Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Update pilot Zeeland/West-Brabant Meiden Onder 17

KNVB Media
KNVB Media
29 oktober, 11:52

Eén van de KNVB ontwikkelteams is door middel van een pilot in Zeeland/West Brabant bezig om te bekijken hoe de juniorencompetities voor meiden verbeterd kunnen worden. - Foto: KNVB Media

Dit seizoen organiseert de KNVB een pilot voor de Meiden onder 17 in Zeeland/West Brabant. Inmiddels zit de eerste fase van de pilot Meiden onder 17 in Zeeland/West-Brabant erop. In dit artikel een update over de voortgang van deze pilot.

Het belangrijkste onderdeel van de pilot is dat teams als basis 11 tegen 11 spelen maar ook kunnen uitwijken naar 9 tegen 9. De pilot verloopt in twee fases; de eerste fase tot aan de herfstvakantie en de tweede fase tot aan de kerstvakantie. Daarna zal besloten worden óf en op welke wijze de pilot een vervolg krijgt in het voorjaar.

Wisselende teamgrootte

Er is nu een concept ontwikkeld waarbij grotere poules gecreëerd kunnen worden en er wisselend gespeeld kan worden met 11 tegen 11 en 9 tegen 9. De insteek is dat teams per fase in elk weekend op basis van hun voorkeur gekoppeld worden aan een team met dezelfde voorkeur. Daarbij wordt niet alleen rekening gehouden met het matchen op basis van wedstrijdvorm, maar ook met speelniveau en reisafstanden.

Voor teams die structureel of incidenteel moeite hebben om elf speelsters op de been te krijgen, kan dit een oplossing zijn om toch een heel seizoen wekelijks wedstrijden te kunnen spelen. Daarbij kunnen we op deze wijze meer aanbod creëren en uiteindelijk ook betere competities aanbieden omdat we meer rekening kunnen houden met het speelniveau en de uitslagen. Voor teams die minder structureel uitdagingen hebben met de aantallen, kan het een oplossing zijn in perioden dat een team met blessures of met andere redenen voor afwezigheid van speelsters te maken heeft. Wanneer er voldoende speelsters zijn, kunnen teams gewoon 11 tegen 11 spelen. Speelsters zelf hebben zelf een duidelijke voorkeur om 11 tegen 11 te spelen.

— Er is nu een concept ontwikkeld waarbij grotere poules gecreëerd kunnen worden en er wisselend gespeeld kan worden met 9 tegen 9 en 11 tegen 11.

Als er onderdelen uit deze pilot geïmplementeerd worden in het vernieuwde competitieaanbod voor de meiden-junioren zal 11 tegen 11 de standaard wedstrijdvorm zijn waarin gespeeld wordt. We blijven verenigingen dan ook ondersteunen en vragen om zoveel mogelijk 11 tegen 11 te blijven spelen, omdat aansluit bij de wensen van de speelsters zelf. 

Uit eerder onderzoek is wel gebleken dat speelsters liever uitwijken naar 9 tegen 9, dan dat de wedstrijd niet door kan gaan omdat één van de teams niet voldoende speelsters heeft om dat weekend 11 tegen 11 te spelen. Dan is 9 tegen 9 volgens de meiden een goed alternatief.

Leukere wedstrijden

Het spelen in meer fasen moet ertoe leiden dat leukere wedstrijden gespeeld worden met kleinere uitslagen. Dit wordt mogelijk gemaakt omdat er eerder en vaker heringedeeld wordt. Door dit in een grotere competitie te doen, creëren we ook meer mogelijkheden om dit goed te doen en vergroten we de kans op leuke wedstrijden. De reisafstand wordt daarmee minder belangrijk gemaakt. De inzichten uit deze pilot zouden hierin verbetering kunnen brengen.

Evaluatie

De speelsters beoordelen na elke wedstrijd hun wedstrijd, aangezien het belangrijk is te weten hoe de speelsters de aangepaste wedstrijdopzet zelf ervaren en of er aanpassingen gedaan moeten worden gedurende de pilot. 

Ter afsluiting van de eerste fase hebben de speelsters en betrokken verenigingsfunctionarissen inmiddels ook een vragenlijst ingevuld over het verloop van de gehele eerste fase. In deze 1e fase hebben de teams vijf wedstrijden gespeeld en werden ze regionaal ingedeeld. Inmiddels hebben we de tussentijdse bevindingen uit de 1e fase van de pilot. Op basis van de tweede fase kan is een nieuw beeld ontstaan uit de evaluatie, mede omdat we in fase twee diverse wijzigingen hebben doorgevoerd in de pilot.

— Het spelen in meer fasen moet ertoe leiden dat leukere wedstrijden gespeeld worden met kleinere uitslagen.

Feiten & cijfers

De tussentijdse bevindingen op basis van de eerste fase van de pilot zijn als volgt:

 • 37,31% van de wedstrijden zijn geëindigd in een uitslag met 1 of minder doelpunten verschil
 • 25,37% van de wedstrijden zijn geëindigd in een uitslag met 2 of 3 doelpunten verschil
 • 77,61% van de wedstrijden is gespeeld in 11 tegen 11
 • 22,39% van de wedstrijden is gespeeld in 9 tegen 9

Bevindingen speelsters

 • In 70% van de wedstrijden vonden de meiden de teams aan elkaar gewaagd
 • Het cijfer 8 is het meest gegeven cijfer door meiden op de vraag welke mate van plezier de meiden hebben beleefd aan de wedstrijd.
 • In deel van de meiden is van mening dat er duidelijker regels moeten komen m.b.t. wanneer een team mag uitwijken naar 9 tegen 9. 
 • 72,22% van de meiden wil graag 9 tegen 9 voetballen als 11 tegen 11 niet mogelijk is, 5,56% van de meiden ziet ook andere oplossingen zitten dan uitwijken naar 9 tegen 9. 22,22% van de meiden voetbalt dan liever niet als er geen 11 tegen 11 gespeeld kan worden.

Bevindingen verenigingsfunctionarissen 

 • Het laagste cijfer dat gegeven is voor plezier tijdens de wedstrijden is een 7. Het meest gegeven antwoord een 8. 
 • 61,54% geeft aan dat de gelijkwaardigheid van de uitslagen gelijk blijft bij beide wedstrijdvormen.
 • 40% van de verenigingsfunctionarissen geeft aan dat soms het uitzetten van het 9 tegen 9 speelveld moeilijk was. 
 • Het kort voor de wedstrijd verzocht worden om uit te wijken naar 9 tegen 9 vinden veel verenigingsfunctionarissen lastig. Met name op het moment dat een team zelf veel (wissel)speelsters beschikbaar heeft.
 • Ongeveer de helft van de verenigingsfunctionarissen geeft aan dat de teams niet altijd goed op de hoogte waren van de spelregels bij 9 tegen 9
 • 93,5% geeft aan dat de reisafstanden goed waren. 

— Het cijfer 8 is het meest gegeven cijfer door meiden op de vraag welke mate van plezier de meiden hebben beleefd aan de wedstrijd.

Algemene opmerking

Uit de evaluatie van fase één zijn vragen naar voren gekomen met betrekking tot de veldafmetingen bij 9 tegen 9. De KNVB zal in de tweede fase wedstrijden gaan observeren om hier een duidelijker beeld van te krijgen. Ook worden de resultaten van andere 9 tegen 9- pilots vergeleken met de pilot bij de MO17 in Zeeland/West-Brabant. In meerdere regio’s in het land vinden momenteel verschillende pilots plaats. De bevindingen vanuit deze pilots worden meegenomen in het vernieuwen van de voetbalpiramide meiden junioren zodat meer meiden met plezier kunnen (blijven) voetballen.

Komende zaterdag, 30 oktober, start fase twee, waarin er zes speelronden worden gespeeld door 28 teams. Deze indeling vindt plaats op basis van niveau en wedstrijdvorm, waarbij ook gekeken wordt naar de reisafstanden. Na de tweede fase vindt de eindevaluatie plaats met alle betrokken, waaronder ook de speelsters zelf. Op basis daarvan wordt in de winterstop bepaald of de pilot een vervolg krijgt in het voorjaar. 

Blijf op de hoogte

Deze pilot wordt georganiseerd om te onderzoeken of het spelen in kleinere wedstrijdvormen een wenselijk verbetering is voor het nieuwe competitieaanbod bij de meiden-junioren. In de pilot in Zeeland/West-Brabant wordt momenteel geëxperimenteerd met deze flexibele wedstrijdvorm in een grote competitie met 28 teams. Wil je op de hoogte blijven van het nieuwe competitieaanbod voor de meiden-junioren, bekijk dan onderstaande infopagina op KNVB Assist.

Vernieuwd competitie-aanbod Vernieuwd competitie-aanbod Blijf op de hoogte over het vernieuwde competitieaanbod voor de meiden-junioren.

Pilot Meiden Onder 17 Pilot Meiden Onder 17 Ga naar de eerder verschenen publicatie over de pilot bij Meiden Onder 17.

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen