verschillende verzekeringen? Bezoek dan de website van Sportverzekeringen.

SportverzekeringenKijk hier voor meer informatie.


Terug naar boven