Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Wijzigingsverzoeken indeling teams

Het is voor verenigingen mogelijk een verzoek voor het aanvragen van een (her)indeling of een terugtrekking van een team in te dienen bij de KNVB. Vanaf het seizoen 2021/’22 moeten veldvoetbalclubs deze verzoeken digitaal aanvragen.

In Sportlink Club is een nieuwe functionaliteit opgenomen die het indienen van dergelijke verzoeken een stuk eenvoudiger maakt. Ook verzoeken voor nieuwe teams dienen in dit kader via deze nieuwe digitale manier bij de KNVB te worden ingediend.

Voorheen werden verzoeken tot terugtrekking van een team, een verzoek tot herindeling van een team of verzoeken tot (na-)inschrijving van een team bij de afdeling ‘Contact’ ingediend. Dit gold voor zowel de beker- als voor de reguliere competitie. Vanaf nu zal de afdeling ‘Contact’ een bepaalde overgangsperiode in acht nemen, maar zal zij aansluitend verwijzen naar de actie dat de vereniging bij verzoeken vanaf 1 september 2021 zelf actie moet nemen via een hiervoor nieuw opgenomen functionaliteit in Sportlink Club.

Nieuwe werkwijze

De reden voor deze nieuwe werkwijze komt voort uit het feit dat het aantal vragen en verzoeken over indelingen en inschrijvingen de laatste jaren dusdanig groot in aantal werd, dat dit een te grote wissel trok op de medewerkers op de afdeling ‘Contact’. Doordat verenigingen nu zelf via Sportlink Club dergelijke verzoeken kunnen indienen, ontstaat er meer tijd en ruimte voor genoemde afdeling. Bovendien heeft een verenigingsfunctionaris de tijd en ruimte om een verzoek in te dienen wanneer dit hem/haar schikt, heeft hij/zij de mogelijkheid om de ingediende verzoeken zichtbaar te hebben en te houden en is het mogelijk in hetzelfde verzoek een stukje voortgang te lezen. Kortom: een win-win situatie voor beide kanten.

Voor het gebruik van deze nieuwe functionaliteit is een handleiding opgenomen welke hieronder is te raadplegen. In deze handleiding is per onderdeel opgenomen wat de te volgen procedures zijn binnen Sportlink Club om een wijzigingsverzoek bij de KNVB in te dienen. De ingediende verzoeken zullen door de KNVB worden beoordeeld waarbij aansluitend informatie door de KNVB teruggezonden kan worden wanneer er sprake is van bijvoorbeeld een mogelijke afwijzing, dan wel om de aanvrager op de hoogte te houden van de voortgang of mogelijkheden rondom het verzoek.