Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

KNVB door corona in de rode cijfers

KNVB Media
KNVB Media
20 november, 13:00

Vanwege de coronamaatregelen wordt er gespeeld zonder publiek. - Foto: KNVB Media

De coronacrisis heeft flinke impact op de financiën van de KNVB. Dat blijkt uit het jaarverslag van het seizoen 2019/’20, dat vandaag is gepubliceerd.

Vanwege corona moesten alle competities in het betaald voetbal en amateurvoetbal worden afgebroken en diverse interlands worden geannuleerd. Hierdoor liep de KNVB circa 12,5 miljoen euro aan inkomsten mis en heeft de bond het seizoen moeten afsluiten met een negatief exploitatieresultaat van 6,9 miljoen euro. Na de al eerder geplande aanwending van bestemmingsreserves, kwam het resultaat op 2 miljoen euro in het rood uit. Dit tekort zal worden onttrokken aan het eigen vermogen, dat in eerdere jaren is opgebouwd als buffer voor mindere tijden.

Jaarverslag 2019/'20 Jaarverslag 2019/'20 Ga naar het jaarverslag over het seizoen 2019/'20

'Veiligheidsmodus'

De KNVB is bij de start van de coronacrisis overgeschakeld op de ‘veiligheidsmodus’, waarbij de uitgaven zoveel mogelijk zijn beperkt. De omzetderving is verder opgevangen met steun van partners en sponsoren en door gebruik te maken van de NOW (1)-regeling van de overheid, waarmee werkgelegenheid is behouden. 

Het boekjaar liep van juli 2019 tot en met juni 2020 en werd alleen de laatste vier maanden sterk beïnvloed door de coronamaatregelen. De impact hiervan op het huidige en zelfs het hierop volgende seizoen zullen later ook goed merkbaar worden. Sinds de zomer wordt er gespeeld zonder publiek of voor slechts een beperkt aantal stadionbezoekers.

Samen met Oranjespelers en partner ING heeft de KNVB een steunpakket voor het amateurvoetbal samengesteld.

Steun aan de clubs

Ondanks de impact van de coronacrisis op de eigen financiën, heeft de KNVB steun geboden aan zowel het betaald voetbal als het amateurvoetbal. Dit zowel in diensten als ook met praktische financiële steun. Zo heeft de bond voor de betaald voetbalorganisaties bijgedragen aan het solidariteitsfonds, betalingen eerder beschikbaar gemaakt en uitstel verleend op aflossingen van leningen die clubs eerder bij de bond zijn aangegaan.

Voor het amateurvoetbal zijn termijnbetalingen niet geïncasseerd en wedstrijdgelden (naar rato) teruggestort. Samen met Oranjespelers en partner ING heeft de KNVB een steunpakket voor het amateurvoetbal samengesteld. Los van het financiële aspect, zijn er ook veel extra inspanningen verricht om de verenigingen terzijde te staan en te ondersteunen. De KNVB zal blijven investeren om clubs, voetballers, bestuurders en trainers in het betaald voetbal en het amateurvoetbal door de coronacrisis heen te helpen.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves zijn in het verleden opgebouwd dankzij positieve resultaten en worden aangewend voor projectmatige uitgaven, zoals de elektronische leeromgeving van de academie, verenigingsondersteuning, ‘Jeugdtrainers in de basis’, stimulering van jeugdvoetbal en de KNVB Campus. De kosten van deze activiteiten waren begroot en bedroegen 4,9 miljoen euro.

Het vrouwenvoetbal is net als in de afgelopen jaren verder gegroeid. Er zijn nu 162.471 leden.

Meer vrouwen

Uit de ledenaantallen blijkt dat in het seizoen 2019/’20 het vrouwenvoetbal – net als de afgelopen jaren – verder is gegroeid. Er zijn nu 162.471 vrouwelijke KNVB-leden, een toename van bijna een procent. Het totale ledenaantal daalde met 1,4% naar 1.179.933 leden, waarmee de KNVB nog altijd veruit de grootste sportbond van Nederland is. Bij de mannen is het aantal senioren (19 jaar en ouder) nagenoeg gelijk gebleven en valt de daling vooral terug te zien bij de pupillen en junioren. Dat juist de jeugd minder voetbalt of sport, vindt de KNVB een zorgelijke maatschappelijke ontwikkeling.

De impact van de huidige coronamaatregelen op de ledenaantallen is pas later vast te stellen.

Strategische pijlers

In het nieuwe jaarverslag wordt ook een update per strategische pijler van de KNVB gegeven: aantrekkelijk voetbalaanbod, innovatie, opleiding & ontwikkeling, oranje, topservice en het maatschappelijk manifest.

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen