Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Focus op jeugdvoetbal in decembervergaderingen

KNVB Media
KNVB Media
2 december 2019, 17:41

Uit het intensieve overleg met de clubs zijn vele aandachtspunten opgehaald. - Foto: KNVB Media

In de afgelopen twee jaar zijn er in het Nederlandse voetbal vele processen in werking getreden. Onder andere waren er grote inhoudelijke veranderingen bij de programmering en bezetting van de nationale teams, was er een herstructurering van de voetbal-academie (trainersopleidingen) en was er een grote intensivering van verschillende vormen van overleg met clubs en collega-bonden.

Uit het intensieve overleg met de clubs in het betaald voetbal zijn dit jaar vele aandachtspunten opgehaald en samen met de voetbalmensen van de clubs (in zowel betaald- als amateurvoetbal) zijn er onder de hoede van de KNVB plannen gemaakt voor de toekomst. Die zijn met name gericht op het jeugdvoetbal. In meetings, bezoeken, werkgroepen en vergaderingen is een compromis steeds dichterbij gekomen en nu is de tijd gekomen om hierover een besluit te nemen.

De te nemen besluiten gaan over de volgende deelgebieden:

  • Pupillenvoetbal
  • Voetballen tussen 13 en 18 jaar
  • De fase tussen jeugdvoetbal en het eerste elftal
  • Certificering jeugdopleidingen (waar moet een club aan voldoen)

In de Algemene Vergadering Betaald Voetbal (AVBV) die twee keer per jaar gehouden wordt, worden beslissingen genomen over de richting. Als de beslissingen genomen zijn, worden deze bekrachtigd in de Bondsvergadering. De Ledenraad amateurvoetbal kwam al eerder bijeen. Het betaald voetbal verzamelt zich op 3 december en de afsluitende Bondsvergadering is op 16 december gepland.

Onderstaand een korte uitleg over de toedracht, visie, inhoud en plannen die in de vergaderingen voorliggen ter besluitvorming.

Pupillenvoetbal

Gedreven door onderlinge concurrentie en beperking van middelen wordt er bij betaald voetbalclubs (bvo’s) veelal een klein groepje kinderen geselecteerd en op topvoetbal voorbereid. Alle onderzoeken over talentherkenning concluderen dat dit erg moeilijk is op jonge leeftijd. Langduriger meer kinderen betrekken en goed trainen om zo betere (latere) keuzes te maken is wenselijk.

Er ligt een conceptplan, dat samenwerking met amateurclubs stimuleert (inhoudelijk en financieel, middels good practice). Als bvo’s kinderen o12 jaar aannemen dan kan dit alleen met trainers met de juiste trainersdiploma’s en een pedagogische aantekening.

Voetballen tussen 13 en 18 jaar

In de zogenaamde ‘groeileeftijd’ is er geen constante lijn. Spelers groeien sneller of langzamer (vroeg- of laatrijp), zowel fysiek als cognitief. Om recht te doen aan alle talenten is het wenselijk geen gaten te laten in jaren opleiding. Met andere woorden: elk leeftijdsjaar een team om zo iedereen in elke leeftijdsfase het juiste traject aan te kunnen bieden. Met daardoor de grootste kans op doorstroom van zoveel mogelijk talent en minder uitstroom in een opleiding zoals nu wordt gezien in met name de leeftijd 16-17 jaar.

Daarom wordt er een plan voorgesteld waarbij er jaarteams georganiseerd worden tussen 13 en 18 jaar.  In de leeftijd tot 14 jaar alleen voor bvo’s om de juiste potentie te scouten, vanaf 15 jaar in competitieve competities tezamen met het amateurvoetbal.

De fase tussen jeugdvoetbal en het eerste elftal

Zowel in het betaald voetbal als in het amateurvoetbal is het tussen de ‘jeugd’ en het eerste elftal moeilijk voor spelers om tot goede wedstrijden te komen. In de fase dat spelers (nog) niet in het eerste elftal spelen, maar ook geen jeugdspelers meer zijn, is er geen goede competitie los van de bvo’s die een team in de voetbalpiramide hebben. Dit beperkt de ontwikkeling van veel jonge spelers.

Voorgesteld wordt om te starten met een o21-competitie voor bvo’s en top-amateurvoetbal. In het amateurvoetbal komt hiernaast een o23-competitie als vervanging van het ‘tweede elftal’, aan de top van het betaald voetbal komt er de mogelijkheid te kiezen voor o21 of een team in de voetbalpiramide (o23). In- en doorstroom is gegarandeerd door een promotie-/degradatieregeling. In de o21 kan elke speler die voldoet aan de leeftijdseis altijd meespelen, de wedstrijden worden in het weekend gespeeld. Keepers mogen zelfs tot 25 jaar meespelen, aangezien zij in het voetbal een ander opleidingstraject hebben.

Certificering jeugdopleidingen

Zowel in het amateurvoetbal als in het betaald voetbal is het wenselijk dat de KNVB adviseert en richting geeft aan de opleidingen. Hiervoor bestaat een begeleidings-/beoordelingssysteem.

Voorgesteld wordt om te starten met een systeem dat minder harde ‘eisen’ stelt, maar veel meer gaat naar monitoring en advisering. Bovendien moet rendement lonen. Het doorstromen van spelers naar het eerste elftal vanuit de opleiding gaat (financieel) beloond worden door de KNVB.

Experts vanuit de bond en het voetbal zullen de clubs monitoren en adviseren om tot een zo groot mogelijk rendement te komen. Middel hiervoor is de ‘voetbalmonitor’, het systeem dat alle data verzamelt en verwerkt tot objectieve aanbevelingen.

Wanneer de clubs, in de vergaderingen die gepland staan in december 2019, een ‘go’ geven om alle plannen, gezamenlijk gemaakt en bedacht door de clubs en de KNVB, verder uit te werken en actueel te maken, kan daarmee in het seizoen 2020/’21 gestart worden.

Meer doen met voetbal? Doe mee!

Er zijn vele manieren waarop jij ook mee kan doen. Niet alleen als speler, maar ook als coach, scheidsrechter, bestuurder of als andere vrijwilliger.

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen