Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Samenvatting voorjaarsvergadering ledenraad amateurvoetbal

KNVB Media
KNVB Media
24 juni 2020, 17:30

De ledenraad kwam zaterdag 20 juni bijeen in Zeist - Foto: KNVB Media

De ledenraadsleden van het amateurvoetbal zijn zaterdagochtend 20 juni bijeengekomen voor de voorjaarsvergadering in Zeist. Een bijzondere vergadering die vanzelfsprekend grotendeels in het teken stond van de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor het amateurvoetbal.

Vanwege die coronacrisis was de voorjaarsvergadering een besloten vergadering. Op deze wijze kon vergaderd worden met in achtneming van de geldende coronavoorschriften.

De coronacrisis zorgde ervoor dat de competities dit seizoen niet uitgespeeld konden worden. Voor velen een grote domper. Gelukkig mag er sinds eind april steeds meer en zien we dat veel verenigingen hun trainingsactiviteiten opgestart hebben. Die tendens lijkt zich door te zetten. Maar ook komend voetbalseizoen zullen de gevolgen van het virus nog goed merkbaar zijn. Niets is helemaal zeker op dit moment. Ondanks dat is door de ledenraad besloten dat we niet gaan stilzitten. We kijken vooruit en starten met de voorbereidingen op aankomend seizoen. Een seizoen waarvan we natuurlijk allemaal hopen dat de competitie gewoon (uit)gespeeld kan worden. 

Begroting amateurvoetbal

De coronacrisis heeft financiële gevolgen voor zowel de voetbalverenigingen als de KNVB. Die voelden we dit seizoen, maar zullen we ook volgende seizoen zeker merken. Negatieve financiële gevolgen zijn er ook voor de begroting amateurvoetbal 2020/’21 van de KNVB. De begroting laat een tekort zien van ongeveer een miljoen euro. Het tekort wordt aangevuld vanuit het weerstandsvermogen van de KNVB, dat ook na onttrekking nog van voldoende niveau is.

de ledenraad heeft de gepresenteerde begroting inclusief het getoonde tekort uiteindelijk acceptabel geacht

De begroting is tot stand gekomen na een intensief en zorgvuldig proces waarin veelvuldig afstemming is geweest met zowel de auditcommissie c.q. raad van toezicht als de ledenraad. De raad van toezicht heeft de voorafgaand aan de vergadering ingediende begroting goedgekeurd en een positief advies gegeven aan de ledenraad. De ledenraad heeft zich alvorens de begroting vast te stellen, goed laten informeren door het bestuur en directie amateurvoetbal. De raad van toezicht heeft van zijn kant de goedkeuring toegelicht. In het licht van de huidige omstandigheden en de aangekondigde scherpe monitoring van ontwikkelingen door het bestuur amateurvoetbal, heeft de ledenraad de gepresenteerde begroting inclusief het getoonde tekort uiteindelijk acceptabel geacht.

Belangrijke afspraak voor de ledenraad is dat het aanzuiveren van het weerstandsvermogen niet direct leidt tot een lastenverhoging. Meer dan ooit zal de KNVB de komende maanden een vinger aan de pols houden als het gaat om de financiën en bijsturen waar nodig. 

Seizoensplan 2020/’21

Ondanks de onzekerheid kijken we vooruit en maken we plannen voor het nieuwe seizoen. Juist in tijden van crisis is het noodzakelijk de KNVB en het voetbal te blijven ontwikkelen om perspectief te bieden aan voetballers, liefhebbers en vrijwilligers, en om ervoor te zorgen dat we klaar zijn voor de toekomst. In het seizoensplan 2020/’21, een doorvertaling van het KNVB-brede Strategisch Plan 2018 – 2022, worden de prioriteiten voor het komende seizoen benoemd, waaronder een passend aanbod voor iedere voetballer, de uitwerking van een nieuwe competitie-indeling bij de Onder 18-, Onder 21- en Onder 23-competities, een plan voor meer vrouwen in de arbitrage en de doorontwikkeling van KNVB Contact. Bekijk hier het volledige seizoensplan 2020/’21:

Voorgenomen ontwikkelingen amateurvoetbalcompetities

Ook op het gebied van de amateurvoetbalcompetities staan er komend seizoen verschillende ontwikkelingen op de planning. Enkele voorgenomen projecten:

  • Er wordt een onderzoek gestart rondom het standaardvoetbal om te kijken wat de voorkeur van verenigingen en voetballers is ten aanzien van het zaterdag- en zondagvoetbal en de competitiestructuur.
  • Verdere implementatie van ‘de teamindex’ in alle districten. De teamindex is een verzameling van informatie over de resultaten van een team en de spelers die voor dat team uitkwamen. Zo kunnen we de speelsterkte van teams over de jaren beter inschatten. Deze informatie helpt om een betere indeling van competities te maken, wat leidt tot spannendere wedstrijden met aan elkaar gewaagde teams.
  • Het 4-fasenvoetbal pupillenvoetbal wordt in heel Nederland geïmplementeerd. De komende periode staat in het teken van verder onderzoek naar de rol van de standen en uitslagen in de leeftijdscategorieën Onder 11 en Onder 12.
  • Het competitieformat voor de Eredivisie vrouwen wordt verder gemonitord waarbij ook een benchmark uitgevoerd zal worden met topcompetities in het buitenland.
  • Er wordt een onderzoek gestart naar de juiste scheiding categorie A/B in het vrouwenvoetbal.
  • De Eredivisie zaalvoetbal start met een nieuwe competitieopzet, het zogenaamde ‘split 16-model’. Dit betekent een uitbreiding van 12 naar 16 teams waarbij de ranking van de teams bepalend wordt voor het wedstrijdschema. In competitieland is dit een revolutionair en innovatief model dat een impuls kan geven aan het topzaalvoetbal in Nederland.

De ledenraad heeft kennisgenomen van de betreffende zaken en wordt de komende tijd langs de reguliere wegen geïnformeerd.

De Eredivisie zaalvoetbal start met een nieuwe competitieopzet, het zogenaamde ‘split 16-model’.

Overige zaken

Wijziging reglementen
Verschillende reglementswijzigingen werden bekrachtigd door de ledenraad:

  • Een directe rode kaart kan met ingang van het seizoen 2020/’21 gelden voor alle bindende wedstrijden, zowel competitie als beker. Dit houdt in dat een (wissel)speler die voor, tijdens of na een competitie- of bekerwedstrijd een directe rode kaart heeft ontvangen, niet speelgerechtigd is om deel te nemen aan de eerstvolgende competitie- of bekerwedstrijd.  Het is aan de tuchtrechtelijke organen om dat te bepalen.
  • De ledenraad stemde in met de verruiming van de speelgerechtigdheid. Wanneer senioren op grond van leeftijd nog kunnen worden ingedeeld in de leeftijdsklasse Onder 23, mogen zij aan de competities van zowel het zaterdag- als zondagvoetbal deelnemen. Voor jeugdspelers geldt dat ze een ruimere mogelijkheid krijgen om uit te komen in categorie A-wedstrijden in seniorencompetities op zowel zaterdag als zondag.

Meer diversiteit in het voetbal

De ledenraad constateerde daarbij dat ook de samenstelling van de ledenraad aan diversiteit kan en moet winnen

De KNVB lanceerde begin februari het actieplan Ons voetbal is van iedereen. Vanuit de ledenraad is een oproep gedaan aan het bestuur amateurvoetbal en het bondsbestuur van de KNVB om samen met alle clubs – betaald- en amateurvoetbal – met kracht door te gaan op de ingeslagen weg als het gaat om het bevorderen van diversiteit in het voetbal en het tegengaan van discriminatie en racisme. Met nadruk werd daarbij gesteld dat veel goede dingen gebeuren, maar dat er nog een weg te gaan is. De ledenraad constateerde daarbij dat ook de samenstelling van de ledenraad aan diversiteit kan en moet winnen.

Termijn ledenraad van 3 naar 4 jaar
Door de ledenraad werd ingestemd met een gewijzigde zittingstermijn voor ledenraadsleden. Ledenraadsleden mogen voortaan drie termijnen van vier jaar volbrengen. Dat was vier keer een termijn van drie jaar. De gehele zittingstermijn blijft maximaal 12 jaar. Achterliggende gedachte bij de aanpassing is onder meer dat een iets langere termijn de efficiëntie en effectiviteit van de ledenraad ten goede komt. De wijziging gaat met onmiddellijke ingang in. Anderhalf jaar geleden – voor de verkiezing van de huidige ledenraad – was al aangegeven dat de termijn mogelijk verlengd zou worden. Dat voornemen is nu bekrachtigd.

Over de ledenraad

De ledenraad amateurvoetbal is vergelijkbaar met de algemene vergadering van verenigingen. Tijdens de ledenraadsvergaderingen, die twee keer per jaar wordt gehouden, wordt er door 30 vertegenwoordigers uit het amateurvoetbal gesproken over diverse onderwerpen die van belang zijn voor het amateurvoetbal en worden er beslissingen genomen namens alle amateurvoetballeden in Nederland. De ledenraad staat dicht bij de verenigingen, en ledenraadsleden worden ook door hen gekozen. Kijk voor meer informatie op onderstaande pagina.

Ledenraad KNVB Ledenraad KNVB Lees hier meer over de ledenraad.


Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen