Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

'Verenigingen spelen cruciale rol bij vraagstukken over sport en bewegen'

KNVB Media
KNVB Media
8 maart, 11:34

NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg vertelt over de (toekomstige) rol van sportverenigingen en het besturen van een club. - Foto: KNVB Media

De aandacht in de maatschappij voor sport en bewegen is het afgelopen jaar sterk toegenomen. Thema’s als gezondheid en welzijn staan hoger op de politieke agenda dan ooit tevoren. Met de Tweede Kamerverkiezingen in aantocht vragen we aan NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg hoe zij aankijkt tegen de (toekomstige) rol van sportverenigingen, het besturen van een vereniging en waarom NOC*NSF pleit voor een extra investering van 1 miljard euro in sport.

Op 15, 16 en 17 maart mogen we weer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Sport en bewegen krijgen dit jaar meer aandacht dan voorheen in de verkiezingsprogramma’s. De groeiende belangstelling voor gezonde leefstijl en de preventieve waarde die dat heeft, zeker ten tijde van een gezondheidscrisis, is ook bij veel partijen duidelijk terug te zien. “We zijn natuurlijk blij met de extra aandacht voor sport en bewegen in de politiek”, zegt Van Zanen-Nieberg. “Als belangrijke vertegenwoordiger van de sport- en beweegsector hebben we ons hier het afgelopen jaar ook hard voor gemaakt. Samen proberen we een vuist te maken, waardoor sport en bewegen daadwerkelijk een prominente plek krijgt in een nieuw regeerakkoord."

"Dat zou ook goed nieuws zijn voor sportverenigingen, want wanneer er in de landelijke politiek wordt besloten extra te investeren in de sector, komen deze gelden uiteindelijk ook deels op gemeentelijk niveau vrij. Als bestuurder is het dus belangrijk goed contact te onderhouden met de lokale politiek, te weten wat er speelt en wethouders en ambtenaren op de hoogte te houden van ontwikkelingen bij jouw vereniging. Een kleine investering vanuit de landelijke of gemeentepolitiek kan een sportvereniging al heel erg helpen. Je stem als bestuurder is dus enorm belangrijk.”

Nationaal Preventieakkoord Nationaal Preventieakkoord In het akkoord staan afspraken met als doel de gezondheid van heel veel Nederlanders te verbeteren.

1 miljard extra voor stimuleren sport en bewegen

In aanloop naar de verkiezingen publiceerde NOC*NSF samen met alle sportbonden, Cruyff Foundation, Fonds Gehandicaptensport, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Sportkracht 12, Krajicek Foundation en het Platform Ondernemende Sportaanbieders in een aantal dagbladen een manifest. Daarin wordt het zittende kabinet opgeroepen Nederland in beweging te brengen en de hele sportsector zo snel mogelijk weer te openen. Tevens wordt aan de toekomstige regering een oproep gedaan (minimaal) 1 miljard euro extra te investeren voor het stimuleren van sport en bewegen, omdat daarmee een belangrijke bijdrage geleverd wordt aan een gezonde samenleving. Het geld zou ingezet moeten worden om in de komende periode de groep van ongeveer 10 miljoen mensen die nu al regelmatig sporten uit te breiden met nog eens 4 miljoen mensen.

NOC*NSF-voorzitter: Anneke van Zanen-Nieberg (Ronald van Dam Fotografie Deventer)

Van Zanen-Nieberg: “De coronacrisis heeft voor een daling gezorgd in het aantal mensen dat regelmatig sport. De weg naar verenigingen is vaak afgesloten geweest en mensen zijn mede daardoor minder gaan bewegen. En dat geldt al helemaal waar het de binnensporten betreft. Het is dus zaak verenigingen zo snel mogelijk weer open te stellen.”

“Met het extra geld kunnen de 24.000 verenigingen en 6.000 andere sportaanbieders versterkt worden om de gewenste groei aan te kunnen. Denk daarbij aan verdere versterking van het technisch kader, zoals trainers, coaches en de scheidsrechters/juryleden, om het aanbod van sport op een verantwoorde manier aan te bieden voor een steeds grotere groep Nederlanders. Maar ook extra geld om de lokale bestuurlijke kracht verder uit te bouwen, zodat elke sportomgeving ook een veilige omgeving is voor iedereen die actief is – van jong tot oud, en de lokale sportaanbieders in staat zijn om samenwerkingsverbanden met onderwijs, zorg en welzijn aan te gaan. Een sportvereniging besturen is veel complexer geworden. Wij willen bestuursleden - via hun bonden - ondersteunen, zodat als er straks nieuwe leden komen zij zich thuis voelen, goede training krijgen en er een passend sportaanbod voor hen is.”

Drempel om te sporten laag houden

Zoals gezegd is gezondheid een belangrijk thema bij de aankomende verkiezingen. Onderzoeken tonen aan dat een groot deel van de Nederlanders te weinig beweegt. Verenigingen, en hun bestuursleden, spelen volgens Van Zanen-Nieberg een cruciale rol bij de vraagstukken die er het gebied van sport en bewegen leven. “Een heel groot deel van Nederland sport in verenigingsverband. We vinden het gezellig samen actief te zijn. Maar feit is wel dat er tegenwoordig veel meer mogelijkheden zijn om je vrije tijd in te vullen. Daarom is het goed als sportverenigingen de drempel om te sporten zo laag mogelijk te maken. Nu is hét moment voor verenigingen om tot de kern te komen en jezelf af te vragen: wat maakt ons deze fantastische club en wat maakt dat mensen graag bij ons komen? Als we sterker uit de crisis willen komen, is het van belang over deze vragen na te denken. Dan ben je goed voorbereid om de huidige leden voor je vereniging te behouden en nieuwe leden op de juiste manier te kunnen werven.”

Ik zou bestuursleden adviseren in contact te blijven met je leden en de gemeenschap en zichtbaar te zijn. Ik noem dat het ‘beschikbaarheidsnut’

Van Zanen-Nieberg denkt dat verenigingen ook veel van elkaar kunnen leren om klaar te zijn voor de toekomst. “Ik heb al zoveel mooie initiatieven voorbij zien komen van verenigingen die met elkaar samenwerken om sporten voor de leden toch mogelijk te maken. Ik stimuleer verenigingen ook met elkaar in gesprek te gaan en elkaar te helpen. Daarnaast zou ik adviseren ook in contact te blijven met je leden en de gemeenschap. Als bestuurslid is het goed om te weten wat er speelt binnen de club. Wees zichtbaar voor je achterban. Ik noem dat het ‘beschikbaarheidsnut’. Als jij weet welke uitdagingen er zijn en wat er leeft binnen de vereniging, kun je hier op de bestuurstafel een visie over vormen en de vrijwilligers erbij betrekken. Wanneer je gebruik maakt van hun expertises en ze verantwoordelijkheid geeft, ontstaan er vaak mooie dingen.”

Eén tweetje Eén tweetje Via de community Eén tweetje ontmoeten bestuurders elkaar, stellen ze vragen, geven ze antwoorden, delen ze inspiratie en gaan ze met elkaar ‘in gesprek’. Meld je aan en leer van elkaar op Eén tweetje.

Aandacht blijven vragen voor sport en bewegen

De georganiseerde sport heeft een moeilijk jaar achter de rug, waarin er nauwelijks in competitieverband gesport kon worden, kantines gesloten moesten blijven en er zorgen zijn over de financiën. Desondanks ziet Van Zanen-Nieberg de toekomst met vertrouwen tegemoet. “Verenigingen hebben aangetoond daadkrachtig, flexibel en creatief te zijn. Die eigenschappen zullen ook de komende jaren nodig zijn. Om de bestaande leden de weg naar de club weer terug te laten vinden en om die vier miljoen extra Nederlanders in beweging te krijgen, is het noodzakelijk aangesloten te blijven op wat de maatschappij vraagt van verenigingen. Als we blijven aanbieden wat we altijd deden, zal wellicht een gedeelte van de jeugd andere manieren van sporten en bewegen gaan zoeken. We merken dat een deel van hen op een andere manier sport wil bedrijven. We zien verenigingen al evolueren van het traditionele model, met vaste trainingstijdstippen en wedstrijden in het weekend, tot een flexibeler aanbod toegespitst op specifieke doelgroepen.”

Met z’n allen kunnen we laten zien dat sport bijdraagt aan een beter Nederland

“Door als bestuurslid met je leden in gesprek te gaan en de trends in de huidige maatschappij, zoals het thuiswerken, te volgen kun je een aanbod creëren dat past in de huidige tijdsgeest. Voor bestuurders ligt hier een belangrijke rol weggelegd om dit te organiseren en ervoor te zorgen dat het gefaciliteerd wordt binnen een vereniging. Als sport- en beweegsector blijven wij aandacht vragen in de politiek voor het belang van sport en bewegen. Met z’n allen kunnen we laten zien dat sport bijdraagt aan een beter Nederland. De eerste stap om het verschil te kunnen maken, is door onze stem te laten gelden op 17 maart.”

Tweede Kamerverkiezingen: Wat staat er in de partijprogramma’s over sport en bewegen? Tweede Kamerverkiezingen: Wat staat er in de partijprogramma’s over sport en bewegen? Bekijk hier hoeveel aandacht sport, bewegen en een gezonde leefstijl krijgen in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen.

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen