Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Verzoek tot overname aandelen FC Den Bosch definitief niet goedgekeurd

KNVB Media
KNVB Media
18 juli 2019, 22:30

Het verzoek tot goedkeuring voor de beoogde overname van de aandelen van FC Den Bosch is definitief afgewezen. - Foto: KNVB Media

Het verzoek tot goedkeuring voor de beoogde overname van de aandelen van FC Den Bosch is definitief afgewezen. Dat blijkt uit de einduitspraak van de onafhankelijke beroepscommissie licentiezaken betaald voetbal van 16 juli 2019. De beroepscommissie oordeelde dat het beroep tegen het eerdere besluit van de onafhankelijke licentiecommissie betaald voetbal, ongegrond is.

  • FC Den Bosch vroeg goedkeuring aan de onafhankelijke licentiecommissie voor de overname van de aandelen door de beoogd aandeelhouder
  • Dit is nodig sinds de Richtlijn wijziging zeggenschap van kracht is. Deze Richtlijn heeft als doel om ongewenste zeggenschap in een BVO te voorkomen
  • De licentiecommissie wees het verzoek van FC Den Bosch af en oordeelde dat de club er niet in is geslaagd om aan te tonen dat er voldaan werd aan de integriteitsnorm uit de Richtlijn
  • FC Den Bosch is daarop in beroep gegaan bij de onafhankelijke beroepscommissie licentiezaken
  • Ook de beroepscommissie heeft nu geoordeeld dat FC Den Bosch niet met redelijke mate van zekerheid heeft aangetoond dat het te investeren vermogen niet afkomstig is uit (of verband houdt met) illegale activiteiten
  • De besluitvorming is een complex proces geweest, waar zorgvuldigheid de boventoon heeft gevoerd

Wijziging zeggenschap in een betaaldvoetbalorganisatie

Begin vorig seizoen vroeg FC Den Bosch de licentiecommissie om goedkeuring te verlenen voor de overname van de aandelen door de beoogd aandeelhouder. Dit deed FC Den Bosch naar aanleiding van besluitvorming in de algemene vergadering betaald voetbal om voorafgaande goedkeuring door de licentiecommissie verplicht te stellen voor situaties waarbij de zeggenschap in een betaaldvoetbalorganisatie (BVO) wijzigt. Dit principe is uitgewerkt in het Licentiereglement Betaald Voetbal en de Richtlijn wijziging zeggenschap met als doel om ongewenste zeggenschap in een BVO te voorkomen. Deze regelgeving bepaalt dat een BVO vooraf goedkeuring dient te verzoeken aan de licentiecommissie als een beoogd aandeelhouder 25 procent of meer van de aandelen in een BVO wenst te verkrijgen.

Know Your Owner en integriteitsnorm

Om goedkeuring te kunnen verkrijgen dient de BVO aan de licentiecommissie aan te tonen wie de beoogde aandeelhouder is en wat voor belangen hij heeft, wat de herkomst van het vermogen is en hoe hij het vermogen zal aanwenden (‘Know Your Owner (KYO)’-principe). De BVO is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van de benodigde informatie.

Uit het KYO-principe volgt een integriteitsnorm waaraan de licentiecommissie toetst. Deze luidt: Een aandeelhouder van een betaald voetbalorganisatie mag zijn geld niet hebben verdiend (of verdienen) met illegale activiteiten, zoals drugshandel of corruptie en ook mag de financiering geen onderdeel uitmaken van een witwastraject.

Besluit licentiecommissie

Na een nader c.q. verscherpt onderzoek, waarbij een forensisch accountant werd ingeschakeld, besloot de licentiecommissie op 28 maart 2019 om het verzoek van FC Den Bosch tot goedkeuring van de overname af te wijzen. Naar het oordeel van de licentiecommissie was FC Den Bosch er niet in geslaagd om aan te tonen dat er voldaan werd aan de integriteitsnorm uit de Richtlijn.

Uitspraak beroepscommissie

FC Den Bosch tekende beroep aan tegen het besluit van de licentiecommissie. Op 25 mei 2019 sprak de beroepscommissie een tussenvonnis uit. Daarin verduidelijkte de beroepscommissie het normenkader dat gehanteerd dient te worden bij toetsing aan de integriteitsnorm. Om aan de integriteitsnorm te voldoen dient een BVO volgens de beroepscommissie met redelijke mate van zekerheid aan te tonen dat het te investeren vermogen niet afkomstig is uit (of verband houdt met) illegale activiteiten. Daarnaast gaf zij in het tussenvonnis opdracht tot een aanvullend onderzoek door externe deskundigen. Nadat FC Den Bosch en de licentiecommissie in de gelegenheid waren gesteld om te reageren op het rapport van de deskundigen, heeft de beroepscommissie uitspraak gedaan.

Evenals de licentiecommissie komt de beroepscommissie, mede op basis van het verrichte aanvullend onderzoek, tot het oordeel dat FC Den Bosch in dit geval niet met redelijke mate van zekerheid heeft aangetoond dat het te investeren vermogen niet afkomstig is uit (of verband houdt met) illegale activiteiten. De beroepscommissie heeft geen oordeel gegeven over de vraag of het te investeren vermogen daadwerkelijk afkomstig is uit of in verband met illegale activiteiten. Dit is door de externe deskundigen evenmin vastgesteld.

Uitleg licentiesysteem betaald voetbal

De doelstelling van het licentiesysteem is het waarborgen van de continuïteit (en eerlijk verloop) van de competities betaald voetbal en in het verlengde daarvan de continuïteit van de betaald voetbalorganisaties (BVO’s). Voor de ‘uitvoering’ van het licentiesysteem zijn in de statuten van de KNVB een onafhankelijke licentiecommissie betaald voetbal en een onafhankelijke beroepscommissie licentiezaken betaald voetbal ingesteld.

De bevoegdheden en samenstelling van de licentiecommissie staan beschreven in het Licentiereglement betaald voetbal. De licentiecommissie neemt besluiten in het kader van het licentiesysteem. De licentiecommissie bestaat uit tenminste vijf leden met expertise op voornamelijk juridisch en financieel gebied. Het bureau licentiezaken van de KNVB, eventueel gebruik makend van de interne expertise van andere afdelingen van de KNVB en/of van extern daartoe door de commissies aangewezen personen, ondersteunt de commissie bij haar werkzaamheden maar alleen de leden van de commissie hebben een stem in de besluitvorming.

Tegen het merendeel van de besluiten van de licentiecommissie is beroep mogelijk. Ook de bevoegdheden en samenstelling van de beroepscommissie staan beschreven in het licentiereglement. De beroepscommissie behandelt het beroep en doet vervolgens een bindende uitspraak. De beroepscommissie bestaat eveneens uit leden met expertise op vooral juridisch en financieel gebied. De afdeling juridische zaken van de KNVB ondersteunt de beroepscommissie en wederom mogelijk daartoe door de commissie aangewezen (externe) personen. Ook hier geldt dat alleen de leden van de beroepscommissie een uitspraak kunnen doen.

Licentiesysteem betaald voetbal Licentiesysteem betaald voetbal Meer informatie over het licentiesysteem betaald voetbal.

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen