Sportinnovator

Sinds 2017 is de KNVB Campus erkend als Sportinnovator Centrum. Dat betekent dat de KNVB Campus behoort tot de topsport innovatie centra in Nederland, net als o.a. Thialf in Heerenveen, De Tongelreep in Eindhoven en Papendal in Arnhem. 

Wat is sportinnovator?

In opdracht van Minister Schippers van VWS heeft het Topteam Sport de Kennis- en innovatieagenda sport 2015-2020 opgesteld. In de agenda is de ambitie geformuleerd om het rendement van kennis en innovatie in de sport te vergroten: voor de sport maar ook voor de wetenschap, economie en maatschappij. Om dit te realiseren is het programma Sportinnovator opgezet waarin samenhangende programmalijnen worden uitgevoerd.

SportinnovatorKlik hier voor meer informatie over Sportinnovator.

Sportinnovator ecosysteem

Het doel van dit programma is het opzetten van een Sportinnovator-ecosysteem, waarbij nieuwe samenwerkingen worden gestimuleerd tussen sport, wetenschap, bedrijfsleven en overheid. Samenwerking staat binnen dit ecosysteem centraal om op die manier rendabele innovaties in de sport te ontwikkelen. Binnen dit ecosysteem nemen centra, projecten, ideeën en data een prominente plek in.

Centra

Sportinnovator-centra zijn ontmoetings- en broedplaatsen waar onderzoekers, ondernemers, overheden en sportorganisaties structureel samenwerken aan de innovaties die: bijdragen aan de topsport, sportparticipatie en/of een actieve leefstijl; bijdragen aan de kennisbasis voor sport; zorgen voor economische rendement of maatschappelijke waarde opleveren.


Terug naar boven