Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Tussentijdse verkiezingen ledenraad amateurvoetbal

KNVB Media
KNVB Media
20 augustus 2020, 15:48

De ledenraad amateurvoetbal zoekt voor een aantal districten nieuwe leden. - Foto: KNVB Media

Het Nederlandse voetbal is in beweging. De 1,2 miljoen leden van de KNVB, verdeeld over circa 3150 verenigingen, willen vooral lekker voetballen. Daarvoor moet alles wel goed geregeld zijn. Hier werken verenigingen elke dag hard aan, ondersteund door de KNVB. De KNVB is zelf ook een vereniging. Twee keer per jaar is er een algemene vergadering van de dertig vertegenwoordigers van het amateurvoetbal: de ledenraad.

Tussentijdse verkiezingen in kieskringen 2, 4 en 28

In verband met terugtredende ledenraadsleden Joan Boelens (kieskring 2), Chris Ruepert (kieskring 4) en Fred Coesel (kieskring 28) zijn vacatures ontstaan voor de ledenraad. Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 9 september 2020 kandidaat stellen.  

  • Kieskring 2: Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. Leeuwarden, Opsterland, Schiermonnikoog, Smallingerland, Tytsjerksteradiel. 
  • Kieskring 4: Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen, Oldambt, Pekela, Midden-Groningen, Stadskanaal, Veendam, Westerwolde. 
  • Kieskring 28: Amsterdam. 

Over de ledenraad amateurvoetbal

De ledenraad is binnen de KNVB het vertegenwoordigende orgaan voor het gehele amateurvoetbal en is daarmee vergelijkbaar met de algemene vergadering zoals elke vereniging die heeft. Gezamenlijk met de directeur-bestuurder, Jan Dirk van der Zee, en de Raad van Toezicht is de ledenraad verantwoordelijk voor de strategische koers van het amateurvoetbal.

Twee keer per jaar is er een vergadering van de ledenraad op de KNVB Campus in Zeist. Daarnaast is er sprake van een aantal thematische sessies. Ledenraadsleden onderhouden contact met verenigingen in de eigen kieskring om daar het KNVB-beleid toe te lichten of juist vragen van verenigingen door te spelen aan het KNVB-bestuur.

De ledenraad komt twee keer per jaar bijeen op de KNVB Campus in Zeist.

Verkiezingen

Uiteindelijk bepalen de leden van de KNVB wie namens hun kieskring zitting neemt in de ledenraad. De verkiezingen vinden digitaal plaats op 28, 29, en 30 september 2020. Eén bestuurder van de vereniging stemt namens de vereniging en haar leden. Het aantal stemmen dat wordt uitgebracht is gelijk aan het aantal leden vermeerderd met één stem voor de vereniging. Een vereniging met 500 leden heeft dus 501 stemmen. Personen die wel lid zijn van de KNVB, maar niet van een vereniging brengen direct hun persoonlijke stem uit. Zowel verenigingen als individuele leden ontvangen hiervoor rechtstreeks digitaal een uitnodiging.

Proces

  • Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 9 september 2020 kandidaatstellen.
  • Op 11 september worden alle kandidaten gepresenteerd op knvb.nl/ledenraad. 
  • Tussen 11 september en 27 september krijgen de kandidaten de gelegenheid zich te presenteren.
  • De digitale verkiezingen vinden plaats op 28 vanaf 10.00 en duren tot en met 30 september 20.00.
  • De uitslag wordt 1 oktober 2020 uiterlijk om 18.00 uur bekendgemaakt.
  • De nieuwe ledenraadsleden zijn per 2 oktober 2020 actief in hun functie.

Interesse?

Weet jij wat er speelt in het amateurvoetbal? Kun je goed samenwerken, maar kun je ook een eigen mening vormen? Wil je meepraten en meebeslissen over de strategische koers van het amateurvoetbal? Stel je uiterlijk 9 september kandidaat door onderstaand kandidaatstellingsformulier in te vullen. Om je kandidaat te stellen moet je in ieder geval lid zijn van de KNVB en meerderjarig zijn. Overige eisen om je kandidaat te stellen en een uitgebreider beschrijving van de rol van een ledenraadslid vind je in het profiel. Ledenraadsleden wonen bij voorkeur in de eigen kieskring.

Kandidaatstellingsformulier Kandidaatstellingsformulier Stel je hier kandidaat voor de ledenraad.

Meer informatie

Ledenraad Ledenraad Ga naar meer informatie over de ledenraad amateurvoetbal.

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen