Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Melden van gestaakte wedstrijden

Soms kan het nodig zijn om een wedstrijd te staken. Wegens de weersomstandigheden, een ernstige blessure of ongeregeldheden op of rond het veld.

In geval van een staking is het belangrijk de KNVB te informeren over de reden van de staking. Dat kan via het rapportageformulier.

Het aantal gestaakte wedstrijden waarvan geen melding wordt gemaakt op het wedstrijdformulier, ligt hoger dan menigeen denkt. Dit is uiteraard niet gewenst. Er zijn voorbeelden bekend dat de sfeer zo bedreigend was, dat uit het oogpunt van veiligheid besloten is geen melding te maken van het staken van de wedstrijd en op het wedstrijdformulier een ‘gewone uitslag’ in te vullen.

Gebeurtenissen die ‘terugkomen’

De gebeurtenissen rond een dergelijke wedstrijd komen dan gegarandeerd nog een keer terug bij de KNVB. De spelers van het team weigeren bijvoorbeeld de returnwedstrijd te spelen. De clubscheidsrechter haakt af, of de vereniging dient bij de afdeling competitie een verzoek in om niet te worden ingedeeld bij teams van die ene vereniging.

Soms krijgt de afdeling competitie kort voor de returnwedstrijd te horen dat deze alleen doorgang vindt als er een KNVB-scheidsrechter of een waarnemer wordt aangesteld. De reden is dan dat de eerste wedstrijd tussen de teams ‘minder prettig’ is verlopen. Het verdient enige uitleg te begrijpen hoe de afdeling wedstrijdzaken met dit soort verzoeken omgaat.

  • Niets op het formulier = niets gebeurd?

Allereerst zoekt de KNVB op wat zich in die eerste wedstrijd heeft afgespeeld. In de meeste gevallen blijkt dat er niets op het wedstrijdformulier staat en er geen andere schriftelijke melding is binnengekomen. Er kan dan maar één conclusie worden getrokken: er is niets gebeurd in die eerste wedstrijd. En dus wordt er geen waarnemer en/of KNVB-scheidsrechter aangesteld.

Goed overleg tussen betrokken besturen

De verenigingen moeten de wedstrijd spelen. Beide besturen worden opgeroepen om, in goed overleg, afspraken te maken over het nemen van maatregelen om de wedstrijd in goede harmonie te laten verlopen. Lastig en een hoop werk, zeker wanneer dit één of twee dagen voor een wedstrijd moet plaatsvinden. Dit was anders geweest als er kort na de wedstrijd wél melding was gemaakt.

Mogelijke maatregelen

Er kan gekozen worden uit tal van maatregelen. Deze zijn er hoofdzakelijk op gericht de tweede wedstrijd tussen beide teams normaal te laten verlopen. Voorbeelden van mogelijke maatregelen zijn:

  • er worden alsnog verklaringen van alle betrokkenen opgevraagd, waarna het besluit kan vallen een en ander ter behandeling voor te leggen aan de aanklager;
  • het betreffende team wordt gedurende een aantal weken nauwlettend gevolgd, waarbij waarnemers de wedstrijden bezoeken;
  • de klacht wordt geregistreerd, zodat dit later in het seizoen alsnog een rol kan spelen, als er over een vereniging of team een dossier komt;
  • er vindt met de besturen van beide verenigingen en de KNVB overleg plaats, om zo goede afspraken te maken over de returnwedstrijd. Hiervoor is, bij een tijdige melding aan de KNVB, voldoende gelegenheid vóór de returnwedstrijd. Dit blijkt in de praktijk een bijzonder effectieve maatregel te zijn.

Geen directe melding op formulier?

Het is geen probleem als er geen directe melding op het wedstrijdformulier staat van wantoestanden op en rond de velden, als het beperkt blijft tot de zeer uitzonderlijke gevallen. Bijvoorbeeld als de omstandigheden (veiligheid spelers en scheidsrechters) daartoe aanleiding geven. Een van betrokken partijen moet de wantoestanden dan zo snel mogelijk na de wedstrijd alsnog schriftelijk melden.

  • Altijd melden, al is het achteraf

De norm blijft dan ook: altijd melden, al is het achteraf via een apart schrijven. Anders is het wanneer derden melding maken van een gestaakte wedstrijd, terwijl hiervan geen melding is gemaakt op het wedstrijdformulier. Dan is er sprake van frauduleus handelen in de vorm van een fictieve uitslag. Er zal dan altijd aangifte gedaan worden bij de aanklager, die na onderzoek straffen kan opleggen.

Word scheidsrechter!

Lijkt het je leuk om wedstrijden te fluiten? Zie jij jezelf een voetbalwedstrijd in goede banen leiden? Klik dan hieronder voor meer informatie!

Laatste nieuws