Dossier rubbergranulaat kunstgras

Al jaren zijn er diverse discussies over de mogelijke gezondheidsrisico’s van het spelen op kunstgrasvelden. In het verleden werden al verschillende onderzoeken uitgevoerd om te zien of rubbergranulaat in kunstgrasvelden schadelijk zou zijn voor de gezondheid. Hierbij ging het met name over een blootstelling aan nitrosaminen, wat een kankerverwekkende werking zou hebben. Onlangs heeft er een nieuw onderzoek plaatsgevonden door het RIVM naar de aanwezige stoffen in rubbergranulaat en het vrijkomen van deze stoffen.

Onderzoeken hebben aangetoond dat sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat veilig is. De KNVB sluit zich aan bij de bevindingen van het RIVM waardoor we weer overgaan op het reguliere beleid.

Het materiaal

Rubbergranulaat is fijngemalen rubber. Dit wordt veelal gemaakt van oude rubberproducten zoals versnipperde autobanden, die hiervoor hergebruikt worden. 

De discussie over kunstgras is actueel naar aanleiding van de uitzending van Zembla.

Rubbergranulaat wordt met name gebruikt als infillmateriaal van kunstgras voetbalvelden. Van de ruim 1800 kunstgrasvoetbalvelden in Nederland is ruim 90% met dit rubber van gemalen autobanden ingestrooid.

Onderzoek RIVM

In rubbergranulaat zijn veel verschillende stoffen gemeten, zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), metalen, ftalaten (weekmakers) en bisfenol A (BPA). Er is weinig variatie in de concentraties stoffen tussen de velden en tussen de meetpunten per veld. Daarmee geven de resultaten een goed beeld voor alle velden met SBR rubbergranulaat in Nederland.

In de beschikbare wetenschappelijke informatie zijn geen signalen aangetroffen die duiden op een verband tussen sporten op kunstgras met rubbergranulaat en het ontstaan van leukemie en lymfeklierkanker. Uit de samenstelling van de rubberkorrels blijkt dat de chemische stoffen die leukemie of lymfeklierkanker kunnen veroorzaken er niet (benzeen en 1,3-butadieen) of in heel lage hoeveelheid (2-mercaptobenzothiazol) in zitten. In het algemeen is er sinds eind jaren tachtig van de vorige eeuw een lichte stijging te zien in het aantal mensen tussen 10 en 29 jaar dat leukemie krijgt. Deze ontwikkeling is niet veranderd sinds de kunstgrasvelden in 2001 in Nederland in gebruik zijn genomen.

Europees onderzoek

Het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) voert momenteel in opdracht van de Europese Commissie onderzoek uit naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten daarvan op de gezondheid van mensen. Tevens doen zij onderzoek om te bezien welke norm voor rubbergranulaat wenselijk is. De resultaten van dit onderzoek worden rond februari 2017 verwacht. Resultaten van het onderzoek van het RIVM zullen hierbij betrokken worden.

De KNVB baseert zich op de expertise van het RIVM.

Nieuwsberichten

Uitkomsten milieuonderzoek RIVM rubbergranulaat Het RIVM heeft verkennend onderzoek gedaan naar de effecten op het milieu van rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Daaruit blijkt dat het niet ongezond is om op kunstgras gevuld met rubbergranulaat te sporten.

Q & A Rubbergranulaat en milieuHet televisieprogramma ZEMBLA heeft 11 oktober 2017 in de uitzending “Tot op de bodem” achtergronden gegeven over de mogelijke milieurisico’s bij het gebruik van rubbergranulaat bij kunstgrasvelden.

KNVB: uitkomsten onderzoek RIVM worden niet weerlegdIn een uitzending van televisieprogramma Zembla is woensdag 15 februari opnieuw aandacht besteed aan kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat. Convenant voor soepel omwisselen infillOm onwenselijke situaties te voorkomen hebben de BSNC (Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek) en de KNVB de procedures vastgelegd in een convenant. RIVM: voetballen op kunstgras is veiligUit onderzoek van het RIVM blijkt dat voetballen op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord is. De KNVB verwachtte duidelijke taal van het RIVM en die is nu gegeven.

Onderzoek RIVM leidend; medio december resultatenNaar aanleiding van berichten in de media op 27 en 28 november over rubbergranulaat op kunstgrasvelden, hecht de KNVB er waarde aan verenigingen op de hoogte te houden van de actuele stand van zaken.

RIVM start veldonderzoek naar rubbergranulaatHet RIVM is maandag 31 oktober gestart met het onderzoek naar rubbergranulaat in kunstgrasvelden. Dat heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aangekondigd.

RIVM presenteert feiten over kunstgras Het RIVM gaat per direct aan de slag met een nieuwe onderzoeksopzet en verwacht dit binnen twee weken af te ronden en openbaar te maken.

Minister Schippers vraagt RIVM om extra onderzoekMinister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het RIVM uit voorzorg gevraagd met spoed een extra onderzoek uit te voeren naar de mogelijke gezondheidrisico’s rondom rubbergranulaat kunstgrasvelden.

RIVM: 'Geen reden om niet te sporten'Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht vooralsnog niet dat het gebruik van rubbergranulaat op kunstgras leidt tot risico's voor de gezondheid.

Q&A kunstgras en rubbergranulaatZembla heeft aandacht besteed aan de mogelijke gezondheidsrisico’s van de rubberen korrels in kunstgrasvelden. De KNVB geeft antwoord op de meestvgestelde vragen over dit onderwerp.

KNVB begrijpt onrust, maar er kan gevoetbald wordenDe KNVB begrijpt dat er naar aanleiding van de uitzending van Zembla onrust is over het veilig kunnen spelen op kunstgrasvelden met rubbergranulaat.

KNVB: bevindingen Zembla zorgvuldig bekijkenTelevisieprogramma Zembla besteedt woensdagavond aandacht aan mogelijke gezondheidsrisico’s van de rubberen korrels, het zogeheten SBR-rubbergranulaat, in kunstgrasvelden.

 

Onderzoeken

Aanvullend


Terug naar boven