Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Acht dingen die je moet weten over de arbitragecommissie

KNVB Media
KNVB Media
14 juni 2018, 16:51

Leden van de KNVB kunnen een geschil op een laagdrempelige wijze aan het college van arbiters voorleggen. - Foto: KNVB Media

Het college van arbiters is een onafhankelijk orgaan van de KNVB. Geschillen tussen leden van de KNVB, die samenhangen met de voetbalsport, worden beslecht door een arbitragecommissie. Acht dingen die je moet weten over de arbitragecommissie.

1. Wat is het college van arbiters c.q. arbitragecommissie?

Het college van arbiters is een onafhankelijk orgaan van de KNVB. Kort gezegd worden geschillen tussen leden van de KNVB die samenhangen met de voetbalsport, beslecht door een arbitragecommissie.

2. Waarom heeft de KNVB een college van arbiters?

Leden van de KNVB wordt hiermee de mogelijkheid geboden om een geschil op een laagdrempelige wijze aan het college van arbiters voor te leggen. Daarnaast is het een voordeel voor partijen dat het college van arbiters bestaat uit zowel leden met juridische kennis als ook leden met kennis en ervaring in de voetballerij. Voorts is een arbitrageprocedure voor partijen minder kostbaar dan een procedure bij de civiele rechter.

3. Wie zitten er in de arbitragecommissie?

De arbitragecommissie bestaat uit zogeheten leden A en leden B, benoemd door de bondsvergadering. Leden A bezitten de hoedanigheid van meester in de rechten, zoals rechters en advocaten. Zij treden op als voorzitter van de arbitragecommissies. Leden B zijn ‘gewoon’ lid van de arbitragecommissie en hebben specifieke kennis van de volgende zaken: betaald voetbalclubs, amateurvoetbalclubs, spelers, coaches of oefenmeesters. Deze leden zijn niet werkzaam bij de KNVB en worden, afhankelijk van waar het geschil om draait, gekozen in de arbitragecommissie. De arbitragecommissie bestaat normaal gesproken uit drie of vier personen.

4. Hoe gaat de arbitragecommissie te werk?

Een geschil wordt aanhangig gemaakt door het per e-mail verzenden van een verzoekschrift. De algemeen voorzitter van het college van arbiters benoemt per geschil een arbitragecommissie. Indien een arbitragecommissie is samengesteld en een datum van de behandeling van de zaak is vastgesteld, worden partijen daarvoor uitgenodigd.

De mondelinge behandeling van de zaak vindt plaats in het KNVB Trainingscentrum te Zeist. Tijdens de mondelinge behandeling van de zaak hebben partijen de mogelijkheid om hun standpunten toe te lichten. Na de mondelinge behandeling van de zaak, wordt het vonnis van de arbitragecommissie binnen 6 weken naar partijen verzonden.

5. Kan de arbitragecommissie aangebrachte geschillen weigeren?

Nee, tenzij de leden van de arbitragecommissie onbevoegd zijn, bijvoorbeeld omdat aan bepaalde formele vereisten niet wordt voldaan, hetgeen in praktijk bijna niet voorkomt.

6. Kunnen partijen een geschil aan een andere instantie dan de arbitragecommissie voorleggen?

Ja, indien het de gezamenlijke wens van partijen is om het geschil direct aan de civiele rechter voor te leggen, dan kan de civiele rechter zich bevoegd verklaren.

7. Kan de arbitragecommissie externe deskundigen inschakelen?

Ja, de arbitragecommissie kan op eigen verzoek of op verzoek van partijen deskundigen benoemen tot het uitbrengen van schriftelijk of mondeling advies en/of deskundigen als getuigen horen.

8. Is een uitspraak van de arbitragecommissie bindend en onomkeerbaar?

Ja, tegen de uitspraak van de arbitragecommissie is geen hoger beroep mogelijk. De in het ongelijk gestelde partij zal dan ook veelal moeten berusten in een uitspraak van de arbitragecommissie. Wel bestaat de mogelijkheid in bepaalde situaties vernietiging of herroeping van het arbitrale vonnis bij de rechtbank te vragen.

Meer doen met voetbal? Doe mee!

Er zijn vele manieren waarop jij ook mee kan doen. Niet alleen als speler, maar ook als coach, scheidsrechter, bestuurder of als andere vrijwilliger.

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen