Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Terugkijken: webinar over het belang van een jeugdvoetbalbeleidsplan en de Hoofd Opleiding

KNVB Media
KNVB Media
21 mei 2020, 12:00

Tijdens de webinar werd er gesproken over de nut en noodzaak van een goed en praktisch jeugdvoetbalbeleidsplan. - Foto: KNVB Media

In deze onzekere tijden bieden we amateurclubs en vrijwilligers de mogelijkheid om op een eenvoudige en laagdrempelige manier toch met voetbal bezig te blijven. In diverse webinars en online programma’s bespreken we de komende weken met verschillende sprekers thema's die juist in deze periode voor clubs en vrijwilligers van belang kunnen zijn.

Op maandag 18 mei zonden we het webinar uit over het belang van een jeugdvoetbalbeleidsplan en de rol van een Hoofd Opleiding binnen een vereniging. René van Baren (coördinator club- en kaderontwikkeling bij de KNVB) en Jorge Ferreira (Hoofd Opleiding bij Alexandria ’66) bespraken hoe je een goede structuur neerzet bij een amateurvereniging.

Terugkijken Terugkijken Kijk de webinar hier terug.

Overige vragen

Vanwege de grote belangstelling zijn tijdens de uitzending niet alle ingestuurde vragen van kijkers aan bod gekomen. De vragen die niet zijn behandeld, inclusief de antwoorden van Jorge Ferreira (Hoofd Opleiding Alexandria ’66) en René van Baren (coördinator club- en kaderontwikkeling KNVB) vind je hieronder terug.

 

Hoe hou je een welwillende trainer/vader gemotiveerd die een niet zo’n gemotiveerd lager team traint?

Jorge: Van belang is te achterhalen wat de trainer demotiveert, komt het dat zij vaak verliezen, heeft hij/zij wellicht te hoge verwachtingen van zijn/haar groep, hoe is de omgang met de ouders. Is hij/zij gedemotiveerd door de groep of is de groep gedemotiveerd door de trainer?

Wat je kan doen is de trainer inzichtelijk maken wat er van kinderen verwacht mag worden in zijn leeftijdsgroep en helpen om meer plezier te brengen in de training. Oftewel spelers succes momenten te laten beleven tijdens trainingen en hen op een juiste manier aandacht te geven en te motiveren. Als tip verwijs ik je om de trainer mee te nemen in de vier inzichten van het trainerschap.

 

Wat doe je als je met welwillende vrijwilligers werkt die niet openstaan voor jou en die hun eigen gang gaan?

Jorge: Herkenbare situatie. Wat ik altijd tracht te doen is eerst kritisch naar mijn zelf kijken. Is het wel goed gecommuniceerd is de noodzaak en doel duidelijk? Ontbreekt het de persoon aan kennis en kunde om hetgeen gevraagd uit te voeren? Op basis van deze vragen kan je al oplossingen bedenken om hem/haar mee te nemen in het proces. Mensen willen deel uitmaken van een succes. M.a.w. geef veel aandacht aan de positieve zaken bij andere trainers die de werkwijze wel uitvoeren en deel dat vooral, daarnaast is het te proberen om hem/haar te bereiken door anderen binnen de verenigen waarmee de trainer een betere connectie heeft. Dit kan allemaal leiden tot verandering. Echter, je blijft te maken houden met het beïnvloeden van gedrag en dat is best complex. Schroom niet om een exit gesprek aan te gaan. Ja, dan kan een groep zonder trainer komen te staan, maar dat is op te lossen.

Geef dit soort zaken ook een plek in jouw jeugdvoetbalbeleidsplan. Welke richtlijnen hanteer je in een dergelijke situatie en bedenk ook een escalatie model. Belangrijk om in deze situatie ook het bestuur en jeugdcommissie te informeren en mee te nemen in het traject.

 

Kan de HO ook in dienst komen van een club als er nog geen plan is?

Jorge: Ja, dat kan. Dat is een mooi startpunt om te dat proces te starten. Bedenk wel vooraf wat de rol van de HO wordt, wat zijn/haar plek in de organisatie gaat worden en bijbehorende, bevoegdheden.

 

Hoe zorg je voor goede communicatie tussen trainers/coördinatoren en de HO?

Jorge: Communicatie is een breed begrip. Het begint bij het vormen van een goede relatie onderling, creëer een omgeving waarbij het team zich veilig voelt om hun input te leveren en heb de verantwoordelijkheden helder voor iedereen. Leg de basiszaken vast zoals een overleg planning, 1-op-1 gesprekken en maak duidelijke afspraken. Het is goed om het doel met elkaar vast te stellen zodat de belangen verenigd worden.

 

Kunnen jullie iets vertellen over de introductie binnen/bij de club van een nieuwe HO? Goeie concrete voorbeelden?

Jorge: De introductie is heel belangrijk, hoe je geïntroduceerd wordt heeft effect op je werkzaamheden dus het is van belang om dit op een manier te doen waarin je zoveel mogelijk mensen bereikt en hen ook enigszins informeert over wat de HO gaat bijdragen en gaat doen. Een voorbeeld; de introductie start al bij de sollicitatie door de kennismaking met diverse mensen van de organisatie, daarna een introductie via de site/social media. Bij Alexandria ‘66 heb ik een interview gegaan dat is gepubliceerd op YouTube. Vervolgens ben ik kennis gaan maken met allerlei mensen binnen de organisatie, van de barmedewerker tot aan de materiaalman.

 

Wij hebben per lichting een andere Technisch Manager en geen HO. Wat vind je daarvan?

Jorge: Vooropgesteld, zolang een praktische insteek goed functioneert is het prima. Het is wel van belang dat er iemand de rode draad bewaakt. Dat er enige uniformiteit is, zodat het wel herkenbaar is voor spelers en trainers. Niet dat elk lichting er zijn eigen regels en handelswijze op nahoudt. Dit vergt steeds aanpassingen en kan leiden tot onrust. Beleg ook wie er overstijgende beslissingen neemt en/of knopen doorhakt, indien dat nog niet is gebeurd.

 

Hoe ga je als HO om met teams waarvan ouders niet in de rij staan om te gaan trainen en/of te coachen?

Jorge: Mijn ervaring is dat er bij het aangaan van een lidmaatschap meer aandacht besteed kan worden aan dit onderdeel. Bij aanvang van het lidmaatschap kan de vereniging direct een toelichting geven over hoe het werkt binnen de vereniging en wat er verwacht wordt. Het helpt om per team in overleg te gaan met de ouders en het een en ander helder uit te zetten. Wat als er geen ouder opstaat? Of hoe kunnen wij het met elkaar oplossen en ervoor zorgen dat wij de kinderen een leuk seizoen kunnen bezorgen? Veel ouders kennen de ‘ins en outs’ niet van het verenigingsleven en nemen aan dat alles wordt geregeld. Echter, zij zíjn de vereniging en maak hen hiervan bewust.

 

Je gaf aan dat je de trainers het beste kunt betrekken om draagvlak te krijgen. Maar trainers zijn passanten, het ene jaar is het andere niet en deze laag fluctueert gewoon veel. Hoe zou men zoiets kunnen ondervangen? Dus niet het verloop, maar het draagvlak ieder jaar.

Jorge: Dat het vaak passanten zijn klopt. Bij de vereniging waar ik tot op heden gezeten heb, heb ik het altijd wel een prioriteit gemaakt om trainers langer aan de vereniging te binden. Door hen aandacht te geven in de vorm van opleiden, begeleiden, waarderen en ook perspectief bieden. De trainers zijn een factor binnen dat draagvlak, maar je hebt ook andere betrokken binnen de vereniging. Op het moment van uitrollen van je plan ga je ook anderen hiervan onderdeel maken. Binnen je plannen is het van belang om je uitgangspunten te benoemen en richting te geven. Wanneer je in gesprek bent met een andere trainer kan je hem/haar daar ook in meenemen. Dan heeft de trainer een beeld bij hoe jullie werken en/of het bij hem/haar past.

 

Hou jij 6-weekse bijeenkomsten met trainers? En zo ja, wat zijn jouw onderwerpen?

Jorge: De hoofdthema’s zijn: ‘de wedstrijd’ en ‘de training’. Dit zijn twee bijeenkomsten waarin wij de basisprincipes van een wedstrijdtraject en trainingstraject behandelen; van voorbereiding tot nabespreking en/of afsluiting van de training. Dan zijn er de trainingen specifiek, waarin wij ingaan op de onderwerpen van de komende periode, mogelijke oefeningen en hoe deze vorm te geven. Door deze zelf te ervaren en te beleven kunnen zij het ook makkelijker in praktijk brengen. In de bijeenkomsten komt ook steeds terug hoe om te gaan met spelers (pedagogiek), en we gaan ook altijd de praktijk in.

 

Uit hoeveel personen bestaat jullie technische kader? Hoeveel personen naast de HO?

Jorge: De Technische Commissie bij Alexandria ‘66 bestaat uit vijf personen met ieder zijn eigen aandachtsgebied; onderbouw, middenbouw, bovenbouw, senioren en interne scouting.

 

Train je zelf ook nog een team ernaast?

Jorge: Nee, niet meer. Het is zeker wel fijn om gevoel te houden met de praktijk. Echter, gezien de tijdsbesteding is het niet altijd even praktisch en je moet de rollen ook goed kunnen scheiden.

 

Hoe krijg je een leerlijn met een vast plan waar je in principe niet van wil afwijken tussen de oren van ouders/trainers die allemaal zelf het voetbal hebben uitgevonden en het dus belangrijker vinden om op corners te trainen dan eerst de technische vaardigheden tot in den treure te oefenen?

Jorge: Ja, dat is herkenbaar. Wat van belang is, en dat doe je waarschijnlijk al, is wel volhouden. Volhouden betekent overigens niet dat je niet moet luisteren. Het kan best zijn dat een aanpassing of andere idee het plan kan versterken. Ervan uitgaande dat een ieder hetzelfde belang heeft, het kind (meer) plezier laten beleven in een veilige omgeving waarin zij betere voetballers worden en daardoor ook meer kunnen gaan winnen. Wat mij heeft geholpen is door ouders/trainers mee te nemen in de ontwikkelingsfase van kinderen en wat een geschikt moment is om op bepaalde onderdelen te trainen. wanneer zijn zij er het meest ontvankelijk voor. Hier kan je het KNVB-model voor gebruiken en er zijn ook wetenschappelijke artikelen over te vinden. Het is net zoals op school; als je start in groep 1 lees je ook niet een boek van groep 8. Kortom, blijf volhouden en maak hen bewust van de noodzaak van de te volgen stappen en bevraag hen ook veel over hun eigen ideeën.

 

Wat is de visie van de KNVB op de rol Hoofd Opleidingen?

René: De KNVB ziet de Hoofd Opleiding (HO) als onmisbare schakel voor een goede jeugdopleiding. De HO draagt bij aan het ontwikkelen en behoud van spelers én trainers/coaches.

 

Hoe ziet de KNVB de omvang van de HO taak? En wat voor vergoedingsstructuur staat hier tegenover. Is het een vrijwilliger, of is hij voor een aantal uur (hoeveel?) in loondienst?

René: De omvang is afhankelijk van de context van de vereniging (aantal leden, teams etc.) en de functieomschrijving. Deze omschrijving omvat verantwoordelijkheden, taken en eventuele bevoegdheden en geeft duidelijk weer waar de HO gepositioneerd staat binnen de vereniging. Op basis hiervan én de benodigde (voetbalinhoudelijk) bagage kan er bepaald worden wat voor vergoeding recht doet. Leg de vergoeding voor de hoofdtrainer er eens naast en bepaal als vereniging hoe dit zich verhoudt tot het belang van de HO-functie.

