Onderzoek naar meer gelijkwaardige competities standaardvoetbal West II

KNVB Media
KNVB Media
10 september, 12:50

De komende tijd gaat de KNVB samen met de belangrijkste betrokkenen verder op zoek naar een duurzame oplossing voor de langere termijn. - Foto: KNVB Media

De laatste jaren is in district West II de ontwikkeling gaande dat veel zondagclubs met hun standaardteam overstappen naar het zaterdagvoetbal. Door deze overstap ontstaan er op zondag steeds meer ongelijkwaardige competities en worden de reisafstanden groter.

Daarnaast wordt op zaterdag de druk op de sportparken groter en stromen (vaak sterkere) teams onderin de piramide in, waardoor de kampioen op voorhand vaak al bekend is. In het voorjaar is met de clubs uit de zondagcompetities gesproken over dit probleem en is gekomen tot een oplossing voor de korte termijn (zie onderstaand bericht).

Herindeling 3e en 4e klasse zondagOm te komen tot een betere competitie-indeling voor de derde en vierde klasse zondag, worden de derde- en vierde klassen in het seizoen 2018/’19 samengevoegd.

Duurzame oplossing

De komende tijd gaat de KNVB samen met de belangrijkste betrokkenen verder op zoek naar een duurzame oplossing voor de langere termijn. Daarvoor wordt een aantal stappen ondernomen:

1. Analyse: De afgelopen periode is er gewerkt aan een analyse waaruit duidelijk blijkt om welke aantallen het gaat en wat hiervan de daadwerkelijke gevolgen voor de diverse competities zijn.

2. Ophalen inzichten, wensen en behoeften vanuit betrokkenen (september/oktober 2018). Om een goed beeld van de wensen en behoeften van de betrokkenen te krijgen worden de komende tijd de volgende stappen gezet: 

  • Vragenlijst onder voetballers in West II (september ’18);
  • Meer inzicht krijgen in de beweegredenen voor de overstap van zondag naar zaterdag (oktober ’18);
  • Drie bijeenkomsten in West II met de zaterdagverenigingen uit West II (oktober ’18);
  • Uitkomsten bespreken met drie klankbordgroepen: spelers, trainers, bestuurders (oktober ’18);

3. Advies (december ’18): Op basis van al de kennis, inzichten en meningen uit bovenstaande punten, is het de bedoeling om in december 2018 tot een breed gedragen visie voor de lange termijn voor het standaardvoetbal in West II te komen. Uitganspunten daarbij zijn “gelijkwaardige competities” en “zoveel mogelijk leuke wedstrijden voor spelers en publiek”.  Dit advies heeft betrekking op de lange termijn en heeft nog geen invloed op het lopende seizoen.

Meepraten

Betrokkenen die hierover mee willen praten of vragen hebben kunnen een e-mail sturen naar Jorrit Smit. In één van de genoemde stappen maken wij graag gebruik van je kennis en ideeën.

Jorrit Smit

Productmanager volwassenen

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen

Terug naar boven