Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Veelgestelde vragen gebruiksnorm kunstgrasvelden

Hieronder zijn antwoorden te vinden op veelgestelde vragen over de gebruiksnorm kunstgras.

 

Wat is de gebruiksnorm?

De gebruiksnorm voor kunstgrasvelden geeft de ondergrens aan tot wanneer een kunstgrasveld veilig en blessurevrij te gebruiken is. In de norm, die bestaat sinds 1 juli 2010, staan eisen beschreven over onder andere de stroefheid (van invloed op de kniebelasting), schokabsorptie (enkelbelasting en lage rug), balstuit (hardheid van het veld), de balrol (snelheid van het veld). Velden die gecertificeerd zijn na 1 juli 2010, moeten vanaf acht jaar na aanleg een verplichte keuring ondergaan. Een positief keuringsrapport toont dat het veld voldoet aan de gebruiksnorm. Gebruiksnorm kunstgrasvelden Gebruiksnorm kunstgrasvelden De gebruiksnorm voor kunstgrasvelden geeft de ondergrens aan tot wanneer een kunstgrasveld ‘veilig’ en ‘blessurevrij’ te gebruiken is. Deze is te vinden op de website van NOC*NSF.

 

Waarom moet een kunstgrasveld gekeurd worden?

Een kunstgrasveld moet voldoen aan de gebruiksnorm om er door de KNVB georganiseerde wedstrijden op te kunnen spelen. De kwaliteit van een kunstgrasveld wordt gedurende de tijd steeds minder. Om aan te tonen dat een veld ‘veilig’ en ‘blessurevrij’ te gebruiken is, moet een vereniging te allen tijde kunnen onderbouwen dat het veld voldoet aan de gebruiksnorm. Om onafhankelijk te laten bepalen dat een veld voldoet aan de gebruiksnorm, kan een veld door een door NOC*NSF geaccrediteerd keuringsinstituut gekeurd worden op de gebruiksnorm. Test- en keuringsinstituten Test- en keuringsinstituten Bekijk hier het overzicht van door NOC*NSF geaccrediteerde keuringsinstituten.

 

Wanneer moet een kunstgrasveld gekeurd worden?

Een vereniging moet acht voetbalseizoenen na aanleg van een kunstgrasveld kunnen aantonen dat deze nog voldoet aan de gebruiksnorm. Bij twijfel over de staat van het kunstgrasveld of bij klachten kan door de KNVB worden gevraagd om een tussentijdse keuring te houden om te laten toetsen of het kunstgrasveld aan de gebruiksnorm voldoet. We raden verenigingen sowieso aan om (kunstgras)velden vaker te laten keuren of te monitoren, zodat er gestuurd kan worden op onderhoud en levensduur.

 

Wie is er verantwoordelijk voor het laten keuren van het kunstgrasveld?

De vereniging moet aan kunnen tonen dat het kunstgrasveld voldoet aan de gestelde gebruiksnorm. Het komt regelmatig voor dat een vereniging een kunstgrasveld van (bijvoorbeeld) een gemeente huurt en dat er over de verantwoordelijkheid van de staat van het kunstgrasveld schriftelijke afspraken zijn gemaakt in een huur- of gebruikersovereenkomst. Ongeacht de inhoud van deze afspraken, is het de verantwoordelijkheid van de vereniging om bij de KNVB aan te kunnen tonen dat het kunstgrasveld voldoet aan de gebruiksnorm.

 

Wie voert de keuring uit? Wie geeft de opdracht daartoe? En wie ontvangt het keuringsrapport?

De keuring moet worden uitgevoerd door een door NOC*NSF geaccrediteerd keuringsinstituut. De opdracht aan een geaccrediteerd keuringsinstituut wordt normaliter gegeven door de eigenaar van een kunstgrasveld. Wanneer de gemeente eigenaar is, is het de taak van de vereniging om de gemeente hierop te wijzen. Echter, een vereniging kan zelf ook altijd (laten) toetsen of het kunstgrasveld aan de gebruiksnorm voldoet. Het opgestelde keuringsrapport wordt door het keuringsinstituut afgegeven aan de opdrachtgever.

 

Moet het veld worden gekeurd door hetzelfde instituut dat de oorspronkelijke keuring heeft verricht?

De eigenaren van de velden kunnen zelf kiezen door welk keuringsinstituut de velden worden gekeurd, als het instituut maar wel door NOC*NSF erkend wordt. De door NOC*NSF geaccrediteerde instituten zijn hierboven te vinden.

 

Welke rol speelt de KNVB in het keuringstraject?

De KNVB kan als bemiddelaar optreden om de keuring van het kunstgrasveld uitgevoerd te krijgen. Daarnaast kan de KNVB in gevallen van klachten – welke kunnen komen van uitspelende verenigingen, arbiters en/of anderen – verplichten een (tussentijdse) keuring uit te laten voeren.

 

Hoe lang is een keuringsrapport van een keuring op de gebruiksnorm geldig?

Een keuringsrapport gebaseerd op de gebruiksnorm is in principe twee jaar geldig. Dit betekent dat na twee jaar het kunstgrasveld opnieuw gekeurd moet worden.

 

Wie dient het keuringsrapport in bij de KNVB?

Het keuringsrapport moet door de vereniging bij de KNVB worden aangeleverd. In de praktijk blijkt dat rapporten ook wel eens door de gemeente naar de KNVB worden gestuurd. De verantwoordelijkheid ligt echter expliciet bij de vereniging.

 

Waarom krijgen de verenigingen bericht over de keuringen in het kader van de gebruiksnorm en niet de eigenaar van de velden (vaak de gemeente)? Als de gemeente eigenaar is van het kunstgrasveld, dan hoeven wij als vereniging toch niets te doen?

De verenigingen zijn onze leden en zijn daarom voor ons het aanspreekpunt. Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk om aan te tonen dat een kunstgrasveld voldoet aan de gebruiksnorm. Het is hun taak om de gemeente hierop te wijzen. Het is ondoenlijk om voor alle velden in heel Nederland de betreffende eigenaar aan te schrijven gezien eigenaarschap van de velden zeer divers is. Wel wordt de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) door ons over de periodieke keuring geïnformeerd.

 

Wat zijn de geschatte kosten van een keuring?

De KNVB heeft geen inzicht in de tarieven die de keuringsinstituten hanteren. Wel is bekend dat de kosten voor een keuring vroeg in het seizoen vaak lager liggen dan aan het einde van het seizoen. Geadviseerd wordt om bij meerdere/alle keuringsinstituten een offerte op te vragen.

 

Wat als een kunstgrasveld wordt afgekeurd? Mag er dan per direct helemaal niet meer op gespeeld en getraind worden?

Als uit de verrichte keuring van het kunstgrasveld blijkt dat het kunstgrasveld niet voldoet aan de gebruiksnorm, moet de vereniging binnen 20 dagen na dagtekening van het keuringsrapport zorgen voor herstel van het kunstgrasveld en door middel van een keuringsrapport aantonen dat het te gebruiken kunstgrasveld alsnog aan de gebruiksnorm voldoet. Mocht uit de nieuwe keuring blijken dat het kunstgrasveld nog niet voldoet aan de gebruiksnorm, dan mag het kunstgrasveld niet langer worden gebruikt voor (thuis)wedstrijden van de vereniging georganiseerd door de KNVB.

 

Wie is er verantwoordelijk voor het vervangen van het kunstgrasveld, mocht dat nodig zijn?

De eigenaar van het kunstgrasveld is verantwoordelijk voor het vervangen van het kunstgrasveld.

 

Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud van het kunstgrasveld?

Normaliter is de eigenaar van het kunstgrasveld verantwoordelijk voor het onderhoud van het kunstgrasveld. Het komt ook regelmatig voor dat een vereniging een kunstgrasveld van een bijvoorbeeld een gemeente huurt en dat er ten aanzien van het onderhoud van het kunstgrasveld nadere schriftelijke afspraken zijn gemaakt.

 

Wie is er aansprakelijk als iemand letsel oploopt door slecht/verkeerd onderhoud?

Elke partij kan aansprakelijk gesteld worden. Bij de vraag wie aansprakelijk is, moet vooral worden gekeken naar de eigenaar van het veld, die verantwoordelijk is voor het onderhoud. Hierover zou een eventuele huur- of gebruikersovereenkomst informatie kunnen verschaffen.

 

Kan een kunstgrasveld alleen af- of goedgekeurd worden, of zit er ook iets tussen in? Bijvoorbeeld goedgekeurd, mits….

Een keuringsinstituut geeft alleen aan of het kunstgrasveld is goedgekeurd of afgekeurd. Dit is voor de KNVB leidend.

 

Wie is er aansprakelijk als het kunstgrasveld door slecht/verkeerd onderhoud niet goedgekeurd wordt?

Bij de vraag wie er aansprakelijk is voor de staat van het veld moet vooral gekeken naar de eigenaar van het veld, die verantwoordelijk is voor het onderhoud. Hierover zou een eventuele huur- of gebruikersovereenkomst informatie kunnen verschaffen.

 

Is het mogelijk (voor een bepaalde periode) dispensatie aan te vragen?

Nee, wedstrijden moeten gespeeld worden op (kunstgras)velden die veilig zijn voor bespeling.

 

Ons kunstgrasveld uit 2009 mist op de lijst. Hoe komt dat?

Het bestuur amateurvoetbal heeft in 2010 het besluit genomen dat kunstgrasvelden acht jaar na aanleg/certificering en daarna iedere twee jaar een verplichte herkeuring moeten ondergaan om zodoende aan te tonen dat deze nog voldoen aan de gebruiksnorm. Voor velden die zijn aangelegd/gecertificeerd vóór 2010 gelden dezelfde consequenties, maar niet dezelfde verplichting. Wel adviseert de KNVB om in het kader van veiligheid ook deze velden periodiek te laten keuren.

 

Wat als de vereniging tegen capaciteitsproblemen aanloopt en de competitie niet regulier uit kan spelen?

Een vereniging die door buitengewone omstandigheden (dit is ter beoordeling van het bestuur amateurvoetbal) tijdelijk geen beschikking heeft over een reglementair speelveld, kan het bestuur amateurvoetbal toestemming vragen haar thuiswedstrijden te spelen op een ander reglementair speelveld. Als de toestemming wordt verleend, moet de vereniging ten minste drie werkdagen voor de datum waarop de wedstrijd wordt gespeeld aan de tegenpartij, de scheidsrechter, de assistent-scheidsrechters, de vierde official en de consul meedelen, dat de wedstrijd op dit andere speelveld wordt gespeeld, tenzij daarvan op reglementair voorgeschreven andere wijze tijdig mededeling is gedaan. Als voornoemde toestemming niet door het bestuur amateurvoetbal wordt verleend, bepalen de tuchtrechtelijke organen van de KNVB als genoemd in het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal of er sprake is van verwijtbaarheid aan het niet spelen van een wedstrijd.

 

Hoe kan een vereniging weten van de verplichting om een veld te laten keuren op de gebruiksnorm?

Verenigingen ontvangen in het najaar bericht van de KNVB, dat het betreffende veld voor 1 juli moet zijn gekeurd. Verenigingen die hier niet op reageren, krijgen in januari een reminder. De verenigingen die dan nog niets laten horen, ontvangen in maart opnieuw een herinnering. In de eerste week van juni worden de verenigingen die nog geen positief keuringsrapport hebben ingestuurd, nog eens nadrukkelijk gewezen op de consequenties. In veel gevallen is niet de vereniging maar de gemeente eigenaar van de velden. Daarom benadert de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) de betreffende gemeentes met dezelfde boodschap. Verenigingen blijven echter zelf verantwoordelijk.

 

De gemeente is eigenaar van het kunstgrasveld, dan hoeven wij als vereniging toch niets te doen?

Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk om aan te tonen dat een kunstgrasveld van acht jaar oud voldoet aan de gebruiksnorm. Het is de taak van de vereniging de gemeente hierop te wijzen. Los daarvan wordt de gemeente ook via de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) geïnformeerd over de verplichting het kunstgrasveld te laten keuren.

Laatste nieuws