Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Training Sport & Gedrag onderdeel van tuchtrechtsysteem amateurvoetbal

KNVB Media
KNVB Media
28 november 2015, 12:59

Foto:

De Training Sport & Gedrag van de KNVB en Halt wordt onderdeel van het tuchtrechtsysteem amateurvoetbal. De Verenigingsraad van het amateurvoetbal stemde daar zaterdag mee in. Jeugdvoetballers tussen de twaalf en achttien jaar die een uitsluiting van ten minste zeven wedstrijden krijgen, krijgen de mogelijkheid de Training Sport & Gedrag te volgen. Als zij de training naar tevredenheid afronden, wordt een deel van de uitsluiting omgezet in een voorwaardelijke straf.

Vorig seizoen boden Halt en de KNVB de training in een testfase bij 25 voetballers aan. Vanaf zaterdag bieden zij deze training ook landelijk aan. Daarnaast komt er een zwaardere Training Sport & Gedrag voor jeugdspelers die een excessieve overtreding begingen.

Bewustwording van gedrag

“De testfase toonde aan dat jeugdspelers door de training meer bewust zijn van hun gedrag, zowel op als naast het voetbalveld,” zegt Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB. “De beslissing om de training landelijk onderdeel uit te laten maken van het tuchtrechtsysteem, geeft weer dat er voetbalbreed draagvlak is om deze jeugdvoetballers een tweede kans te bieden. Tegelijkertijd kunnen we als voetbal in zijn geheel op deze manier bijdragen aan het beïnvloeden van jongeren die ook buiten het veld wellicht over de schreef gaan.”

Training Sport & Gedrag

De Training Sport & Gedrag voor spelers die een uitsluiting van zeven tot en met tien wedstrijden krijgen, bestaat uit drie fases. In de eerste fase vindt een startgesprek plaats met Halt en de ouders. Vervolgens maken Halt, de voetballer en diens ouders afspraken over de tweede fase. Deze bestaat uit het oefenen en voeren van een excuusgesprek of het uitvoeren van een leeropdracht. Bijvoorbeeld het geven van een presentatie over gedragsregels bij de eigen voetbalvereniging. Tot slot evalueert de voetballer in de laatste fase het traject met een medewerker van Halt en stelt op basis van het eindgesprek een gedragscode voor zichzelf op.  

De interventie is een doorvertaling van de Halt-straf naar de sport. Directeur Arina Kruithof van Halt: “Jaarlijks krijgen zo’n 17.000 jongeren een Halt-straf. Onze ervaringen en expertise komen goed van pas in de Training Sport & Gedrag. We weten hoe we jongeren inzicht kunnen geven in hun gedrag en de consequenties daarvan en hoe handreikingen te bieden dit gedrag om te buigen. Ook weten we dat het belangrijk is dat de ouders betrokken zijn en hoe leerzaam het is voor een jongere om zijn excuses aan te bieden. Het is cruciaal om in een vroeg stadium in te grijpen bij grensoverschrijdend gedrag op de vereniging om te voorkomen dat gedrag van kwaad tot erger gaat. Dat geldt zowel op het voetbalveld als daarbuiten.”

Excessieve overtredingen

In de experimentele fase kwamen jeugdspelers bij een uitsluiting van minimaal zeven en maximaal tien wedstrijden in aanmerking voor de training. Zaterdag besloten de vertegenwoordigers van amateurvoetballend Nederland dat de tuchtcommissie de mogelijkheid heeft om daarnaast een zwaardere training aan te bieden bij de behandeling van excessieve overtredingen. Jongeren volgen dan onder meer acht individuele bijeenkomsten over agressieregulatie. Daarbij is het vooral zaak om de boosheid van de speler onder controle te krijgen.

Van der Zee: “We zien dat de kans groot is dat jeugdvoetballers die een buitensporig fysieke of verbale overtreding begaan, in de toekomst nogmaals in de fout gaan. Het toevoegen van een educatief component aan een straf kan hen bewust maken van hun gedrag en de consequenties daarvan. Een jeugdspeler heeft nu de keuze: een training volgen en eerder terugkeren op het voetbalveld, of een langere straf uitzitten.”

Minister Schippers ondersteunt training

De Training Sport & Gedrag wordt gefinancierd vanuit het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’. Dat is een initiatief in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Minister Schippers maakt het mogelijk om tot eind 2018 de Training Sport & Gedrag in te zetten. In deze periode wordt onderzocht of het volgen van de training niet alleen binnen het voetbal, maar ook daarbuiten een positieve uitwerking heeft. Van der Zee: “De samenwerking tussen Halt en KNVB is illustratief voor een bredere aanpak om de bewustwording voor gewenst gedrag in de sport en daarbuiten te stimuleren. We zijn erg tevreden dat minister Schippers ons in staat stelt de training landelijk en voor excessieve overtredingen te kunnen inzetten. Dit is een welkome toevoeging op het brede pakket aan acties die we hebben om het voetbalveld een veilige plek te laten zijn.”

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen