Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Ouders

Ouders spelen een grote rol in de sportbeleving van hun kind: voor, tijdens en na de wedstrijd, èn thuis. Een ouder is een rolmodel voor het kind; als toeschouwer, supporter en natuurlijk ook opvoeder. 

Iedereen heeft baat bij positieve betrokkenheid van ouders, niet alleen bij de eigen zoon of dochter en bij het team, ook bij de vereniging in zijn geheel. Ouders zijn vaak actief als vrijwilliger zoals coach, trainer, commissielid of bestuurder. Zij zijn dus een belangrijke factor in een bloeiend verenigingsleven. Een vereniging kan nu eenmaal niet bestaan zonder vrijwilligers. 

Ouders hebben een grote invloed op het gedrag en de prestaties van hun kind.

Rol van ouders binnen het team

Voor alle ouders geldt dat hun kind met plezier wil kunnen voetballen. Ouders hebben een grote invloed op het gedrag en de prestaties van hun kind. Daarom is het belangrijk dat iedereen zich realiseert dat plezier een positieve invloed heeft op de voetbalontwikkeling van het kind. Gezamenlijk (ouders en de vereniging) kan er voor worden gezorgd dat kinderen zelfvertrouwen opbouwen en gemotiveerd blijven om te voetballen. 

Verenigingen stimuleren de begeleiding van hun teams door zogenoemde ouderbijeenkomsten te organiseren om daar afspraken te maken over het nieuwe seizoen en ieders rol, gedrag en betrokkenheid. Wanneer ouders daarbij aanwezig zijn tonen zij betrokkenheid richting de begeleiding en zijn ze op de hoogte van de afspraken.  

Rol van ouders binnen de vereniging

Ouders spelen een voorname rol binnen de vereniging. Als kinderen nog jong zijn, brengen de ouders hun kind(eren) naar het sportpark en zijn ze aanwezig bij alle trainingen en wedstrijden. Later kunnen kinderen zelfstandig fietsen en wordt de aanwezigheid wellicht minder. Ieder kind vindt het leuk als de ouder(s) komen kijken, eventueel samen met andere supporters, zoals opa’s en oma’s. 

Daarnaast draait de vereniging op vrijwilligers en doen veel verenigingen een beroep op de grote groep ouders om betrokken te raken als vrijwilliger. Zonder deze vrijwilligers is het onmogelijk het voetbal voor alle kinderen te organiseren. Wanneer ouders hun steentje bij willen dragen, kunnen ze zich aanmelden bij de vereniging. 

Back to Basics. Zo kun je werken aan het ontwikkelen van de moderne vereniging. 

Topsport Talentschool Topsport Talentschool Topsport vraagt veel tijd vanwege trainingen, wedstrijden en vooral reizen. Een Topsport Talentschool houdt rekening met jouw sportactiviteiten door goede begeleiding en extra faciliteiten aan te bieden.

Sportplezier Sportplezier Op de website van NOC*NSF is meer informatie te vinden voor en over de rol van de sportouder. KNVB nieuwsbrieven KNVB nieuwsbrieven Meld je aan voor de KNVB nieuwsbrief.

Laatste nieuws