Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Aanscherping Voetbalwet

KNVB Media
KNVB Media
21 januari 2015, 12:02

Foto:

Op woensdag 21 januari wordt de aanscherping op de Voetbalwet (volledige titel: Wet MBVEO) besproken in de Tweede Kamer. Het voetbal in Nederland hoort een feest te zijn en de aangescherpte wet die nu voorligt, kan een instrument zijn om deze ambitie waar te maken: voetbal om van te houden, voor iedereen. (Scroll naar onderen voor de update 'Brede steun voor Voetbalwet'.)

De KNVB pleit al jarenlang voor betere wet- en regelgeving om het geweld en incidenten in het voetbal terug te dringen. Dat resulteerde in 2007 in de Voetbalwet. Hoewel de KNVB aanvankelijk erg blij was met de komst van de wet, werden later essentiële punten om voetbalveiligheid in Nederland te verbeteren afgezwakt of zelfs uit de wet verwijderd. Daarom juichen we de aanpassingen op de wet die nu voor ons liggen toe; het wordt hiermee makkelijker om de wet op de juiste manier toe te passen en de rotte appels in het voetbal effectief aan te pakken.

Meer recherche-inzet en opsporingsbevoegdheid

De KNVB gelooft in het hard en snel straffen van notoire relschoppers. Mensen die moedwillig het voetbalfeest verpesten, horen niet thuis in het voetbalstadion. In het voetbal is er maar een klein groepje relschoppers dat aan de touwtjes trekt, de zogenaamde ´regisseurs´. Het probleem is dat zij vaak buiten schot blijven. Daarom pleit de KNVB voor de versterking van opsporing en vervolging van notoire ordeverstoorders. De aanscherping van de Voetbalwet voorziet in de vervolging, maar niet in de versterking van de opsporing. We zijn dan ook voor het vergroten van de opsporingscapaciteit bij de politie om deze mensen uit het voetbal te verbannen. Liever een peloton rechercheurs dan een peloton ME.

Geweld vaker via strafrecht behandelen

Zowel in het seizoen 2012/'13 als 2013/'14 was ongeveer 66% van de door de KNVB opgelegde stadionverboden langer dan achttien maanden. Dat zijn vergrijpen als: openlijke geweldpleging, poging tot brandstichting met ernstige gevaarzetting, bedreiging of poging tot zware mishandeling. Van alle opgelegde stadionverboden in het seizoen 2013/’14 waren er 662 civiel, en slechts achttien strafrechtelijk. De vraag is of dit soort ernstige vergrijpen niet op een andere manier zouden moeten worden vervolgd. Daarom pleit de KNVB voor een onderzoek naar de mogelijkheden om een groter deel van het voetbalgerelateerde geweld via het strafrecht te kunnen behandelen (naar voorbeeld van Engeland en België).

Tot slot: het juiste gebruik van de Voetbalwet is minstens zo belangrijk als het aanpassen ervan. Daarom is de KNVB er voorstander van om de de wet nauwlettend in de gaten te houden en om deze na een jaar te evalueren, waarbij de verhouding tussen civiele en strafrechtelijke straffen extra aandacht verdient. Dit alles om voetbal een feest voor iedereen te maken. 

Update, 16.29 uur:

Brede steun voor Voetbalwet

Er is in de Kamer brede steun voor de aanscherpingen op de Voetbalwet, bleek vandaag tijdens het debat. Alle Kamerleden onderschreven dat voetbal een feest moet zijn voor iedereen; een aantal partijen pleitte voor langere straffen om dat doel te bereiken. In overeenstemming met het standpunt van de KNVB, was de meerderheid van de Kamerleden echter voornamelijk voor een betere uitvoering en opvolging van de aanscherpingen.

Liever een peloton rechercheurs dan een peloton ME

De oproep van de KNVB om een slimmere inzet van de politie, 'liever een peloton rechercheurs dan een peloton ME', werd door meerdere Kamerleden gedeeld. Daarnaast werd de minister om een reactie gevraagd op de resultaten van de G4S-pilot van de KNVB, die een digitale meldplicht mogelijk kan maken. Aangezien deze vorm van meldplicht een kleinere inbreuk op de bewegingsvrijheid is en het de politie-inzet kan doen afnemen, hoopt de KNVB dat deze pilot snel wordt uitgewerkt en ingezet door het ministerie.

Termijn Sanctie twee jaar

In navolging van de KNVB spraken nagenoeg alle Kamerleden hun zorgen uit over de verdeling tussen civiele en strafrechtelijke stadionverboden, en vroegen de minister te kijken naar deze disbalans. Op verzoek van het CDA wordt de termijn van een jaar waarbinnen een burgemeester een sanctie (bijvoorbeeld een gebiedsverbod, groepsverbod of meldplicht) kan opleggen en verspreiden, waarschijnlijk verlengd naar 2 jaar. KNVB is voor een verlenging naar 3 jaar, maar is tevreden met de voorgestelde verlenging.

Voetbal om van te houden, voor iedereen

Alle partijen spraken hun waardering uit voor de samenwerking tussen alle partijen, die ervoor gezorgd heeft dat de veiligheid in het voetbal de afgelopen jaren aanzienlijk is verbeterd. Wel werd aangegeven dat alle partijen nodig zijn om nu de volgende stappen te maken richting het gezamenlijke doel: voetbal om van te houden, voor iedereen.

Lees meer over de Voetbalwet 


  • Tags:

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen