Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Actieve rol KNVB bij gesprek en aanpak Misbruik in de sport

KNVB Media
KNVB Media
12 maart 2018, 12:09

De KNVB wil een stap verder gaan om een veilig klimaat te creëren waarin overschrijdend gedrag zo min mogelijk voorkomt. - Foto: KNVB Media

Bewustwording, samenwerking en voorlichting. Daarvoor pleit de KNVB tijdens het rondetafelgesprek Misbruik in de Sport van maandag 12 maart. Betere voorlichting om meer bewustwording te creëren en intensieve samenwerking tussen betrokken partijen zijn nodig om seksuele intimidatie in de sport tegen te gaan.

Vanaf 13.00 uur vindt in de Tweede Kamer het rondetafelgesprek Misbruik in de Sport plaats. Verschillende partijen zijn vanuit de politiek uitgenodigd voor dit gesprek, dat uiteindelijk moet leiden tot betere preventie en adequate opvolging van seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Onder andere de Commissie De Vries, verschillende experts, slachtoffers en sportorganisaties, waaronder de KNVB, zijn bij deze bijeenkomst van de partij.

Waar staat de KNVB voor?

Maar waar staat de KNVB ook al weer voor als het gaat om de aanpak van seksuele intimidatie en misbruik in de sport?

De KNVB staat voor een veilige en plezierige sportomgeving. We willen de veiligheid van onze leden garanderen en kwetsbare groepen binnen het voetbal zo goed mogelijk beschermen. We moeten erop kunnen vertrouwen dat al onze leden op de voetbalvereniging veilig zijn. Daarom heeft de KNVB het voorkomen en bestrijden van seksuele intimidatie en misbruik binnen het voetbal hoog op de agenda staan.

Rapport

Eind 2017 verscheen het rapport van de Commissie De Vries, die onderzoek verrichte naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport. De KNVB is de Commissie daarvoor zeer erkentelijk en onderschrijft een deel van de conclusies en aanbevelingen die uit het rapport voortkwamen. De sportwereld pakt de handschoen voortvarend op en ook de KNVB heeft zitting genomen in de taskforce van NOC*NSF om aan de hand van aanbevelingen van de commissie tot een plan van aanpak te komen.

Maar de KNVB vindt dat er meer nodig is en wil die verantwoordelijkheid pakken. De aard en omvang van het probleem is nog niet goed inzichtelijk gemaakt, het rapport gaat onvoldoende in op informatie-uitwisseling tussen politie en justitie en er wordt te weinig gezegd over goede opvang van slachtoffers.

Meldingsbereidheid

De KNVB ziet in de aanbeveling van meldplicht het mogelijk risico op symboolpolitiek en wil liever de meldingsbereidheid vergroten. Een meldplicht moet altijd samengaan met het vergroten van de meldingsbereidheid. Een slachtoffer van seksuele intimidatie of misbruik moet zich niet gedwongen voelen zich te melden, maar moet zich er prettig bij voelen.

De KNVB wil een stap verder gaan om een veilig klimaat te creëren waarin overschrijdend gedrag zo min mogelijk voorkomt. En als het dan toch voorkomt, moet het snel herkend en aangepakt worden. Daarom is de KNVB voornemens om ook een eigen onderzoek te verrichten naar de veiligheid bij clubs en actief met clubs en slachtoffers te gaan werken aan bewustwording. Van bedreigingen op dit vlak en van noodzakelijke acties. Binnenkort start de KNVB met een pilot om bewustwording op het gebeid van seksuele intimidatie en misbruik nog meer onder de aandacht te brengen.

Intensieve samenwerking

De KNVB beseft ook dat de sport het niet alleen kan en dat sportorganisaties beperkte mogelijkheden hebben om seksuele intimidatie en misbruik tegen te gaan. Daarom is intensieve samenwerking met overheid en lokale partners belangrijk. Vervolgstappen op het gebied van informatiedeling, coördinatie van meldingen en lokale samenwerking zijn nodig, zodat we kunnen optreden ten aanzien van seksuele intimidatie en misbruik in de sportwereld.

In het rondetafelgesprek vraagt de KNVB de overheid samen met de sport te investeren in preventie, verbinding en adequate opvolging van meldingen seksuele intimidatie en misbruik. Helaas kunnen ook in de toekomst dit soort gevallen zich voordoen. Daar waar zich signalen of incidenten voordoen, moet krachtig en direct worden ingegrepen. Alleen samen kan een veilige en plezierige sportomgeving worden gewaarborgd.

Voetbal en seksuele intimidatie Voetbal en seksuele intimidatie Een veilig en plezierig voetbalklimaat voor iedereen is een belangrijk uitgangspunt van de KNVB. Daarom worden verenigingen gesteund en gestimuleerd om preventief beleid te voeren om seksuele intimidatie tegen te gaan.

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen