Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Bestuurders over politiek en sport: 'Investeer in relatie met de gemeente'

KNVB Media
KNVB Media
8 maart, 16:11

Hoe kijken bestuursleden van voetbalverenigingen naar de verkiezingen, hoe onderhouden zij een goede relatie met lokale politici en wat is de meerwaarde van het Sportakkoord? - Foto: s.v. DCS

Op 17 maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer en bepalen we met onze stem mede het beleid voor de komende jaren in Nederland. Gezondheid en welzijn zijn vanwege het coronavirus onderwerpen die dit jaar extra veel aandacht krijgen. Hoe kijken bestuursleden van voetbalverenigingen naar de verkiezingen, hoe onderhouden zij een goede relatie met lokale politici en wat is de meerwaarde van het Sportakkoord? We vragen het aan René van Leeuwen (s.v. DCS), Edwin van Kraaij (EGS’20) en Marinus van Tent Beking (Sportclub Brummen).

In aanloop naar de verkiezingen publiceerde NOC*NSF samen met alle sportbonden, Cruyff Foundation, Fonds Gehandicaptensport, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Sportkracht 12, Krajicek Foundation en het Platform Ondernemende Sportaanbieders nog een manifest, waarin aan de toekomstige regering een oproep werd gedaan (minimaal) 1 miljard euro extra te investeren voor het stimuleren van sport en bewegen, omdat daarmee een belangrijke bijdrage geleverd wordt aan een gezonde samenleving. Het is dus goed mogelijk dat voetbalverenigingen in de nabije toekomst (extra) geld en ondersteuning tegemoet kunnen zien.

De afgelopen jaren konden sportverenigingen al participeren in regionale en lokale Sportakkoorden die voortkomen uit het Nationaal Sportakkoord, dat als hoofddoel heeft zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Zowel s.v. DCS uit Zevenaar, Sportclub Brummen als EGS’20 uit Grave is in hun eigen gemeente nauw betrokken bij de lokale Sportakkoorden. “Ik wist in eerste instantie niet precies wat het inhield en hield de boot af, maar inmiddels ben ik groot voorstander”, zegt Marinus van Tent Beking, bestuurslid bij Sportclub Brummen. “Wij hebben zelf twee plannen ingediend die ook zijn goedgekeurd. Daar is 5.000 euro mee opgehaald voor de vereniging. Dat geld gebruiken we om met een bakfiets vol sportartikelen langs scholen in de buurt te gaan en we investeren geld in een interne voetbalschool die we gaan starten. Met de voetbalschool focussen we ons naast voetbal op de persoonlijke ontwikkeling van jongeren. Daarmee onderscheiden we ons en dankzij het lokale Sportakkoord kunnen we de komende twee jaar aan de slag met de voetbalschool."

Pre-corona een training bij Sportclub Brummen: '“Ik wist in eerste instantie niet precies wat het Sportakkoord inhield en hield de boot af, maar inmiddels ben ik groot voorstander."

Ook EGS’20 is ondertekenaar van een lokaal Sportakkoord. De nieuwbakken fusieclub benut dit vooral om beter samen te werken met andere verenigingen in de gemeente. “Het Sportakkoord is onderdeel geworden van de sportnota in Grave, daarom is het voor ons heel belangrijk mee te doen. We hebben er tijdens een bestuursvergadering over gesproken en waren er al gauw uit dat we mee wilden doen. We voldeden aan de meeste voorwaarden en er was redelijk snel een akkoord in onze gemeente”, aldus Edwin van Kraaij.

Bezettingsgraad sportpark verhogen

s.v. DCS doet mee aan het lokale Sportakkoord, omdat het zich bewust wil zijn van de rol die het inneemt in de samenleving. Zo onderzoekt de vereniging onder meer hoe de accommodatie opengesteld kan worden voor lokale organisaties. “De bezettingsgraad van ons sportpark is normaal gesproken rond de 25%, waarbij er vooral ’s avonds en in het weekend gevoetbald wordt. In het clubhuis heeft al een maatschappelijke instelling met haar dagbesteding zitting, maar er is nog veel meer mogelijk”, stelt voorzitter René van Leeuwen. “In voorbereiding op het lokale Sportakkoord ben ik samen met onze secretaris en penningmeester naar diverse bijeenkomsten geweest om over verschillende onderwerpen te praten. Wij wilden graag in contact komen met instellingen, scholen en andere verenigingen om te kijken hoe we kunnen samenwerken. Inmiddels wordt er nagedacht over de mogelijkheid van naschoolse opvang op ons sportpark. Verder is het plan dankzij het lokale Sportakkoord om met meerdere verenigingen uit de regio de krachten te bundelen om samen Walking Football op te zetten. In eerste instantie wilden we het zelf proberen te organiseren, maar nu kan het iets groters worden, van heel Zevenaar.”

Investeren in goede relatie met politiek

Mede dankzij de kennis die bij de drie verenigingen aanwezig was, is een goed onderbouwd plan voor onze fusie ontstaan waar de gemeente ook de voordelen van zag

Van Leeuwen, nog werkzaam geweest als diplomaat in Zuid-Amerika, weet als geen ander hoe belangrijk goed contact met de gemeente is. “We hebben al jarenlang korte lijnen met de lokale politiek. Daar investeren we ook tijd in. Mede door die goede relatie wisten we, in samenspraak met vier andere verenigingen, te voorkomen dat er gekort werd op subsidieregelingen voor de clubs in Zevenaar. Daarin zijn we als clubs samen opgetrokken en hebben we een vuist gemaakt. Omdat er een goede verhouding met de gemeente was, zijn we daar op een correcte manier uitgekomen met elkaar.”

Van Tent Beking onderschrijft dat een goede relatie met de gemeente essentieel is voor de voetbalvereniging. “Wij kregen bijvoorbeeld het verzoek van een plaatselijke politieke partij om onze wensen voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar door te geven. Dat komt onder meer door de goede verstandhouding met de politiek. We hebben hierover in het bestuur gesproken en besloten één uitdrukkelijke wens van ons door te geven aan de partij. Door één wens in plaats van tien wensen door te geven, denken we dat de kans groter is dat ons verzoek gehonoreerd wordt en een plek krijgt in het partijprogramma.”

Wij komen in actie om richting de gemeente te laten zien wat de meerwaarde is van een stichting die veel goed werk doet voor de lokale sport

De aandacht voor sport in Brummen wordt langzaam wel minder, merkt Van Tent Beking. De gemeente staat onder curatele en moet daarom bezuinigen. Sport is een van de thema’s die onder druk staat. “Binnen Brummen is er de Stichting Sportkompas. Zij dragen in belangrijke mate bij om sport en bewegen voor iedereen mogelijk te maken en zijn bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor de exploitatie van het zwembad en de twee sporthallen in Brummen. Voor hun werkzaamheden is Sportkompas afhankelijk van subsidie van de gemeente en die subsidie dreigt stopgezet te worden. Nu komen wij in actie en proberen we te laten zien wat voor goed werk Sportkompas doet. Als de stichting wordt opgedoekt ben je weer een puzzelstukje kwijt dat sport levend houdt, de verenigingen met elkaar verbindt en het dorp in beweging houdt.”

Walking football bij Sportclub Brummen, vóórdat corona het voetbal grotendeels stillegde.

Fusie

EGS’20 werkte de afgelopen jaren nauw samen met de lokale politiek, omdat de nieuwe club is ontstaan uit een fusie van drie verenigingen. Na een jarenlange samenwerking tussen Estria, GVV'57 en SCV'58 ontstond op 1 juli 2020 de nieuwe vereniging EGS’20. “De fusie was echt een burgerinitiatief. Het hele plan is ontworpen door de drie verenigingen die wilden samenwerken. We hebben het plan uitgewerkt en onder meer een BOSA-subsidie van 1 miljoen euro verkregen om de plannen te laten slagen”, zegt Van Kraaij. “Het is belangrijk bij dergelijke trajecten zelf het initiatief te nemen en veel te praten met ambtenaren en wethouders. Mede dankzij de kennis die bij de drie verenigingen aanwezig was, is een goed onderbouwd plan ontstaan waar de gemeente ook de voordelen van zag.”

Proactief

Kennis is belangrijk, maar kennissen zijn misschien nog wel belangrijker bij goed contact met de gemeente

Van Tent Beking herkent de woorden van zijn collega-bestuurder. Hij beschouwt het als onderdeel van zijn functie als secretaris om goede contacten te onderhouden met de lokale politiek. “Het helpt als je in een kleine gemeenschap woont, omdat je dan vaker mensen kent die op het gemeentehuis werken. Maar ook als er ambtenaren van buiten het dorp komen, investeer ik graag tijd en energie om een relatie op te bouwen. Onlangs is er een nieuwe ambtenaar met sport in haar portefeuille in dienst getreden bij de gemeente. Zij is enorm enthousiast en stelt heel veel relevante vragen aan ons. Daar zijn wij blij mee. Tegelijkertijd is ze nog bezig haar weg te vinden en daar kan ik mee helpen. Zo ontstaat vruchtbare grond voor een mooie samenwerking.”

“Als je een probleem hebt, maak dat niet te groot”, geeft Van Leeuwen als tip voor het in stand houden en opzetten van een goede relatie met lokale politici. “Wees je bewust van je eigen rol en positie als vereniging. Denk binnen de vereniging na over een oplossing voor jouw probleem en draag dat aan bij de gemeente. Je brengt dan iets in plaats van dat je alleen iets wilt halen. Kennis is belangrijk, maar kennissen zijn misschien nog wel belangrijker bij goed contact met de gemeente. Investeer daarin en dan ontstaat vanzelf een goede relatie.”

Sportakkoord Sportakkoord Lees hier meer informatie over het Sportakkoord en hoe je als voetbalvereniging kunt aansluiten bij een lokaal sportakkoord.

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen