Nieuwe voorwaarden voor arbeidscontracten voor trainers, coaches en spelers

KNVB Media
KNVB Media
30 juni 2015, 16:23

Foto: KNVB Media

Let op, vanaf 1 juli 2015 gelden er nieuwe voorwaarden voor arbeidscontracten. Daardoor gaan de regels rondom flexibele contracten en het ontslag flink op de schop. Dit is het gevolg van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ).

Wat houdt deze wet in en wat zijn de gevolgen?

De nieuwe wet heeft ingrijpende gevolgen voor arbeidscontracten met voetballers, trainers en coaches. Het is daarom belangrijk dat je op de hoogte bent van de wijzigingen. We zetten hieronder de belangrijkste gevolgen voor je op een rij waarmee je na 1 juli 2015 rekening moet houden.

Vast contract na 2 jaar tijdelijke contracten

Werknemers maken na 2 jaar opvolgende tijdelijke contracten aanspraak op een vast contract. De periode van 2 jaar tijdelijke contracten wordt een keten genoemd. Om de ´keten´ aan tijdelijke contracten te verbreken, moet iemand er minstens 6 maanden tussenuit zijn om geen vast contract te krijgen. De oude oplossing van veel clubs om eens per drie jaar of ieder jaar tussen de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten een tussenpauze in de zomerperiode van drie maanden in te lasten en zo de zogenaamde ´ketenbepaling´ te doorbreken is vanaf 1 juli 2015 niet meer mogelijk.

Werknemers (voetballers, trainers/coaches) hebben voortaan een vast contract als:

  • de werknemer langer dan 2 jaar bij de voetbalvereniging in dienst is met elkaar  steeds opvolgende arbeidscontracten;
  • de werknemer binnen 2 jaar tijd 4 opeenvolgende tijdelijke contracten afsluit (het vierde contract is dan voor onbepaalde tijd).

Wanneer is er sprake van opvolgende tijdelijke arbeidscontracten?

  • Tijdelijke contracten worden voortaan opeenvolgend gezien als ze elkaar met een tussenpoos van 6 maanden of minder opvolgen. Pas na een onderbreking van meer dan 6 maanden ontstaat er de mogelijkheid voor het aanbieden van een nieuw tijdelijk contract.

Nieuwe regels bij ontslag

Amateurverenigingen moeten per 1 juli 2015 rekening houden met het betalen van een vergoeding bij het beëindigen van een arbeidscontract dat ten minste twee jaar heeft geduurd. De zogenoemde transitievergoeding is bedoeld als compensatie voor het ontslag en om de overgang naar ander werk te vergemakkelijken. Voor kleinere werkgevers met minder dan 25 werknemers is een tijdelijke overbruggingsregeling voor de transitievergoeding ingevoerd. Voor de kleinere werkgevers die genoodzaakt zijn tot ontslag wegens een zeer slechte financiële situatie bestaat er eventueel een mogelijkheid tot het betalen van een lagere vergoeding. 

Verenigingen kunnen straks nog maar op één manier via het UWV het arbeidscontract om economische redenen, zoals een slechte financiële situatie door verlies van inkomsten, eenzijdig beëindigen. Verenigingen behouden wel de mogelijkheid om het arbeidscontract met wederzijdse goedkeuring te beëindigen om zo in goed overleg uit elkaar te gaan. Echter hierdoor kan de transitievergoeding niet worden vermeden. De werknemer heeft namelijk recht op de vergoeding indien de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever is ontbonden. Let op, deze wederzijdse afspraak moet wel altijd schriftelijk worden vastgelegd. De werknemer heeft bovendien een bedenktijd van twee weken, die in de beëindigingsovereenkomst moet worden vermeld.

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen

Terug naar boven