 

Een HO stopt toch niet enkel bij de jeugd? Wij vinden dat de senioren hier ook bij horen. Opleiden stopt niet na O19. Hoe zien jullie dat?

René: Helemaal eens. Dat is ook de reden dat de KNVB kiest voor de afkorting HO (Hoofd Opleiding) en niet HJO (Hoofd Jeugdopleiding). Dat laatste impliceert dat hij/zij er alleen voor de jeugd (t/m O19) is. Juist nu met de komst van de O21/O23 competities is de doorstroom van jeugd naar senioren essentieel en daar speelt een HO een belangrijke rol in.

 

De KNVB gaat het vier fasen-voetbal invoeren per volgend seizoen. Hoe anticiperen jullie hierop (bijvoorbeeld in het kader van teamindelingen)?

René: Voor dit antwoord verwijzen wij graag naar de webinar ‘teamindelingen’ welke gepland staat op 8 juni en het webinar ‘meer gelijkwaardige jeugdcompetities’ op 15 juni

 

Als er geen jeugdvoetbalbeleidsplan is, welke stappen neem je dan eerst?

René: In de presentatie, die is te downloaden op deze pagina, is een stappenplan uitgewerkt. Mocht dit nog onvoldoende handvatten geven, dan verwijzen wij graag naar deze pagina over het jeugdvoetbalbeleidsplan.

 

Wat vind je van de termen selectieteams en recreatieteams?

René: Wij hangen liever geen definitie aan bepaalde teams. Dit schept eerder verwarring en doet niet altijd recht aan de motivatie van de kinderen die in de teams spelen.

 

Heb je één Hoofd Opleidingen nodig voor de jongens-en meidentak? Of beter één per geslacht? Wij hebben 450 jongens en 125 meiden.

René: De functienaam zegt het al: Hoofd Opleiding. Daar vallen alle spelers onder, jongens/meiden, getalenteerd en minder getalenteerd. Afhankelijk van de positie van meiden in de opleiding en de grootte van de doelgroep kan een vereniging wel denken aan aparte coördinatoren, dat zien we ook regelmatig bij verenigingen. Echter is er het risico dat zij op een eiland komen te werken. Daarom het advies om één beleid te maken en niet bij voorbaat de jongens en meiden te gaan scheiden van elkaar.

 

Waarom kan je de opleiding naar HO A niet doorlopen via de HO-lijn maar moet je UEFA B hebben om te kunnen inschrijven voor HO A?

René: De HO A wordt o.a. opgeleid om binnen een grote vereniging voetbalinhoudelijk kader op te leiden t/m niveau 3 (UEFA C). Om dit op een goede manier te kunnen doen geloven wij in overstijgende voetbalinhoudelijke kennis en vaardigheden. Vanuit dit oogpunt is het UEFA B diploma minimaal vereist.

Aanmelden overige webinars

Wil je de komende weken nog meer webinars voor trainers bekijken? Meld je dan aan voor een van onderstaande webinars of bekijk het volledige aanbod op knvb.nl/samenvooruit. 

Het opzetten van kaderbeleid bij mijn club Het opzetten van kaderbeleid bij mijn club Maandag 25 mei, 20.00 uur. Hoe ga ik om met de teamindelingen voor het nieuwe seizoen Hoe ga ik om met de teamindelingen voor het nieuwe seizoen Maandag 8 juni, 20.00 uur. Meer gelijkwaardige jeugdcompetities; hoe organiseren we dat? Meer gelijkwaardige jeugdcompetities; hoe organiseren we dat? Maandag 15 juni, 20.00 uur. Samen Vooruit Samen Vooruit Bekijk hier het volledige programma aan webinars en online uitzendingen.

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen