Kandidaten ledenraad amateurvoetbal bekend

KNVB Media
KNVB Media
16 november, 17:13

Eens in de drie jaar kunnen verenigingen en leden een vertegenwoordiger kiezen die namens hen zitting heeft in de ledenraad. - Foto: KNVB Media

Eens in de drie jaar kunnen verenigingen en leden een vertegenwoordiger kiezen die namens hen zitting heeft in de ledenraad. Op 12, 13 en 14 december 2018 zijn er weer ledenraadsverkiezingen.

Ruim 80 kandidaten hebben zich gemeld. Hun profielen met daarin de persoonlijke motivaties zijn te lezen via onderstaande pagina.

Kandidaten ledenraadKijk hier voor de kandidaten.

Over de ledenraad amateurvoetbal

De ledenraad is binnen de KNVB het vertegenwoordigende orgaan voor het gehele amateurvoetbal en is daarmee vergelijkbaar met de algemene vergadering zoals elke vereniging die heeft. Gezamenlijk met de directeur-bestuurder, Jan Dirk van der Zee, en de Raad van Toezicht is de ledenraad verantwoordelijk voor de strategische koers van het amateurvoetbal.

Twee keer per jaar is er een vergadering van de ledenraad op de KNVB Campus in Zeist. Daarnaast is er sprake van een aantal thematische sessies. Ledenraadsleden onderhouden contact met verenigingen in de eigen kieskring om daar het KNVB-beleid toe te lichten of juist vragen van verenigingen door te spelen aan het KNVB-bestuur.

Verkiezingen

Op 12, 13 en 14 december kunnen alle verenigingen dan namens hun leden een stem uitbrengen op één van de kandidaten uit hun kieskring. Die stem wordt gewogen naar het aantal leden van de vereniging. In de kieskringen waar zich één kandidaat heeft gemeld, hoeven geen verkiezingen plaats te vinden. In die kieskringen geldt dat de kandidaat direct is verkozen Op 17 december wordt de volledige nieuwe ledenraad bekend gemaakt.


Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen

Terug naar boven