Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Commissie De Vries: Bestrijd seksuele intimidatie actiever

KNVB Media
KNVB Media
12 december 2017, 11:15

Een actievere bestrijding van seksuele intimidatie en misbruik in de sport is noodzakelijk. Dat concludeert de Commissie De Vries. - Foto: KNVB Media

Een actievere bestrijding van seksuele intimidatie en misbruik in de sport is noodzakelijk. Dat concludeert de Commissie De Vries die, onder leiding van oud-minister Klaas de Vries en in opdracht van sportkoepel NOC*NSF, onderzoek heeft verricht naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport. De commissie doet aanbevelingen om incidenten en misbruik in de sport aan te pakken.

Een actievere bestrijding van seksuele intimidatie en misbruik in de sport is noodzakelijk

Bij de KNVB staat seksuele intimidatie en misbruik hoog op de agenda. Net als NOC*NSF en de Commissie De Vries erkent de voetbalbond dat het leed dat seksuele intimidatie en misbruik veroorzaakt, vaak immens is. Het respect voor de slachtoffers, die zich hebben gemeld bij de Commissie De Vries, is groot. De KNVB beseft ook dat er in het verleden vaak te weinig aandacht voor seksuele intimidatie en misbruik in de sport is geweest. Verder onderschrijft de KNVB dat de sportwereld veel kan doen om sporters in de toekomst leed te besparen.

Bruikbare aanbevelingen

De KNVB constateert met NOC*NSF dat de Commissie De Vries in een betrekkelijk kort tijdsbestek tot een gedegen rapport is gekomen met bruikbare aanbevelingen. Een van de aanbevelingen die er uitspringt, is meldplicht. Alle leden die kennisnemen van een melding van seksuele intimidatie of misbruik zouden verplicht moeten worden dat te melden bij het bestuur. Ook samenwerking staat hoog op de agenda. Als iets duidelijk wordt in het rapport is het dat afstemming en samenwerking op dit thema van groot belang is.

De KNVB constateert dat de Commissie De Vries in een betrekkelijk kort tijdsbestek tot een gedegen rapport is gekomen met bruikbare aanbevelingen

Het belang van samenwerking tussen alle betrokken partijen bleek in een recente zaak tegen een strafrechtelijk veroordeelde trainer. In die zaak kon het bondsbestuur van de KNVB pas ingrijpen toen een geanonimiseerd vonnis aan de verdachte kon worden toegeschreven. De KNVB pleit al langer voor een betere samenwerking tussen sportbonden en politie en Openbaar Ministerie, die er in de toekomst voor moet kunnen zorgen dat zulke zaken accurater worden aangepakt.

Taskforce

De KNVB heeft tevens zitting in de door NOC*NSF in het leven geroepen taskforce van sportbonden, om aan de hand van de aanbevelingen van de Commissie De Vries tot een plan van aanpak te komen. Deze taskforce zal de komende maanden op diverse niveaus overleg voeren met betrokkenen, waaronder VWS, Slachtofferhulp Nederland, politie en Openbaar Ministerie. Dat moet leiden tot een meerjarenplan van aanpak, dat komend voorjaar tijdens de Algemene Vergadering van NOC*NSF wordt voorgelegd, en een opzet voor een aantal directe maatregelen op korte termijn.

De KNVB heeft vandaag alle voetbalverenigingen per e-mail een korte toelichting en een link naar het rapport gestuurd. Binnenkort volgt een overzicht van aanknopings- en aandachtspunten die de Commissie De Vries ziet op verenigingsniveau. Op verzoek van de commissie krijgen alle sportverenigingen in januari de papieren versie van het rapport toegestuurd.

Vertrouwenscontactpersonen

Momenteel heeft de KNVB vertrouwenscontactpersonen waar mensen terecht kunnen die slachtoffer of verdachte zijn van seksueel misbruik in het voetbal. Deze vertrouwenscontactpersonen zijn ook bereikbaar voor advies en ondersteuning voor voetbalclubs uit amateur- en betaald voetbal.

De KNVB adviseert clubs om een eigen vertrouwenscontactpersoon aan te stellen

Meldingen met betrekking tot seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag komen via hen bij de KNVB binnen. Als er een melding binnenkomt is de vertrouwenscontactpersoon de eerste schakel tussen de melder en professionals op het gebied van seksuele intimidatie.

Preventie bij de club

De KNVB adviseert clubs om een eigen vertrouwenscontactpersoon aan te stellen. Het is goed voor spelers, ouders of andere clubmensen dat ze weten waar ze binnen hun eigen club terecht kunnen met meldingen, vragen en/of twijfels met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag. De drempel om hiervan melding te doen moet namelijk zo laag mogelijk zijn. Vertrouwenscontactpersonen van de KNVB zijn altijd beschikbaar om clubs hierover te informeren.

Ook wordt clubs geadviseerd om referenties op te vragen van vrijwilligers of trainers die bij hun club willen komen helpen. Dit geeft zekerheid over wie je binnenhaalt. Andere preventieve mogelijkheden zijn onder meer het opvragen van een VOG (verklaring omtrent gedrag) en het vier-ogen-principe in de kleedkamer.

Voetbal en seksuele intimidatie Voetbal en seksuele intimidatie Een veilig en plezierig voetbalklimaat voor iedereen is een belangrijk uitgangspunt van de KNVB. Daarom worden verenigingen gesteund en gestimuleerd om preventief beleid te voeren om seksuele intimidatie tegen te gaan.

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen