Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Onafhankelijk onderzoek: geen verboden betalingen door HollandBelgium Bid

KNVB Media
KNVB Media
6 juli 2016, 14:27

Nederland en België stelden zich samen kandidaat voor de organisatie van het WK 2018. - Foto: KNVB Media

In december 2015 berichtte de Volkskrant dat er mogelijk onrechtmatige betalingen zijn verricht door de Stichting Kandidatuur WK 2018. Deze stichting voerde namens de KNVB en de KBVB in de periode tussen 2009 en 2011 een lobby bij FIFA teneinde het WK van 2018 naar Nederland en België te halen.

Na bedoelde publicatie in de Volkskrant startte de KNVB onmiddellijk een intern onderzoek. Tevens is het onafhankelijk bureau Integis BV opdracht verstrekt de uitgaande geldstromen van de stichting te onderzoeken en vast te stellen of en zo ja er betalingen hebben plaatsgevonden aan de heren Diallo, Karembeu en Schasny en of deze betalingen mogelijk in strijd zouden zijn met FIFA reglementen. De eerste naam werd genoemd in het Volkskrant-artikel, de andere twee kwamen uit het intern onderzoek naar voren. 

Géén betalingen

Uit het onderzoek van Integis blijkt dat er géén betalingen geweest zijn aan Diallo, Karembeu en Schasny door de Stichting kandidatuur WK 2018 of door de KNVB. Wel is door de stichting in termijnen een bedrag van €240.000 betaald aan de KBVB ter compensatie van onder verantwoordelijkheid van de Belgische voetbalbond aangegane verplichtingen jegens Karembeu en Schasny. Aan Diallo was enkel €138 betaald aan reiskostenvergoeding en verder niets.

Er is een bestuursbesluit van 3 november 2009 inzake een vergoeding voor loonkosten van €240.000 aan de KBVB. Dit besluit is unaniem genomen door het bestuur van de stichting. Aan dit bestuursbesluit ligt een uitgebreide notitie ten grondslag.

Grondig onderzoek

Uit de ter beschikking staande informatie is Integis niet gebleken dat er door de drie genoemde heren giften in geld zijn aangeboden aan leden van het ExCo van de FIFA. Er is Integis na grondig onderzoek eveneens niets gebleken van mogelijke overtreding van FIFA reglementen.

De KNVB heeft het Ministerie van VWS, de Ethische Commissie van FIFA en de KBVB onverwijld op de hoogte gebracht van de bevindingen. Tot slot merkt de KNVB op dat de betaling aan de KBVB niet met Nederlands overheidsgeld is gefinancierd.

Eind december wordt het volledige onderzoek en het resultaat daarvan ter kennisgeving aangeboden aan de bondsvergadering van de KNVB. Die vergadering is zoals te doen gebruikelijk openbaar. Het volledige onderzoeksrapport is openbaar en hieronder te downloaden.


Meer doen met voetbal? Doe mee!

Er zijn vele manieren waarop jij ook mee kan doen. Niet alleen als speler, maar ook als coach, scheidsrechter, bestuurder of als andere vrijwilliger.

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen